08/12/2009 20:17
İngiliz doğa bilimci Charles Darwin, getirdiği yepyeni yaklaşım nedeniyle, evrim kuramının babası olarak benimsenir.

Evrim sözcüğü çoğunlukla Darwin'le eş anlamlı kullanılır ve bu nedenle Darwinizm denir. Evrim kuramına göre, bugün yeryüzünde var olan bütün canlılar, çok eski zamanlarda var olan başka canlıların jeolojik devirler boyunca yavaş yavaş değişikliğe uğramasıyla türemiştir. Yeryüzünün oluştuğu dönemde bugün bildiğimiz bütün canlılar yoktu, daha basit yapılı canlılar bulunuyordu. Zamanla bu basit yapılı canlıların gelişip evrimleşmesiyle yeryüzünde yaşam çeşitlendi. Eski jeolojik devirlerde yaşamış olan canlıların çoğu, yerini daha gelişmiş canlılara bırakarak milyonlarca yıl önce yeryüzünden silinmiştir. Evrim kuramının en önemli kanıtı, çok eski zamanlarda yaşamış ve bugün tümüyle yok olmuş canlıların, kayaçlar arasında bozulmadan günümüze kadar ulaşan fosilleridir.

Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabında ortaya koyduğu kuramı şöyle özetlenebilir:

1. Tüm organizmalar, gereğinden çok yavru yapma yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, elenen bireylerle nüfusta denge sağlanır.

2. Bir türün içindeki bireyler, kalıtsal özellikler bakımından çeşitlilik gösterirler.

3. Yavruların çoğu hayatta kalabilmek için bir yaşam kavgası vermek zorundadır.

4. Doğaya iyi uyum sağlayacak özellikleri taşıyan bireylerin çoğu yaşamını sürdürür. İyi uyum sağlayacak özellikleri taşımayanlar zamanla ölür. Böylece çevre koşullarına uyum sağlayacak özellikler kalıtsal olarak gelecek kuşaklara aktarılır.

5. Çevre koşulları da her bölgede aynı değildir; çeşitlilik gösterir. Böyle olunca her bölgede ve koşulda aktarılan özellikler de farklı olur. Türler içindeki kişilik çeşitlenmeleri uzun zaman dilimlerinde yeni türlerin ortaya çıkmasına yol açar.

İLGİLİ KONULAR

Darwin, Charles Robert

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu