Bu sınıftaki alglerin gerçek nukleusları, nukleolusları ve bir zarla çevrili plastidleri yoktur, bu özellikleri ile Eucaryota'lardan ayrılırlar. Bu gruplardaki organizmalar. Mavi yeşil renktedir. Genellikle ipliksi yapı gösterirler ya tek olarak ya da koloni halinde yaşarlar. Hücrelerinde yüksek bitkilere rastladığımız gibi gerçek bir zarla ayrılmış nukleus yoktur. DNA'nın ince fibrilleri ya hücrenin orta bölgesinde yoğun olarak bulunur veya hücrenin her tarafına dağılmış olarak yer alırlar.

Hücredeki renk maddeleri klorofil a , karotinidler, mavi renkli fikosiyanin ve kırmızı renkli fikoeritrin vardır. Bundan başka hücre içinde ribozom benzeri granüllere de rastlanır.

Hücrede plazma hareketine rastlanmaz ve normal olarak plazma da vakuolden yoksundur. Ancak plaktonik organizmalarda gaz vakuollerine rastlanır.

Hücreyi çevreleyen bir iç zar ve bir dış zar bulunur. Hepsinin üzerinde müsülaj kın bulunur. Hücre çeperinin yapısı pektin, hemiselüloz ve kısmen selülozdandır. Çoğu şişerek müsülajlaşır.

Bu sınıfta yalnız eşeysiz üremeye rastlanmıştır, eşeyli üreme görülmemiştir. Tek hücreli tiplerinde ana hücrenin büyümesi daha sonra hücre içeriğinin çok sayıda küresel hücrelere ayrılması ile çıplak endosporlar oluşur. Endosporlar ana hücreyi terk ettikten sonra kendilerini yeni birer çeper oluşturarak bağımsız bireyler haline gelirler.

Bazı gruplarda ekzospor oluşumuna de rastlanır. İpliksi grupların bazılarında ipliği meydana getiren hücrelerden birkaçının ölmesi sonucunda oluşan birkaç hücrelik parçaların ayrılması ile bitki eşemsiz olarak ürer. Bu ayrılan parçalara hormogoniyum adı verilir. Bunlar daha sonra gelişerek yeni iplikleri meydana getirirler. Bazı ipliksi tiplerde heterokist oluşumuna rastlanır., bunlar hücrenin ya uç kısımlarında (Terminal veya bazal), ya da orta kısımlarında gelişirler (İnterkalar). Heterokistler kalınlaşmış çeperleri ile daha iri ve sarımsı renkte hücrelerdir. Ya tek olarak bulunurlar ya da bir dizi oluştururlar. Vegetatif hücrelerle aralarında küçük bir sitoplazmik bağıntı bırakırlar.

Heterokist oluşumu bitkide azot seviyesi düştüğü zaman gelişir. Heterokistler fotosentez yapmazlar fakat protein yapmak için havadan azot fikse ederler.

Bu sınıftaki bitkiler son derece geniş bir yaşam ortamına sahiptiler. Hemen hemen her çeşit yaşam ortamında yaşaya bilirler.

Tatlısuların yüzeyinde diğer planktonlarla birlikte "suçiçeği" denen bir yapı oluştururlar. Büyük kısmı nemli topraklarda, havuz kenarlarında, nemli kayalar üzerinde kaplıca sularında yaşayabilirler. Bir kısmı da simbiyoz halde mantarlarla Likenleri meydana getirirler. Anabaena azolle, Azolla adlı bir sueğreltisinin yaprak dokusundaki boşluklarda yaşarlar.

Familya: Chroococcaceae

Tek veya çok hücreli mikroskobik bitki kolonileri oluşturlar.

Cins: Chroococcus

Tek hücre halinde yaşayan bir örnektir. Hücrenin etrafını çeviren müsilaj örtü vardır.

Microcysitis aeruginosa: Suya bir toksin salar bu da zooplankton, balık ve su kuşlarının ölümüne neden olur. Tatlı sularda serbest yaşayan kolonileri vardır. Suçiçeği oluşturan önemli alglerdir.

Cins: Gloeocapsa

Küresel veya ovale yakın şekilde 2,4,8 ve 16 fertten oluşan kolonilerdir. Müsülaj örtüler kabarcık şeklindedir.

Takım: Nostocales

Familya: Nostocaceae

Cins: Nostoc

Düzgün küre şeklinde koloni oluştururlar. Genellikle tatlı su ve nemli topraklardadırlar. İpliksi yapıdadırlar ve hücre dizileri tespih tanelerini andırır. Serbest yaşayan formlar olduğu gibi simbiyoz olarak yaşayanları ve denizlerde plankton olarak yaşayanları da vardır. Heterokist terminal veya interkalar olur. Azot fikse ederler. Üremeleri sporla olur. Buna yakın bir cins Anabena dır. Bir su eğreltisi olan Azolla'nın yaprakları içinde simbiyoz olarak yaşarlar.

Protoplasmik bağ vejetatif hücre ile bağlı olduğu noktadaki bir por aracılığıyla olmaktadır.

Cins: Rivularia

Koloniler küremsi, yarımküre veya intizamsız müsilaj kütleleri halindedir. Bu koloniler bitki, taş ve toprak üzerinde yaşarlar. Rivularya atra türü tuzlu bataklık ve denizlerde yaşar. İpliksi yapıdadırlar. Heterokist bazaldir.

Takım: Oscillatoriales (Hormogales)

Cins: Oscillatoria

Burada spor ve heterokiste rastlanmaz. İplikler tek sıralı tek tek veya bir çoğu müsilaj kın içindedir. Hücrelerin hepsi bölünme yeteneğindedir, hormogonyumla çoğalırlar.

İpliksi yapılarının aralarında çok erken fazda ölen nekrit hücreleri vardır. Hücrelerden kolayca ayrılan ve hormogonyum adı verilen parçaları müsilaj kından ayrılarak dışarı çıkar ve yeni bitki verirler.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
© 2015 Bilgiler
Coğrafya