08/12/2009 20:17
1. Anayasamızın 56. maddesi; "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşın ödevidir." demektedir. 58. Maddesi; "Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." hükmünü âmirdir.

2. Türk Gençliği milli istiklâl ve istikbâlimizin teminatıdır. Bu yüce hizmete lâyık olacak şekilde ahlâklı, inançlı ve faziletli olarak yetiştirilmelidir.

3. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kurulduğu 5 Mart 1920 tarihinden beri bu kutsal görevi, genel olarak eğitim (konferans, seminer, açık oturum, panel, röportaj, v.b) ve arşiv (bilgilerin depolanması) faaliyetleriyle yürütmektedir.

4. Yeşilay faaliyetleri yurt sathında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi ve ona bağlı şubeler ve şubelere bağlı temsilcilikler tarafından yerine getirilmektedir.

5. Şube ve temsilcilikler Genel Merkezin onayı ile kurulur.

6. Yeşilay faaliyetleri şube ve temsilcilikler tarafından yerine getirilirken Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tüzüğüne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şube Talimatı'na göre hareket edilir.

7. Şube ve temsilcilikler Genel Merkezin izni ile yayın ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilirler. Şube ve Temsilcilik Genel Merkezin izniyle kurulur.

8. Beldelerde kurulan şube ve temsilcilikler ilçe şubelerine, ilçelerdeki şubeler ise il merkez şubesine, il merkez şubeleri Genel Merkeze bağlıdır. Âcil hallerde bilgiler ayrıca doğrudan Genel Merkeze ulaştırılabilir.

9. Şubeler ve temsilcilikler her zaman ve özellikle Yeşilay Haftasında (1-7 Mart) eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle irtibat kurarak eğitim faaliyetlerini yürütürler. Şube ve temsilcilikler tarafından verilecek konferansların metinleri Genel Merkezin onayladığı metinler olacaktır.

10. Yeşilay'a, Yeşilay Gençlik Kulübü'ne ve Yeşilay Dergisi'ne üye kaydedilmesine de önem verilir.

11. Genel Merkezin onayı ile yalnız şubeler bağış kabul edebilirler ve denetime tâbidirler. Temsilciliklerin bağış toplama yetkisi yoktur. Onun haricinde her türlü faaliyette yer alabilirler.

12. Hiçbir faaliyette bulunmayan veya Yeşilay ile ilgili olmayan faaliyetlerde bulunan şubeler ve temsilcilikler hakkında gerekli işlemler yapılır.

13. Başka yere taşınan veya görevi yürütemeyecek duruma gelen şube ve temsilcilikler, ânında Genel Merkezi haberdar ederler. O bölgede başka bir şube veya temsilcilik açılır.

14. Bütün şube ve temsilciliklerimizin internet sitesi ve e-mail adresi olmalıdır.

15. Bu adreslerde yapılan faaliyetler, kampanyalar duyurulmalıdır.

16. Şube ve temsilciliklerimiz devamlı açık olmalı ve buralara ulaşmak isteyen herkes kolaylıkla ulaşılabilmelidir.

17. Ulaşılamayan, bilgi alınamayan, faaliyetleri yetersiz olan şubeler hakkında Genel Merkez Yönetim Kurulunca değerlendirme yapıldıktan sonra ve gerekli işlemler yapılacaktır.

18. Bütün şube ve temsilcilerimiz bulundukları il, ilçe veya beldelerin yerel ve mülki amirleriyle görüşmeli, Yeşilay için mekân temin etmeye çalışmalıdır.

19. Yeni Kurulan Yeşilay Gençlik Kulübü topladıkları üyeleri, daha sonra ilgili il ve ilçe şube ve temsilcilerine yönlendirecek, bu gençlerle faaliyetler düzenlenecektir. (Şu anda bu üyeler genel merkeze müracaat etmekte ve sayıları hızla artmaktadır.)

20. Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu 26.11.2005'te aldığı bir karar ile ülkemizin yeniden en büyük, en güçlü, en saygın, en yaygın sivil toplum örgütü olarak, üzerine düşen önemli misyonu yerine getirmek için topyekün faaliyetlerini artırma kararı almıştır.

21. Yeşilay Genel Merkezi'nin hazırlayacağı, kitap, cd, dergi, afiş, broşür, ajanda, takvim, rozet, anahtarlık, t-shirt vs. gibi materyaller Yeşilay şube ve temsilciliklerine maliyetine gönderilir. Şube ve temsilciliklerimiz bu materyalleri kuruma gelir sağlamak amacıyla kaynağa çevirirler.

Höyük
Belli bir yerde, yerleşme ya da yapı kalıntılarının üst üste gelmesiyle oluşan yapay tepe. Höyükler, aynı yerde kurulmuş, özellikle kerpiç yapılardan oluşan yer...
Afşin Bey (Bekçioğlu)
Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinmekted...

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Adınız:
E-Mail:
Mesajınız:
Doğrulama: Güvenlik Kodu
 

Bu Sayfa Şunlarla Da İlgili Olabilir

  • yeşilayın görevleri kısaca madde madde vikipedi (27/04/2014 23:15)
  • yeşilay in görevleri (07/04/2014 17:08)
  • yeşilay görevleri, (25/03/2014 18:04)
  • YEŞİLAY GÖREVLERİ (18/03/2014 15:49)
  • yeşilay görevleri madde (28/05/2013 15:28)
  • yeşilayın görevleri kısaca madde madde (16/05/2013 22:54)
  • yeşil ayın amlemi yaptıyı görevler (14/05/2013 18:42)
  • yeşilayın görevleri ( kısa) (11/05/2013 14:41)
  • türk yeşilayın görevleri (09/05/2013 12:09)
  • yeşilayin görevleri̇̇̇̇ (04/05/2013 13:20)
Popüler Sayfalar:
Son Bakılanlar: