İTÜ Mimarlık Tarihi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi, Uzman Dr. Aras Neftçi Kerkük'ün en eski ailelerinden Netfçizadeler'e mensup. 1962'de Kerkük'te doğmuş. Neftçi'nin Kerkük'le ilgili büyük bir acısı da var. Babası Enver Çiftçi, Amerikan askerlerinin işkence görüntüle-riyle ünlenen Ebu Garip Hapishane'sinde can vermiş. Enver Neftçi 1980'de "gizli teşkilat kurmak" suçlama-sıyla tutuklanmış. Ebu Garip'in o dönemde resmi adı "Sosyal Islah Evi"dir. Aras Neftçi, babasının hapse girdiği 1980 yılında mimarlık okumak için Türkiye'ye gelir. İTÜ mimarlıkta okur. Ama Baas rejimi, Neftçile-rin yakasını bırakmaz. Aras Neftçi'nin annesi, kızkardeşi Türkiye'ye iltica etmiş. Bir oğulları ise Ker-kük'te kalmış. Enver Neftçi 1993'te hapiste vefat etti-ğinde eşi, kızı ve oğlu Aras Türkiye'dedir. Bu nedenle cenaze töreninde bulunamamışlar. Neftçiler akrabaları Kasım Neftçi'yi de 1959'daki Kerkük katliamında kay-betmişler.1992'de vefat eden Nizamettin Neftçi, 1965 ve 1969'da Muş CHP Milletvekili ve Sadi Irmak hükü-metinde kısa bir süre Kültür Bakanlığı yapan ilk kadın Meclis Başkanvekili ünvanına sahip merhum Nermin Neftçi'nin eşidir. Ekonomist Profesör Salih Neftçi ve Prof. Sinan Neftçi'nin de babasıdır. Kerküklü bir aileye gelin giden Nermin Neftçi'nin 1957'de Türkiye'de basılan "O Yakadan Bu Yakaya" kitabı Kerkük ağzının yapısını ve folklörünü anlatıyor. Nizamettin Bey'in babası Nazım Efendi, Osmanlı Meclisi'nde Kerkük'ü temsil etmiş. Kerkük Irak'a devredilince hükümetin özel oturum izniyle çiftliğini işletir. Nazım Bey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını da devam ettirir. Nazım Bey, Irak'ta İngilizlere karşı savaşmış, irtibat subaylığı yapmış. Nazım Bey'in babası Neftçizade Salih Paşa, Bağdat Defter-i Hakani Müdürlüğü, Nasıriye, Dersim, Çorum ve Süleymaniye'de mutasarrıflık, Kerkük Belediye Reisliği yapmış. II. Abdulhamid'in bir fermanıyla mirimiran rütbesi alarak sivil paşa unvanı almış. Salih Paşa'nın babası Abdullah Efendi ve dedesi Ömer Efen-di ise Kerkük Sancak Beyliği ve mütesellimlik yapmış. Efsaneye göre ailenin ilk büyüklerinden Karaman Ağa, toprağa mızrak saplayarak petrolü bulmuş. Hukuk fakültesinde okurken Nazım Bey'in oğlu Nizamettin Neftçi ile evlenen Nermin Neftçi, 1950'lerde Kerkük'te yaşamış. Salih ve Sinan Neftçi kardeşler birkaç yıl Kerkük'ün havasını teneffüs ederler. 1958'de Bağdat'-taki kanlı devrim olunca Nizamettin Bey Kerkük'e veda eder. Prof. Salih Neftçi de evlendiği zaman balayını Kerkük'te geçirir. Nermin Hanım 2003'te Bodrum'da 79 yaşında vefat ederek eşinin yattığı Bitez'de toprağa verilir.

Önceki
Önceki Konu:
Nefi Demirci
Sonraki
Sonraki Konu:
Nesrin Erbilli

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Bilgiler
Coğrafya