08/12/2009 20:17
Bakırçay Irmağı'nın kuzeyinde, Antik Bergama şehrinin yer aldığı yamaç üzerinde kurulu, İzmir'e bağlı ilçe. İzmir'in kuzeyinde yer alan ilçenin yüzölçümü 868 650 hektardır. İlçe İzmir'e 105 km uzaklıkta ve denizden 30 km içeridedir. Bakırçay Havzası'nda bulunan ve aynı adı taşıyan Bakırçay Irmağı 128 km uzunluğundadır. Bakırçay geniş tabanlı alüvyal bir yatak içinde akmaktadır. Bölgede yetiştirilen başlıca ürünler tütün, pamuk, zeytin ve üzümdür.

Ekonomisi tarıma dayanan ilçede yer altı zenginlikleri olarak perlit, linyit, granit ve taş ocakları, altın madeni bulunmaktadır. Doğal kaplıca suları ve su kaynakları yönünden de zengindir.

Bergama Antik Kenti; Batı Anadolu'da Bakırçayın geçtiği ovanın kuzeyinde kurulmuş eski uygarlık merkezlerinden biridir. Denizden yüksekliği 60 m olup akropol 335 metrededir. Yapılan kazılarda ele geçen seramik parçalarından, burada arkaik dönemde bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır.

Bergama'nın adı tarihte ilk kez Xenophon Onbinlerin Seferi'nde (M.Ö. 400-399) geçer. Eski yazılı kaynaklar Bergama'yı bir süre Pers Kralı adını Eretrialı Gonylos'un yönettiğini söylemektedir. M.Ö. 334 yılında Pers Krallığı ile birlikte Bergama da Büyük İskender'in eline geçer. İskender'in ölümünden sonra generallerinden biri olan Lysimachos bir seferi sırasında buradan geçerken 9000 talentlik (1 talent 26 kilo altın) hazinesini korumak için, Bergama'nın komutanı olan Philetairos'a bırakır. Lysimachos ölünce, Philetairos bu parayı kullanarak Bergama Krallığı'nı kurar. Bergama 150 yıl boyunca Helenistik dönemin en parlak merkezlerinden biri olur. (283-133). Eski dünyanın başta gelen kültür merkezleri arasında yer alan kentin çok zengin bir kütüphanesi vardı. Akropoldeki en önemli ve en güzel yapılar II. Eumenes tarafından inşa ettirilmiştir. Bu dönemde Bergama mimarlık ve heykeltıraşlık konusunda Helenistik döneminin önderi olmuştur. II. Eumenes'in kardeşi II. Attalos (M.Ö. 159-138 ) ve onu da oğlu III. Attalos (M.Ö. 138-133) izlemiştir. III. Attalos, ölümünden önce bir vasiyetle Bergama Krallığı'nı Roma İmparatorluğu'na bağışlamıştır.

Bergama, Roma çağında da önemli bir merkez olmuştur. Kent, Hristiyanlık döneminde bir piskoposluk merkezidir. İncil'de sözü edilen yedi kiliseden biri burada bulunmaktadır. Bizans çağında kent yeni bir surla çevrilmiş ve bu surların yapılmasında Helenistik ve Roma kalıntılarındaki taş bloklar, heykeller ve kabartmalar kullanılmıştır. M.S. 716'da bir süre Araplar tarafından işgal edilen kent 1330 yılında Türklerin eline geçmiştir.

Önceki
Önceki Konu:
Berat Gecesi
Sonraki
Sonraki Konu:
Bering Denizi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu