İbn-i Ebû Dâvûd Hazretleri

''Kütüb-i Sitte'' adı verilen, 6 meşhûr hadis-i şerif kitabından birinin sâhibi; Ebû Dâvûd Süleymân b. Eş'as hazretlerinin oğlu! Adı, Abdullah b. Süleymân'dır. Ezdi veya sicistani, nisbeleriyle meşhûrdur. Sicistan köyü, Basra'dadır.

Ezd kabilesi ise; Kureyş'e (Mekke'ye) mepsûptur. Abdullah 10 yaşına gelince; büyük hadis âlimi olan (babasından) i ilim öğrenmeye başladı.Çok zeki olduğu için 40 yıl babasının yanına gelen, bir çok âlimden istifâde etti! Sonra da, ilim seyâhatlarına çıktı. Horasan, Nişâbûr, İran,Basra, Bağdat, Kûfe, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere, Şam, Mısır, Cezire ve daha başka şehirleri dolaştı.

Çok sıkıntılarla karşılaştı. İlim yolundaki sabrı, akıllara durgunluk verecek derecedeydi! Hadis-i şerif ilminde, hüccet sayılır. Çünkü 300.000'den fazla hadis-i şerifi râvileriyle birlikte ezberledi.En sonunda, Bağdat'ı, vatan edindi.Burada ilmini, herkese sunuyordu. Çok meşhûr kimseler bile, onun talebesi olmakla övündüler.

Büyük âlim, Ebü'l Fadl Ahmed diyor ki:''Ebû Dâvûd hazretlerinin oğlu Abdullah; Irak âlimlerinin imâmı ve en üstünüydü. Zamânın Sultânı, onun için bir minber (kürsü) tahsis etti. Bizzat kendisi bile huzûrunda, hadis-i şerif öğrendi:'' Hasen b. Muhammed el-Hılâl (rahmetullahi aleyh) ise şöyle der: ''Abdullah b. Ebû Dâvûd hazretleri, babasından bile fazla hadis-i şerif ezberlemiştir!''

Ebû Bekr-i Şâzân(rahmetullahi aleyh) ise şöyle anlatır: ''Ebû Dâvûd'un oğlu, memleketimize gelmişti. Ordakiler, hadis-i şerif öğretmesini istediler'' Hazret dedi ki:''Ama yanımda yazılı bir kitap yoktur!'' onlar da hayretle: ''İbn-i Ebû Dâvûd hazretlerinin, kitâba ne ihtiyâcı var!'' dediler. Bunun üzerine ezberinden, 30.000 kadar hadis-i şerif yazdırdı! Abdullah ibn-i Dâvûd hazretleri, zühd ve takvâ sâhibiydi.

Çok ibâdet ederdi. Harâm şüphelilerden, çok sakınırdı. Vefât ettiği zaman 928(hicri 316) senesinin, Zilhicce ayı idi. 300.000'e yakın müslüman, cenâze namazını kıldı. 87 yaşlarındaudı. Kendisini o derece severlerdi ki: Cemâatin çokluğu sebebiyle ayrı ayrı cemâatler hâlinde, 80 kerre cenâze namazı kılındı!

Önceki
Önceki Konu:
Hoca Saadettin
Sonraki
Sonraki Konu:
İbn-i Sirin

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Bilgiler
Coğrafya