08/12/2009 20:17
Doğu Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde yer alan bir ilimiz. Yüz ölçümü 7436 km2, nüfusu 191 934 (2000), il plâka kodu 08'dir. İlçeleri; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Boraka, Hopa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli'dir.

Gürcistan sınırında yer alan Artvin'in toprakları %80'i sarp dağlardan oluşmuştur. Bu dağlar Çoruh Irmağı ve kolları tarafından derin vadilerle yarılmıştır. Başlıca dağları Karçal Dağı ve Yalnızçam Dağları'dır. İlde ovalar yok denecek kadar azdır. Ovalar genellikle kıyı bölgesindedir. İlde ovalara oranla yaylalar daha çok yer kaplar. İl topraklarının %37'si ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlarda, karaca, yaban keçisi, domuz, kurt, tilki, ayı, porsuk, su samuru gibi birçok av hayvanı yaşar. Artvin'in iklimi doğal yapıya göre çeşitlilik gösterir. Kıyı bölgesinde kışlar ılık, yazlar serin geçer. Her mevsimde yağış görülür. İç bölgelere gidildikçe iklim sertleşir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar serin olur.

İl topraklarının büyük bir bölümü dağlardan oluştuğu için tarım alanı çok azdır. Kıyı ilçelerde çay, fındık, mandalina, portakal ve zeytin yetiştirilir. Buğday, arpa ve mısır gibi tahıllar yerel tüketim için yetiştirilir. İlde başka bir geçim kaynağı da ormancılıktır. Ormanların ve çiçekli bitkilerin bol olması arıcılığın gelişmesine yol açmıştır. Artvin, Türkiye'nin bal ihtiyacının %3'ünü sağlar. Türkiye'nin en zengin bakır madeni Murgul'dadır. İldeki sanayi kuruluşlarının en önemlisi bakır fabrikasıdır. Ayrıca Boraka'da da bir kereste fabrikası vardır. Sarp sınır kapısı taşımacılık ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır. İlin deniz yolu taşımacılığı Hopa ilçesinden sağlanır.

Tarımsal alanın azlığı ve sanayinin gelişmemesi halkın göç etmesine neden olmaktadır. Günümüzde de süren göç yüzünden ilin nüfusu pek artmaz.

Artvin zengin bir kültür birikimine sahiptir. Özellikle halkoyunları çok ünlüdür. En önemli oyunu Artvin Barı'dır. 1936'da İstanbul'da düzenlenen Balkan festivalinde Atatürk bar başı olarak oyuna katılmıştır. Bu nedenle o yıldan beri oyun Atabarı olarak anılır.

Önceki
Önceki Konu:
Arnavutluk
Sonraki
Sonraki Konu:
Asi Irmağı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: