Bu sınıfa diatomerler veya silisli su yosunları da denir. Tek hücreli alglerdir. Tatlısu ve deniz planktonlarının önemli organizmalarını oluştururlar. Tek tek yaşadıkları gibi koloni de oluştururlar. Yüksek su bitkileri diğer algler üzerinde epifit olarak bol miktarda bulunurlar.

Toprakta da yaşarlar.

Diatomeler şekil bakımından zenginlik gösterirler. Her diatome hücresi içinde 1-2 tane büyük ve çok sayıda küçük kromotofor bulunur. Kromotoforlar zeytin yeşilinden kahverengine kadar değişir ve klorofil a ve c ille fukoksantin ve karotinlere sahiptirler. Fotosentez ürünleri yağ ve krizolaminarindir. Hücre çeperinin esas maddesi pektindir, ayrıca yapısında amorf silis de katılır. Hücre çeperi bir kutu ve üzerine geçen kapağı şeklinde iki parçadan yapılmıştır. Bu parça veya kapağa valva denir. Bunlardan yaşlı ve büyük olanlara epivalva, bunun içine tam uyan daha genç daha ufak olanlara hipovalva adı verilir. Bir diatome hücresi üsten ve yandan farklı görülür. Valvaların yüz tarafına rafe denilen yarık vardır. Diatome hücresi tek nukleusludur.

Takım: Centrales

Bu takıma ait olan algler yüzünden görünüşte ışınsal simetrili, dairesel, poligon veya elips şeklindedirler. Zincirler ve müsilajlı koloniler meydana getirebilirler. Denizlerin fitoplankton organizmalarıdır. Hareket yetenekleri yoktur.

Cins: Coscinodiscus

Yandan görünüşte belli bir kalınlıkta olup, petri kutusunu andırır. İncelediğimiz örnek canlı olmadığından hücre içindeki nukleus, kromotofor ve yağ damlacıkları görülmez. Ancak ışınsal çeper süsleri ayırt edilir.

Takım: Pennales

Valvaları uzun elips veya çubuk şeklinde olup, bilateral simetri gösterirler. Çoğu tatlısuların diplerinde ve su birikintileri üzerinde yaşar. Tek veya koloni halindedirler.

Birçok formda valva üzerinde uzun eksen boyunca uzanana ve rafe adını alan bir yarık bulunur. Yüzden baktığımız zaman rafeyi, yanlarda çeper süslerini orta bölgede protoplazma köprüsünü ve içte nukleusu ile çeperin boyunca uzanan kromotoforları görmemiz mümkündür. Kuşaktan görünüşte ise epivalva ve hipovalvalar kolaylıkla ayırt edilir. Kromotoforlar, çeperler tarafından tamamen örtüldüğünden görülmezler.

Cins: Navicula

Deniz ve tatlısularda yaşayan, yüzden görünüşü uzunca mekik veya kayık şeklinde olan algdir. Rafe, çeper süsleri ve kromotofor yapısı Pinnularia'yı andırır. Çeşitli büyüklükteki yağ damlaları kolaylıkla görülür.

Önceki
Önceki Konu:
Phaepohyceae
Sonraki
Sonraki Konu:
Chrysophyceae

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Bilgiler
Coğrafya