Kadir Kotil 19 Ocak 1966 tarihinde Rize, Ardeşen'de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Ardeşen Lisesi'nde bitirdi. 1983-1989 İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında 5 ay Ordu ili Gölköy sağlık ocağında çalıştıktan sonra 1990 yılında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastenesi Nöroşiruruji Kliniğine assistan olarak göreve başladı.

Dr. Aydın TUĞRUL'un yanında asistanlık eğitimimi bitirdikten sonra 1995'de Nöroşirurji Uzmanı oldu. Temmuz 1995 - ocak 1996 yılları arasında Rize Devlet hastanesinde 6 ay çalıştı. 1996 yıllında başasistanlık sınavına girerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji kliniğinde çalışıyor.

Türk Nöroşirurji Derneği üyeliği ve Türk Tabipler Birliği üyeliği vardır. Türk spinal ve periferik sinir cerrahisi grubu üyesidir.

Yabancı dili İngilizce evli ve 2 çocuk babasıdır.

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Kotil, M., Tunckale, T., Koldas, M., Kural, A. ve Bilge, T. 'Serum creatine phosphokinase activity and histological changes of the multifidus muscle. Acomparative study of discectomy with or without retraction. Prospective, randomized controlled trial study'. J Neurosurg. Spine, 6:121-125 (2007).

A2. Kotil, K., Yavasca, P. ve Bilge, T. 'Postoperative massive macroglossia in Klippel-Feil syndrome after posterior occipitocervical fixation surgery in the sitting position'. J Spinal Disord Tech, 19(3), 226-9,(2006).

A3. Kotil, K., Kuscuoglu, U., Kirali, M., Uzun, H., Akcetin, M.ve Bilge, T. 'Investigation of the dose-dependent neuroprotective effects of agmatine in experimental spinal cord injury: a prospective randomized and placebo-control trial'. J Neurosurg Spine, 4(5), 392-9, (2006).

A4. Kotil, K., Bilge, T ve Olagac, V. 'Primary intradural myxoid chondrosarcoma: a caseReport and review in the literature. Review'. J Neurooncol, 75(2), 169-72( 2005).

A5. Kotil, K. ve Kalayci, M. 'Ventral cervicomedullary junction compression secondary tocondylus occipitalis (median occipital condyle), a rare entity'. J Spinal Disord Tech, 18(4), 382-4, (2005).

A6. Aslan, O., Ozveren, F,. Kotil, K., Ozdemir, B., Kuscuoglu, U. ve Bilge, T.'Congenital dermoid cyst of the anterior fontanelle in Turkish children'. Neurol Med Chir ,44(3), 150-2,(2004).

A7. Kotil, K., Dalbayrak, S. ve Alan, S.'Craniovertebral junction Pott's disease'.

Br J Neurosurg, 18(1),49-55,(2004).

A8. Kotil, K., Akcetin, M.ve Bilge, T. 'Cauda equina compression syndrome in a child due to lumbar disc herniation'. Childs Nerv Syst, 20(6),443-4, (2004).

A9. Kotil, K., Akcetin, M., Guzel, N. ve Bilge, T.'Spinal intradural arachnoid cyst with spinal dysraphism'. J Pediatric Neurology, 2 (4), 235-238,(2004)

A10. Kotil, K., Kalayci, M., Koseoglu, T. ve Tugrul, A.' Myelinoclastic diffuse sclerosis (Schilder's disease): report of a case and review of the literature'.

Br J Neurosurg, 16(5),516-9, (2002).

A11. Kotil, K., Alan, S. ve Bilge, T. 'The results of medical therapy for thoracic And lumbar spine Pott's disease in 44 patients. A prospective clinical study'.J Neurosurg. Spine, 6, 3: ....(2007-mart ).

A12. Kotil, K. ve Bilge, T. 'Spinal hydatidosis (echinococcus alveolaris) accompanied by a secondary infection'. J Neurosurgery. Spine, 6, 2 (2007 nisan).

A13. Kotil, K. ve Bilge,T. 'L5-S1 far-lateral lumbar disc herniation. Prospective clinical study'. J. Spine Disorder Tech. 2007 nisanda (Basımda).

A14. Kotil, K., Bilge,T ve Yavasca, P. Lumbosacral radiculopathies in association with ankylosing spondylitis and dural ectasia. J Clin Neurosci. (Basımda).

A15. Kotil, K. ve Bilge, T. 'A ligamentum flavum hematoma presenting as L5

radiculopathy: two case reports and review of literature'. J Clin Neurosci (Basımda).

A16. Kotil, K., Kalayci, M. ve Bilge,T.'The Management of Cervicomedullary

Compression in Patients with Congenital and Acquired Osseous-Ligamentous

Pathologies; Analyzed 26 Patients'. J Clin Neurosci (Basımda).

A17. Kotil, K., Olgac,V. ve Bilge,T. 'Pathological fracture of the atlas secondary to plasmacytoma: a unique case and review'. J Clin Neurosci (Basımda).

A18. Kotil, K., Kilinc, B. ve Bilge, T.' Spinal cauda equina metastasis of Occult Lung Cancer carsinoma causing Cauda Equina Syndrome;a review study'. J Clin Neurosci (Basımda).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :B1. Kotil, K., Akcetin, M. ve Bilge, T. 'A minimal invasive intermuscular

approach to the lateral at the L5-S1 level disc herniation'. 7th international congress on spinal surgery. Antalya. (2005).

B2. Kotil, K. ve Kalayci, M. 'Bilateral decopression of lumbar degenerative stenosis involving a minimal invasive unilataral approach' . 7th international congress on spinal surgery. Antalya.(2005).

B3. Akcetin, M., Kotil, K., Kalayci, M. ve Güzel, N. 'Disc preserving technique in teh unilateral cervical disc pathologies: transuncal microforaminotomy.

7th international congress on spinal surgery'. Antalya.(2005).

B4. Kotil, K., M. Akçetin ve Bilge, T. 'The management of cervicomedullary

compression in patients with congenital and acquired osseous-ligamentous pathologies; analysis of 26 patients. 7th international congress on spinal surgery'. Antalya. (2005).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :C1. Kotil, K., Akcetin, M.ve Bilge, T. ' Bilateral Decompression of Lumbar

Spinal Stenosis Involving a Unilateral Approach with Minimal invasive Surgery'. Turkish Neurosurg. 16, 52-55,(2006).

C2. Kotil, K ve Bilge, T.' Primary Intradural Conus and Cauda Equina Tumors:

Long-time Outcome With 14 Years Follow- up'. Turkish Neurosurgery' ,16,

130-138, (2006).

C3. Kotil, K ve Bilge, T. 'Bilateral Lomber Disk Kompresyonunda Unilateral

Yaklaşımla İki Taraflı Mikroinvasif Dekompresyonu (Kontralateral Diskektomi) Tekniği: Yeni Bir Teknik ve Klinik Çalışma'. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 23:(2)# 7;102-107, 2006

C4. Kotil, K ve Guzel, N. 'Primary Intramedullary Tuberculoma of The Spinal Cord Mimicking To Spinal Cord Tumor'. Journal of Neurological Sciences 2,1, 063- 067, (2006).

C5. Kotil, K ve Akçetin, M. 'Asymptomatic chronic ossified epidural hematoma in a child: a rare entity'. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 12(2),164-6 (2006).

C6. Kotil, K ve Kilinc, B.' Sarcoidosis: A Cause For Bilateral Facial Palsy'

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 22:(3)# 43; 304-308,(2005).

C7. Kotil, K ve Bilge, T.' Primary Pituitary Abscess Mimicking an Adenoma: A Rare Entity'.Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 3, 125-127,(2004).

C8. Kotil, K., Kuscuoglu, U., Eras, M.ve Bilge, T. 'Spontaneous Thoracic

Spinal Epidural Hematoma Causing Paraplegia'. Turkish Neurosurgery,14, 1-2, 45-48 (2004).

C9. Kotil, K ve Bilge, T. 'Çocukluk çağı arka çukur tümörlerinde hidrosefalinin tedavisi'. Haseki Tıp bülteni, 39, (4), 23-26, (2003).

C10. Kotil, K ve Güzel, N., Eras, M., Akçetin, M., Gözüm, T.'Forestier hastalığının transpaherengial yolla tedavisi'. Haseki Tıp bülteni. 40,(2).230-234, (2002).

C11. Kotil, K,. Gül, S., Gözüm, T., Eras, M., Akçetin, M. ve Bilge,T. 'Lumbar omurlar arası füzyonda kafesleme tekniği'. Haseki Tıp bülteni,. 40. (3), 240-245,(2002).

C12. Gozum, T., Kotil, K., Eras, M.ve Akçetin, M.' Pediatrik çağ arka çukur tümörleri'. Haseki Tıp bülteni. 38. (2),12-126, (2002).

C13. Gözüm,T, Eras, M. ve Kotil, K. 'Lateral ventrikül koroid pleksus papillomu ve Hidrosefali'. Haseki Tıp bülteni. 40. (3), 220-225,(2002)..

C14. Eras, M., Gözüm, T ve Kotil, K. 'Orbita kemiğinin intradipliok epidermid kisti'. Haseki Tıp bülteni. 40,(3), 215-218, (2002).

C15. Gözüm,T., Kotil, K., Eras, M., Akçetin, M ve Bilge, T.' Piyojenik beyin

abselerinde son yaklaşımlar. 50 olguluk deneyim'. Haseki Tıp bülteni. 39.(3), 67- 72, (2001).

C16. Kotil, K. 'Minimal invazif karpal tünel cerrahisinde komplikasyonlar'. Haseki Tıp Bülteni.39. (4), 89-93,(2001).

C17. Kotil, K., Gözüm, T., Eras, M. ve Akçetin, M. 'Osteoporotik omurganın

fraktürlerinde biyomekanik kavramlar'. Haseki Tıp bülteni. 39. (4), 112-115,(2001).

C18. Kalayci, M., Eras, M., Akçetin, M., Kotil, K., ve Gül, S. 'İntrakraniyal kitle lezyonlarinda MRS rölü'. Haseki Tıp bülteni. 39. (1), 56-60,(2001).

C19. Kotil, K., Gül, S., Gözüm, T., Akçetin, M. ve Eras, M.' Multipl torasik hernisi'. Haseki Tıp bülteni. 37(2), 23-27, (2000).

C20. Kotil, K., Gözüm, T., Eras, M. ve Akçetin, M.'Spinal disrafizmli olgularda split kord Malformasyonu'. Haseki Tıp bülteni. 38. (1),28-32,(2000).

C21. Kotil, K., Akçetin, M., Eras, M. ve Tuğrul, A. 'Kistik Meningioma'. Türk Nöroşirurji dergisi. 10,154-156,(2000).

C22. Kotil, K., Gözüm, T. ve Eras, M. 'Fahr Hastalığı'. Haseki Tıp bülteni. 37. (3), 76-80, (1999).

C23. Akçetin, M., Sarımsak, M., Eras, M. ve Kotil, K.' Travmatik epidural

hematomlarda tedavi'. Haseki Tıp bülteni. 37, (1), 76-81,(1999).

C24. Gözüm, T., Kotil, K., Eras, M., Kalaycı, M. ve Kırali, M.' Anterior servikal disk cerrahisinde allogreftle otogreftlerin karşılaştırılması'. Haseki Tıp bülteni. 37. (2), 120-125,(1999).

C25. Kotil, K., Akçetin,M., Uyar, R. ve Gözüm, T. 'Akut subdural hematomlarda prognozu etkileyenfaktörler'. Haseki Tıp bülteni. 37. (2), 132-135,(1999).

C26. Kotil, K., Akçetin,M.ve Tuğrul, A. 'Pott Hastalığının nörolojik komplikasyonları'. Haseki Tıp bülteni. 36. (4), 70-75,(1998).

C27. Eras, M., Akçetin, M., Kanatsiz, M. ve Kotil, K. '51 serebral metastatik olgunun Retrospektif incelenmesi'. Haseki Tıp bülteni. 36. (4), 210-213,(1998).

C28. Kotil, K., Baturay, K., Eras, M. ve Tuğrul, A.'Asemptomatik bakteriyel shunt Kontaminasyonu'. Haseki Tıp bülteni. 35. (2), 37-41,(1997).

C29. Kotil, K., Baturay, K., Ulusoy, M. ve Tuğrul, A.' CT guided biopsisi. Klinik seri'. Haseki Tıp bülteni. 35.(4), 145-152,(1997).

C30. Baturay, K., Kotil, K., Altuntaş, S., Akçetin, M., Eras, M. veTuğrul, A. Lipom-araknoid kist kompleksine bağlı tethered kord olgusu. Haseki Tıp bülteni. 39. (2), 66-69,(1997).

C31. Kotil, K. ve Tuğrul, A. 'Lomber disk hastalığında güncel yaklaşımlar'. Haseki Tıpbülteni. 35. (4), 132-137, (1997).

C32. Kotil, K., Sarmısak, M., Kalaycı, M. ve Kırali, M.'Multipl küçük intrakraniyal tüberkülomlar'. Haseki Tıp bülteni. 35. (1), 23-27, (1997).

C33. Kotil, K., Akçetin,M. ve Gözüm, T.' Primer serebral hidatioz olgusu'. Haseki Tıpbülteni. 35. 1, 12-17,(1997).

C34. Kotil, K., Bilge, T. 'Do the spinal pathologies that accompany lumbar disc disease affect surgical prognosis'. Turkish Neurosurgery. (2006) basımda.

C35. Kotil, K., Tunckale, T. ve Bilge, T. 'Reduction of High -grade spondylolisthesis using a transvertebral surgical approach in a child. A case report and review of the literature'. Turkish Neurosurgery. (2006) basımda

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:D1. Kotil, K.,Tunckale, T. ve Bilge, T. 'Spinal cerrahi de ekartmanın kas hasarına olan etkilerinin CRP ve Histopatolojik etkileri ile tayın edilmesi. TND. XX. Bilimsel kongresi. SS 66. Antalya, 2006.

D2. Kotil, K., Yuzbasıoğlu, N. ve Bilge,T. 'Epidural anaestezi ve genel anestezi ile opere edilen diskektomili olguların prospektif randomize çift kör çalışması ile sonuçların değerlendrirlmesi. TND. XX. Bilimsel kongresi. SS 130, Antalya, 2006.

D3. Kotil, K., Balci, N., Kotil, K., Acar, Özdemir, B. ve T. Bilge. ' AVMlerin mikroşirurujikal rezeksiyonu. 38 hastanın uzun süreli takip ve analizi. TND. XIX. Bilimsel Kongresi (s083.), Antalya, 2005.

D4. Bilge, T., Barut, S., Eras, M., Acar, C., Kotil, K. ve Güzel, N.' PICA ve Vertebral arter anevrizmaları'. TND. XVII. Bilimsel Kongresi (sv 28.)., Antalya, 2003.

D5. Gül, S., Çelik, S., Bilge, T., Kotil, K. ve Kıralı, M. 'Taşyürekli. Deneysel omurilik yaralanmasında Melatonin in doza bağımlı etkinliğinin, metil prednizolona kıyaslanarak gösterilmesi'. TND.XVII. Bilimsel Kongresi (ss 35.). Antalya, 2003.

D6. Bilge, T., Barut, S., Acar, C., Akcetin, M., Kotil, K. ve Eras, M. ' Hipofiz adenomlarında transsfonoidal yaklaşım'. TND. XVII. Bilimsel Kongresi (SN 03), Antalya, 2003.

D7. Eras, M., Akcetin, M, Kotil, K., Acar, C., Demir, E. ve T. Bilge . 'İki kraniyobazal yerleşimli anevrizmal kemik kisti'. TND. XVII. Bilimsel Kongres (SN 12, Antalya, 2003

D8. Bilge, T., Kotil, K., Eras, M., Acar, C. ve Kırali, M. 'Spinal tuberkülozlarda tedavi stratejileri'. TND.XVI. Bilimsel Kongresi S22, Antalya, 2002.

D9. Bilge, T., Demir, E., Eras, M. ve Kotil, K. 'Lateral ventrikül tümörleri'. TND. XVI. Bilimsel Kongresi S02, Antalya, 2002.

D10. Kotil, K. ve Güzel, N.' Semptomatik spinal kord hamartomu'. TND . XVI. Bilimsel Kongresi P52,, Antalya, 2002.

D11. Kotil, K ve Bilge, T. 'Konus medullaris tümörleri'.TND. XVI. Bilimsel Kongresi. SS23, Antalya, 2002..

D12. Kotil, K., Kalayci, M. ve Tuğrul, A. Schilder disease. TND. XV. Bilimsel Kongresi.

D13. Kotil, K. ve Bilge, T. 'Servikal kordomanin klinik ve görüntüleme özellikleri'. TND. XV. Bilimsel Kongresi. Antalya, 2001.

D14. Kilinç, BM., Tunckale, T., Eras, MA ve Kotil, K. 'Kongenital orta hat defektleri'. TND. XX. Bilimsel kongresi. PS 405, Antalya, 2006.

D15. Kotil, K., Tunckale, T. ve Bilge, T. 'Çocukluk çağında dysplastik tip grade 4 Spondilolisthesisde tek aşamalı cerrahi tedavisi ile parsiyel reduksiyonu tekniği. transvertebral fiksasyon'. TND. XX. Bilimsel kongresi. PS 348, Antalya, 2006.

D16. Kotil, K., Balcı, N ve Bilge,T.' Semptomatik interhemisferik araknoid kistin kistoperitoneal shuntla tedivisi'. TND. XX. Bilimsel kongresi. PS 405, Antalya,2006.

D17. Kotil, K. ve Bilge, T. 'Ligamentum flavum hematomları. Radikulopati yapan 2 olgu'. TND. XX. Bilimsel kongresi. PS 247, Antalya, 2006.

D18. Kotil, K. ' Siyatik sinir nöropatisinin nadir bir nedeni. intranöral ganglion kisti'. TND. XX. Bilimsel kongresi. PS 405, Antalya, 2006.

D19. Kotil, K. ve Bilge T. 'Minimal invasive unilateral translaminar yaklaşımla L5 korpektomisi ve anterior füzyon'. TND. XX. Bilimsel kongresi. PS 165, Antalya, 2006.

D20. Kotil, K., Kılınç, B, Kuscuoglu, U. ve Bilge, T. 'Kauda equina metastazi yapan occult akciğer metastazi'. TND. XIX. Bilimsel Kongresi P 126, Antalya,2005.

D21. Kotil, K. Kılınc, B., Kuscuoğlu, U. ve Bilge, T.' Hipofiz adenomunu taklit

eden hipofiz absesi'. TND. XIX. Bilimsel Kongresi P 124, Antalya, 2005.

D22. Kotil, K., Kılınc, B, Balcı, N., Özdemir, B. ve Bilge, T. ' L5-S1 far- lateral disc herniasyonlarında kotsal proçes arası mesafenin cerrahiye olan etkileri'. TND.XIX. Bilimsel Kongresi P107, Antalya, 2005.

D23. Kotil, K., Kılınc, B ve Balcı, N. 'Çocukluk çağında motor defisitli

radikulopati yapan servikal Kosta olgusu'. TND. XIX. Bilimsel Kongresi P 030, Antalya 2005.

D24. Kotil, K., Kılınc, B,Özdemir, B., Yavasca, P.,Bilge, T. 'Kraniovertebral bileşke anomalilerinde cerrahi yaklaşımların sonuçları'.TND . XIX. Bilimsel Kongresi P 336, Antalya , 2005.

D25. Kilinc B., Kotil, K., Eras, M., Tunckale, T. Akcetin, M. ve Bilge, T.' Tüberkulum sella meningiomlarinda postoperatif vizyon prognozu'.TND XIX. Bilimsel Kongresi P 339, Antalya, 2000.

D26. Bilge, T, Eras, M., Güzel, N., Kotil, K. ve Akçetin, M.' Spinal intrameduller abse li bir olgu sunumu'. TND XVI. Bilimsel Kongresi PS 20, Antalya, 2002.

D27. Bilge, T., Kotil, K., Akcetin, M., Eras, M., Acar, C. Güzel,N.' T12-LI disk herniasyonu sonucu oluşan konus medullarıs sendromu'. TND.XVI. Bilimsel

Kongresi PS 24, Antalya, 2002.

D28. Kotil, K., Akçetin, M. ve Bilge, T.' Parapleji yapan, spontan, tüm torakal spinal kanal boyunca uzanan epidural hematom'. TND.XVI. Bilimsel Kongresi PS 24, Antalya 2002.

D29. Kotil, K. ve Akçetin, M. 'Pediatrik yaşta cauda eqüina sendromu olan bir olgu. TND. XVI. Bilimsel Kongresi P 15, Antalya, 2002.

D30. Kotil, K. ve Dalbayrak, S. '20 olguluk Kauda equina sendromu yapan lomber disk herniasyonu ve eşlik eden diğer spinal patolojiler'.TND. XVI. Bilimsel Kongresi P47 Antalya, 2002.

D31. Kotil, K. , Akçetin, M. ve Bilge, T. 'Orbital tümörle birlikte görülen MM'a bağlı atlas kırığı. İlk Olgu'. TND.XVI. Bilimsel Kongresi P10, Antalya, 2002.

D32. Kotil, K. ve Bilge, T. 'Konus Medullaris kondrosarkoması'. TND.XVI. Bilimsel Kongresi P14, Antalya, 2002.

D33. Kotil, K. ve S.Dalbayrak. ' Kraniyoverterbral junction pott hastalığı'. TND. XVI. Bilimsel Kongresi P15. Antalya, 2002.

D34. Kotil, K. ve Güzel, N. 'Semptomatik spinal kord hamartomu'. TND. XVI. Bilimsel Kongresi P52. Antalya, 2002.

D35. Kotil, K. ve Bilge, T. 'Forestier hastalığı ve dysfaji'. TND XV bilimsel kongresi. P34 Antalya, 2001.

D36. Kotil, K. ve Bilge, T.' Multipl torasik disk hernisi'. TND. XV. Bilimsel Kongresi. PS 23 Antalya,2001.

Önceki
Önceki Konu:
Suzan Samancı
Sonraki
Sonraki Konu:
Özlem Yılmaz

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
Son Ziyaretler:
© 2015 Bilgiler
Coğrafya