İsim:Varlıkları adlandırmaya,anlatmaya yarayan kelimelere denir. (Özcan-Nurten-Gürcan-Canan-çanta-oda-Tanrı-silgi-kalem-ordu)

Sıfat:Varlıkların biçimini,rengini,yerini,sayısını,nasıl ve nice olduklarını belirten kelimelere denir. Bazı sıfatlar:yeşil kalem tamlamasında (yeşil),bu kapı tamlamasında (bu),beş kalem tamlamasında (beş),birinci sınıf tamlamasında (birinci) ikişer ekmek (ikişer),bir bölü dört elma (bir bölü dört),yarım ekmek (yarım),birkaç damla (birkaç),nasıl söz tamlamasında (nasıl).

Zamir:Varlıkların adlarının yerini tutarak,onları hatırlatan kelimelere denir. Bazı zamirler:(Ben,bu,biri,birisi,bazısı,hangisi,kaçı,herkes,bir çoğu,öbürü,(-ki),(-im)

Fiil:Bir cümlede varlıkların yaptığı hareketi,işi veya onlara bağlı bir oluşumu bildiren kelimelere denir. Bazı fiiller:(geldim,yazmış,yapıyor,oynar,bilmeli,söylese)

Zarf:Fiillerden,sıfatlardan ve kendine benzer kelimelerden önce gelerek,bu kelimelerin anlamlarını zaman,yer,hal,azlık,çokluk bakımından tamamlayan kelimelere denir.Bazı zarflar (şimdi,hemen,dışarı,içeri,geri,güçlükle,iyice

,çok,niçin,neden)

Edat:Kendi başlarına anlamları olmadığı halde,birlikte kullanıldığı kelimelerle kendilerinden sonra gelen kelimeler arasında türlü ilgi ve özellikleri belli eden,anlam ilişkileri kuran kelimelere denir.Bazı edatlar.(gibi,için,ile,mi,kadar,göre,dek,değin,dolayı,üzere)

Bağlaç:Cümlede eş görevli kelimelerle anlamca ilgili cümleleri ya da cümlecikleri biri birine bağlayan kelimelere denir.Bazı bağlaçlar. (ve,ile,fakat,ama,ki,de ya,yada,yahut,eğer,hatta,lâkin,zira,çünkü,sanki,halbuki,

oysa)

Ünlem:Sevinç,korku,şaşma,beğenme vb. duygularımızı heyecanlı bir biçim de ve normalin üstünde bir tonla söyleyerek anlatmak için kullandığımız kelimelere denir.Bazı ünlemler. (Hu !,Aaa !,Ooo !,Ah !,Aman !,Vah !,Vay !,Yoo !Of !,Üf !,Vah vah !)

Önceki
Önceki Konu:
Enerji

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2021 Bilgiler
Coğrafya