Alm. (Perufsmässiger)Taucher (m), Fr. 1.Plongour (m), 2. Scaphandrier, İng. Diver. Husûsî olarak hazırlanmış olan solunum sistemi kullanılarak, çeşitli maksatlarla ve araştırma yapmak gâyesiyle denizlerin derinliklerine dalan kişi.

Dalgıç suya dalarken kumaştan yapılmış su geçirmeyen tulumu ve mâdenî başlığı giyer. Başlığın arka kısmına yerleştirilmiş esnek boru gemi veya kayıkta bulunan pompaya bağlı olup, dalgıcın devamlı temiz hava almasını sağlar. Bâzan içlerine hava doldurulan ve dalgıcın sırtına bağlanan tüpler de kullanılır.

Maske: Dalgıcın su altında etrâfını rahatça görmesini sağlar. En kullanışlı olanı alın ve üst dudağı içine alan, ağzı serbest bırakan ve basınç ayarlamak için burun yeri bulunanıdır. Sonorkel: Ağza alınan kısa lastik hortumdur. 35-40 cm boyundadır. Paletler: Dalgıcın süratli ve rahat hareket etmesini sağlar. Bu sâyede ellerini serbest bırakıp dilediği yönde hareket edebilir. Balıkadam elbiseleri: Vücudun ısı kaybını önlediği gibi âni ısı değişmeleri neticesinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri önler. Tüpler: Normal havayı su altında depo etmeye yarar ve hacimleri 3 ile 16 litre arasında değişmektedir. En az 300 atmosfere dayanıklıdırlar. Rezerve:Su altında hava bittiği takdirde veya bitmek üzereyken hayat kurtarıcı küçük bir hava deposudur. Rezerveye bağlı mandal çubuk aşağıya çekilerek çalıştırılır. Rezerveyi açmadan önce nefesi dışarı verip ağzı kapatmalıdır. Çünkü mandal açıldığında tazyikli hava ciğerleri zedeleyebilir. Sıfır zaman göstergesi (Dekompresyonmetre): Dalgıcın vurgun yemesini önleyen bir âlettir. Suyun basıncıyla çalışır. Dalış bittikten sonra çıkışta su altındaki bekleme kademelerini gösterir. Kola veya kemere takılabilir. Basınç saati (Manometre): Tüp içindeki hava miktarını atmosfer olarak gösteren bir âlettir. Derinlik göstergesi: Su altında derinlikleri metre olarak gösterir, kola takılır. Dalgıç saati: Bu saatler özel olarak yapılmış olup, su geçirmezler. Dalgıcın su altındaki kalış zamânını ve çıkışta bekleme kademelerindeki bekleyiş sürelerini tâyin eder. Su altı pusulası: Deniz dibinde istikâmet tâyini için kullanılır. Can yeleği: Tehlike ânında kullanılır. Karbondioksit gazıyla doldurulmuş küçük tüplerle şişirilmiştir.Tüp üzerindeki mandal açıldığı zaman can yeleği şişer ve tehlikede olan kişi rahatça su üstüne çıkar. Su altı lambaları: Karanlıkta veya mağara gibi ışıksız yerlerin aydınlatılmasında fayda sağlar. Ağırlık kemerleri ve kurşunlar: Su altına rahat inebilmek için ve istenilen derinlikte rahatlıkla gezebilmek için takılır. Dikkat edilecek önemli nokta, tehlike ânında, bir anda çıkarılabilir nitelikte olmalıdır. Su altı bıçakları: Su altında emniyet bakımından önemlidir. Şamandralar: Dalış yapılan yerin belirtilmesi açısından önem taşır. Bir ucunda kurşun, diğer ucunda ise plâstikten yapılmış yarım dâire şeklinde yuvarlak bir kutudur.

Dalgıç, merdivenden veya doğrudan doğruya suya dalar. Su dibine iniş çok hızlı olup,yüzeye çıkış ise oldukça yavaş olur. Dalgıcın suya dalıp, her bir metre inişinde basıncın 0,1 kg/cm2 artmasıyla kandaki azot miktarı da fazlalaşır. On beş metre kadar olan derinlikten dalgıcın oldukça yavaş çıkması lâzımdır. Çünkü gaz kabarcıklarından dolayı atardamarlarda tıkanma olup, dalgıcın hayâtı tehlikeye girer. Daha derinlerden çıkarken, belirli seviyelerde daha fazla bekleyerek çıkılır. Genellikle 60 m civârında olan derinlikler dalgıcı pek rahatsız etmez. Dalma işinde rahatsız olan dalgıçlar basınç odasında bakıma alınarak tedâvisi yapılır.

Denizin derinliklerinden yüze çıkarken dalgıçlarda, basıncın âniden düşmesine bağlı olarak “vurgun, vurgun yeme” tâbir edilen bir hastalık ortaya çıkabilir. Buna dekompresyon veya caisson hastalığı da denir. (Bkz. Vurgun)

100 ile 250 m arasındaki derinliklere dalmak için, dalgıcı kontrol altına alan mâdenî bir elbise giydirilir. Bu tür elbiselerin içinde dalgıcın rahat çalışması için normalin üstünde, basınç bulundurulur. Daha derinlerde hava dışardan hortumlarla verildiği gibi, sırt tüpünden de faydalanılır. Solunum için ise, kirli havayı temizleyen maske kullanılır ve bu sûretle su altında uzun müddet kalınmış ve çalışma imkânı sağlanmış olur. Ayrıca deniz dibi çalışmalarında dalma çanı denilen pencereli kuleler de kullanılır. Bu âletin mâdenden yapılmış, kutu biçiminde odalı olanları da vardır. Bu âlet çelik halatlarla suya batırılır ve istenilen derinliğe indirilince içine girilerek çalışma yapılır. Deniz altı temel atmalarda, batan gemileri kurtarmada bu âletlerden faydalanılır.

Dalgıçlar su altındaki bitki ve hayvanları incelemek, batık olan bir şeyi bulmak, deniz dibindeki eski eserleri tetkik etmek, bulup çıkarmak, batan gemi ve vâsıtaları çıkarmak gibi işleri yapmak için dalarlar.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Bilgiler
Coğrafya