İslâm inanışına göre Tanrı'nın birliğini, bütün yetkin nitelikleri kendisinde topladığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek. Tevhid sözcüğü Kur'an'da geçmemekle birlikte ayetlerin büyük bir bölümü, çeşitli yönleriyle bu inancı dile getirir. Zamanla divan edebiyatında bu inancı konu edinen şiirler yazılmış ve bu şiir türü de aynı adla anılmaya başlanmıştır. Divan edebiyatında konusu Tanrı'nın birliğini ve ululuğunu övmek olan şiirlere tevhid denmiştir. Genellikle kaside, ender olarak da gazel, kıt'a, mesnevi biçiminde yazılmıştır. Türk edebiyatına 13. yüzyıldan sonra girdi. Divan şairlerinin genellikle divanlarının başına koydukları tevhidlerin temel konusu, zayıf ve çaresiz durumdaki insanın yüce ve güçlü Tanrı'ya yalvarıp ondan yardım istemesidir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
Mesajınız:
 
© 2015 Bilgiler
Coğrafya