08/12/2009 20:17
IV. yüzyılın ortalarında, bazı Hun boylarının, yaşadığı Altay bölgesinden ayrılarak güneybatıya doğru ilerlemesiyle, tarih sahnesine çıkan büyük Hun kavminin bir kolu. Eftalitler olarak da bilinirler. Önlerine kattıkları öteki kavimleri batıya doğru süren Akhunlar, ilk önce bugünkü Afganistan'a yerleştiler. Bir yandan da Hazar Denizi'nin doğu sahillerine ilerleyerek İran'la komşu oldular. Böylece büyük bir Türk devleti daha kurulmuş oldu. Orta Asya'nın batısında egemenlik kurmak için, İran'da yaşayan güçlü Sasanilerle büyük bir rekabetin içine girdiler. V. yüzyılın ortalarında bu rekabet, Akhunların kesin zaferiyle bitti. Bunun yanında Hindistan'ın kuzeybatısı da Akhunların egemenliğine girdi. VI. yüzyılın ilk yarısında baskılardan bunalan İranlılar, Akhunların Orta Asya'daki egemenliğinden rahatsızlık duymaya başlayan Göktürk Devletiyle güç birliği yaptı. VI. yüzyılın ikinci yarısının hemen başlarında, iki büyük ordunun arasında kalan Akhunlar yenilerek dağıldı. Ardından Akhunların bir bölümü Hindistan'a yerleşirken bir bölümü de Göktürk İmparatorluğu içinde yaşamlarını sürdürdü.

Akhunların kültür ve sanatı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Hükümdarlarına Tegin derlerdi.Güçlü bir devlet olarak yöneticiler Türk asıllı oldukları hâlde imparatorluk sınırları içinde Türk olmayan kavimler çoğunluktaydı. Konuşma dilleri Türkçe, dinleriyse Şamanizm'di. İpek ticaretiyle uğraşan halk göçebe hayatı yaşardı.

Akhun Devleti, Hunların siyasi bir varlık olarak ortaya çıktığı son devlet olması açısından önemlidir.

Önceki
Önceki Konu:
Anouılh, Jean
Sonraki
Sonraki Konu:
Alkali Metaller

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu