(1900 İstanbul - 1981 İstanbul) Türk Müziğine batılı anlayışta vokal tekniğini kazandıran ses sanatçısı. Divanı Hümayun muavini ve Dârülfünun İlâhiyat Şubesi muallimlerinden Mehmet Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanımın oğludur. On beş yaşında Dârü'l Feyzi Musiki Cemiyetine öğrenci olarak girdi. 1907'de Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesini bitirip Kadıköy Sultanisine yazıldı. Aynı yıl Darülelhan'a da girdi, Zekaizade Ahmet Efendiden dört yıl ders aldı. Daha sonra Ali Rıfat Beyin (Çağatay) başkanlığındaki Şark Musiki Cemiyetine girdi. İlk kez Şark Musiki Cemiyetinin konserlerinde solist olarak kendini gösterdi. Askerlik görevi sırasında, 1923'te teğmen rütbesiyle Muzikai Hümayuna girdi; Cumhuriyetin ilânından sonra da Riyaseti Cumhur Heyetinde üç yıl görev aldıktan sonra ayrıldı. Aynı yıl Sahibinin Sesi plâk şirketi adına Paris'e giderek iki yıl ses tekniği dersleri aldı. Dönüşünde, Beyoğlu'ndaki Fransız Tiyatrosunda kemani Nubar Tekyay, kemençeci Ruşen Kam, tamburi Mesut Cemil ve kanuni Artaki Candan'ın sazları eşliğinde yepyeni bir anlayışla ilk sahne konserini verdi. Bunu öteki konserleri izledi.

Sahibinin Sesi, Orfeon Record, Polydor, Odeon, Pathe şirketleri için doldurduğu plâklar onun zamanla çok geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladı. Selçuk 1953'te İstanbul Belediye Konservatuvarına üslüp ve teganni öğretmeni olarak atandı. Ertesi yıl konservatuvarın icra heyeti şefliğine getirildi. Bu tarihten 1976'ya kadar, yirmi iki yıl boyunca çeşitli konserler yönetti. Selçuk icra heyeti şefliğine getirildiği yıl, İstanbul Radyosunda müşavirlik görevi de üstlendi. Bir eğitmen ve öğretmen olarak da kendisinden sonraki kuşaklar üzerinde derin izler bıraktı, İstanbul Radyosu ve İcra Heyeti için yazdığı notalarla da musiki kütüphanesini zenginleştirdi. Selçuk, Mısır, Irak, Suriye, Macaristan, Avusturya ve İngiltere'de konserler verdi. Münir Nurettin Selçuk 27 Nisan 1981'de öldü.

Sonraki
Sonraki Konu:
Selim Iı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
© 2015 Bilgiler
Coğrafya