08/12/2009 20:22
A-EĞİTİMİ

1958 yılında Sivas iline bağlı Şarkışla İlçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Şarkışla Cumhuriyet İlkokulu'nda(1965-1970) ve Şarkışla Ortaokulu'nda(1970-1973) tamamladıktan sonra , Kayseri Lisesi' nde yatılı olarak okuyarak(1973-1976), 1976 yılında bu Lise'den mezun oldu.

Aynı yıl (1976)Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kayıt yaptırarak, adı geçen Fakülte'nin İktisat ve Maliye Bölümünden 1980 yılında mezun oldu.

Askerliğini 4 aylık kısa dönem er olarak 01.11.1982-01.03.1983 yıllarında Isparta da 40. Piyade Alayı'nda tamamladı.

Vali Dr. Mustafa TAMER'in mülki idare amiri ve bilim adamı olarak iki yönlü mesleki kariyeri bulunmaktadır. Bunlardan aşağıda ikisi hakkında bilgi verilecektir.B-MÜLKİ İDARE AMİRİ OLARAK MUSTAFA TAMER

Mülki idare amirliği görevleri sırasında çok sayıda hizmet ve altyapı yatırımları yapmış olmasına rağmen; burada sadece özellikli ve önemli olanlardan bazılarına değinilecek, diğerlerine ise çok fazla olması nedeniyle yer verilemeyecektir.KAYMAKAM ADAYLIĞI:

22.07.1981-01.12.1981 yıllarında Merkez Bankası İdare Merkezi'nde görev yaptı. 1981 yılında açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak Kayseri Valiliği' ne Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) (01.12.1981-04.04.1984) olarak atandı. Bu görevi sırasında; Kayseri Erciyes Dağı Kış Turizmi Merkezi Projesi'nde aktif olarak çalıştı.

Daha sonra sırasıyla; Yeşilhisar, Horasan, İncesu, Pınarbaşı ve Reşadiye İlçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca aynı dönemde; Reşadiye,Yeşilhisar ve Felahiye ilçelerinde atamayla kısa sürelerle belediye başkanlıkları yaptı.

ULIKIŞLA KAYMAKAMLIĞI:

Bu görevlerinden sonra, Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayarak çekilen kura sonucunda, ilk olarak Niğde-Ulukışla Kaymakamlığı'na atandı.(10-04.1984-04.05.1988) Ulukışla'da en uzun süre görev yapan ikinci kaymakam olarak tanındı ve özellikle Orta Toroslar'da ağaçlandırma, mer'a ıslahı ve erozyon kontrolü için gerçekleştirilen ve Toprak Erozyonu Kontrol Çalışmaları diğer adıyla ÇAKIT Projesi olarak bilinen büyük bir yatırımın gerçekleşmesini sağladı. Projede çok sayıda vatandaşın çalışarak geçiminin sağlanması, gıda yardımı ve zirai ve tarımsal destekler sağlanarak projenin yöre ekonomisine önemli bir katkısı oldu. Yaklaşık olarak 25 yıl önce diktirdiği ağaçlar bugün Ulukışla civarında ve Toroslar'ın E-5 yoluna bakan yamaçlarında çok belirgin şekilde büyümüş ve ormanı oluşturmaya başarmışlardır. Yörenin en önemli dağı olan Bolkar Dağı ile ilgili olarak o dönemde; Niğde Valiliği ile Adana Valiliği'nin müşterek olarak gerçekleştirmeyi amaçladıkları olan Bolkar Dağı- Darboğaz Kayak Merkezi projesini hazırladı. Bu projenin ilk ayağı olan Gümüş Köyü-Maden köyü -Bolkarlar ve Darboğaz -Bolkarlar yönlerinden gerekli yolları yaptırdı ve bu alanların tamamen ağaçlandırılmasını sağladı. Ayrıca; ilçede bulunan ve önemli bir jeotermal kaynak olan Çiftehan Kaplıcalarının yeniden ıslahının sağlanması ve geliştirilmesinde aktif görev aldı. Diğer yandan; Niğde ilinde ve Ulukışla'da atıl olarak duran halı tezgahı, araç-gereç ve usta öğreticiler tek elde toplanarak ilçede ''Halıcılığımız''adı altında örnek bir kampanya ve pilot çalışma başlatarak; açmış olduğu 26 adet halıcılık kursunda eğitilen 625 kursiyer ile onların iş sahibi olmalarında ve Ulukışla'da halıcılığın gelişmesinde büyük rol oynadı. Bu dönemde Ulukışla ilçesinde altyapı hizmetlerinde örnek bir çalışma sergileyerek; elektriği, içmesuyu, okulu, telefonu ve yolu olmayan köy kalmadı. Böylece ilçe köylerinin tamamının altyapı hizmetleri TAMER zamanında bitirilmiş oldu. Devlet hastanesi, stadyum, emniyet müdürlüğü binası, cezaevi, özel idare turistik tesisleri , lise kapalı spor salonu, öğretmen evi gibi çok sayıda yatırım ilçe merkezinde bu dönemde gerçekleştirildi. Sabancı Holding tarafından ilçeye bağlı Horoz Köyü hudutlarındaki Şekerpınarı'nda ''Hayat Suyu'' isimli yatırımın yöreye kazandırılmasında etkin rol oynadı.KOVANCILAR KAYMAKAMLIĞI:

Arkasından yeni kurulan bir ilçe olan Elazığ-Kovancılar'ın ilk ve kurucu kaymakamı oldu.(05.05.1988-26.07.1990) Kovancılar İlçesinde ilk ve kurucu kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde; köy halindeki bir yerden; tüm kamu kurumlarının kurulduğu, amir ve memurların atamalarının tamamlandığı, kamu binalarının çoğunun yapıldığı ve bazılarının arsalarının tahsis edildiği ve yatırımların büyük bölümünün tamamlandığı bir ilçeyi hayata geçirdi ve bu sayede Kovancılar günümüzde Elazığ İlinin en büyük ve en hızlı gelişen ilçesi durumuna geldi. İlçe kurulmaya başlamadan önce personel, bina, araç-gereç gibi imkanlar yok denecek kadar az iken ve yeterli ödeneğin olmamasına rağmen; vatandaştan ve yöreden oluşturulan maddi ve ayni kaynaklar sayesinde ilçe çok az eksiği dışında tamamen kurulmuş ve normal bir ilçede bulunması gereken kurumların hepsi oluşturdu. Bu haliyle çoğu eski ilçeden dahi daha iyi duruma geldi. TAMER tarafından kurulan Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalı ile odun-kömür tevzii, kum ocağı işletilmesi vs gibi diğer alanlarda öz kaynaklar yaratılarak ilçenin kurulması gerçekleştirildi. Özellikle Recep Gündüz isimli bir hayırseverden temin edilen arsalar üzerine öğrenci yurdu, ve devlet hastanesi yapılmasını vatandaş işbirliği ile sağladı. 13 köyde arıcılık kursu açılarak; uygulanan arıcılık projesi ile kovan ve diğer malzemeler vatandaşa dağıtılarak yörede arıcılığın gelişmesinde öncü rol aldı. İlçe jandarma binası, lise binası, spor sahası, öğretmen evi, bölge trafik istasyonu, PTT binası, gibi yatırımlar ilçe merkezinde gerçekleştirildi. Yapılması gereken diğer birim hizmet binalarının tamamının arsaları temin edildi.ERZURUM VALİ VEKİLLİĞİ VE VALİ YARDIMCILIĞI:

30.07.1990-25.10.1993 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı ve Erzurum Vali Vekilliği (5 ay ) görevlerinde bulundu. Bu dönemde o zamana kadar pek bir şey yapılamayan Erzurum Palandöken, Konaklı ve Gez Kış Turizmi ve Doğa Sporları Merkezi Komisyonunu kurarak başkanlığını yürüttü. Kış turizmine yönelik; imar planı, otellerin özelleştirilmesi, elektrik, içmesuyu, yol, otopark, taşkından korunma ve dere ıslahı , ağaçlandırma , tanıtım ve iki kez düzenlenen kar festivallerinin yapılması ve Palandöken'in ön plana çıkarılmasında aktif ve önemli hizmetler yaptı. Palandökenin turizm merkezi olarak ilan edilmesini sağladı. 1993 yılında 5 ay süreyle yapmış olduğu Erzurum Vali Vekilliği görevi sırasında mevcut kapasiteyi kullanmak suretiyle ve Orman Bakanlığı'ndan temin ettiği o günün fiyatlarıyla 10 milyar TL ödenekle (1993) Erzurum Gez Yaylası'nda Konaklı' ya kadar olan bölgede yaklaşık 20 km.lik uzunluğundaki bir alanda teraslama ve ağaçlandırma çalışması, o zamanki Erzurum Vali Vekili Mustafa TAMER' in önderliğinde yapıldı. Bugün uçakla Erzurum'a inerken havadan dahi görünen Palandöken sıradağlarının yamaçlarındaki mevcut ağaçların büyük bir kısmı o zamanda dikilmiştir. Netice itibariyle Erzurum gözde bir kış turizmi merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Yapanları gururlandıran en önemli konu ise bunda katkılarının olmasıdır. Önümüzdeki yıllarda Erzurum Palandöken'de yapılacak olan Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpiyatları'nın yapılabilmesi için gereken hazırlıklar o zamanki çalışmalara ve atılan sağlam temellere dayanmaktadır .Diğer yandan;

Türkiye'de ilk özelleştirme örneklerinden olan Erzurum Çimento Fabrikası'nın özelleştirilmesini sağlayan ortaklığını Erzurumluların oluşturduğu ERÇİMSAN isimli şirketin kurulmasında ve fabrikanın satın alınmasında önemli roller üstlendi. Erzurum'un kış memleketi olması ve hava kirliliği nedeniyle her sene 45.000-50.000 ton civarında kükürt oranı düşük, yüksek kalorili kömürün teminini ve halka dağıtımını yürüttü. Erzurum Hava Alanına ILS cihazının monte edilmesi onun vali vekilliği döneminde oldu. İran, Nahçivan, Gürcistan ve Rusya ile Artvin Sarp Sınır Kapısı ve Ağrı Gürbulak Sınır Kapılarından yapılan sınır ticareti çalışmalarını yürüttü ve bu ülkelerde sınır ticareti ile ilgili fuarların açılmasına öncülük etti. Doğu Anadolu Projesi (DAP) ın hazırlanmasına katkı sağladı.

Erzurum Vali Yardımcılığı döneminde terör mağduru olan şehit ve gazilere yönelik olarak hayırsever Erzurumlulardan o dönemde toplanan bağış ve yardımları bir defa dağıtmak yerine, devamlı bir gelir olsun diye değerlendirmek üzere Türkiye'de 0 dönemde ilklerden olan Erzurum Şehit Ailelerine Yardım Vakfını Kurdu, çoğu şehit ailesinin ev sahibi olmasını sağladı ve vakıf başkanlığını yürüttü. Diğer yandan özellikle; İzmir, Sivas ve Iğdır şehit aileleri dernekleriyle yakından ilgilendi ve ilgilenmeye de devam etmektedir.İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA DAİRE BAŞKANLIKLARI:

Dr. Mustafa TAMER, 1993-1997 yıllarında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Daire Başkanlığı görevlerinde(APK(09.11.1993-23.08.1994) ve Vatandaşlık Daire başkanlıkları) (23.08.1994-21.08.1997)bulundu. Bakanlık bünyesinde bulunan Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de bir süre yürüttü. Bu dönemde Bakanlık bünyesindeki yasa tarsılarının hazırlanması aşamasında aktif rol aldı ve vatandaşlık mevzuatı ve işlemlerinin hazırlanması ve basitleştirilmesinde görevler üstlendiİZMİR VALİ YARDIMCILIĞI:

01.09.1997-07.08.2000 yıllarında İzmir Vali Yardımcısı olarak atandı ve görevini sürdürdü. İzmir'de ilin en büyük 53 adet altyapı ve yatırım projelerindeki sorumlu ve başarılı çalışmaları, 2000 Yılı İnanç Turizmi Koordinatörü olarak yaptığı çalışmaları, İzmir'de kongre turizmini geliştirmek için Kongre Turizmi Vakfı'nı ve Kongre Turizmi Şirketi'ni kurarak başkanlığını yürütmesinin yanında; kültür ve turizm konularındaki diğer çalışmaları ile ön plana çıktı. İzmir Valiliği Proje Değerlendirme Koordinatörü olarak tarafından yürütülen önemli yatırım ve projelerin listesine baktığımızda; İzmir Jeotermal Projesi (15.000 konutluk Balçova ve Narlıdere jeotermal ısıtma projeleri), Bilim Merkezi Projesi, Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi, Dünya Özürlüler Merkezi Projesi, Efes Gelişim Projesi, Ödemiş; Birgi, Bozdağ, Gölcük, Tire Turizm Master Planı (Bozdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, Birgi Kentsel Çalışma Projesi, Gölcük Gölü Çevre Düzenleme Projesi, Tire Evleri Projesi), İnanç Turizmi Projesi, İzmir Valiliği Kalite Hareketi Projesi (İzmir Valiliği ISO 9000/2000 Hizmette Kalite Güvencesi Sistemi Projesi, İzmir Valiliği Toplam Kalite Yönetimi Projesi, İzmir İli Kamu Kurum ve Kuruluşları Kalite Projesi), İzmir Kent Yenileme Projesi, İzmir Depremselliği Projesi, 8 adet Devlet Hastanesi yapılması (Menemen,Buca , Kiraz, Bergama, Tire, Aliağa, Dikili, Bayındır),9 adet Organize Sanayi Projesi( Atatürk, Menemen, Kemalpaşa, Tire, Ödemiş, Kınık, Aliağa, Bergama, Aliağa Pektim, Torbalı) Özürlüler Bakım Evi Projesi, Teknopark Projesi, Uluslar Arası Gençlik Merkezi Projesi, Valilik Yönetim Karar Destek Projesi, Bilgisayar Alt Yapı ve İletişim Projesi, Karayolları ve Otoyollar (İzmir -Aydın Otoyolu ve İzmir Çevre Yolu, İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu ve İkiztepe-Konak- Doğanlar Kesimi, Kordan Yolu Deniz Dolgusu, Konak Köprülü Kavşak İnşaatı, Alsancak Limanı Ek Viyadüğü, İzmir-İstanbul Otoyolu (proje safhasında), İzmir, Aliağa-Ayvalık- Çanakkale Otoyolu(proje safhasında), İzmir Ankara Otoyolu(proje safhasında), İzmir- Turgutlu- Salihli Duble Yol Projesi, Belevi-Selçuk- Meryemana Yolu, Karşıyaka Tünelleri) Çeşme Yat Limanı, Çeşme Dalyanköy Yat Limanı, Güzelbahçe ve Mordoğan Balıkçı Barınakları, Sulama Amaçlı Projeler(Bakırçay -Kınık Projesi( Yortanlı Barajı, Çaltıkoru Barajı, Kınık Sağ ve Sol Sahil Sulaması) Küçükmenderes Havzası Projeleri( Beydağ Barajı, Kavakdere Barajı, Aktaş Barajı) Doğalgaz( Karcabey-İzmir Dağalgaz İletim Hattı, Aliağa 1.LNG Doğalgaz Çevrim Santralı Projesi, Konya İzmir Doğalgaz İletim Hattı Projesi) Efes Antik Şehrinin Düzenlenmesi ve Gece Işıklandırması Projesi (Şirince, Selçuk Çamlık Köyü TCDD Lokomotif Müzesi, Efes Antik Kenti, Yedi Uyuyanlar, Meryemana Evi, St Jean Kilisesi, Selçuk Kalesi), Atatürk Evleri Projesi (Latife Hanım Köşkü, Uşşakizade Köşkü, Kordon Atatürk Evi (Atatürk Müzesi)), EGEV Projesi, Gediz Havza Projesi, İzmir Adliye Sarayı, Menemen Aliağa Çift Hatlı Demir Yolu, Hayvan Barınakları ve Kısırlaştırma Projesi, İzmir Kongre Turizmi ve İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı Projesi (İZTAV), İzmir Alternatif Liman Önerileri Projesi (Alsancak Limanı Tevsi Projesi, Aliağa Nemrut Limanı Projesi, Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi, Çiğli Tuzla Limanı Projesi, Körfez Tarama Projesi), Sokak Çocukları Projesi, Her İlçeye Bir Yurt Projesi, İzmir Vilayetler Evi Projesi, İzmir'in Kuruluşunun 5000. Yılı Kutlama Projesi, Kadifekale Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi ve Kemeraltı Projesi'nin hazırlanması ve gerçekleşmelerini bizzat yürüttü. Ödemiş-Bozdağ-Gölcük-Birgi Kültür ve Kış turizmi projesinde birinci derecede sorumlu olarak bu projenin gerçekleşmesini sağladı ve koordinatörlüğünü yürüttü. Çevre projelerinden; Türkiye'de ilk defa İzmir'de çevre laboratuarının kurulması, ilçelerde çevre koruma vakfı şubelerinin açılması, ve çevre denetleme ünitelerinin gerçekleşmesi sağladı. Kömürün torbalı olarak satılması ve özel kalorifer yakıtı kullanma zorunluluğu bu dönemde sağlandı. İzmir Vali Yardımcılığı döneminde Türkiye'de bu konuda belge alan ilk valilik olarak; İzmir Valiliği'nin TSE'den ISO 9000-2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesini alınmasını sağladı ve Kalite Yönetim Temsilciliğini yürüttü. Kemeraltı Geliştirme Derneği, Bergama Turizm Derneği, İzmir Sivaslılar Vakfı(SİVAK) ve İzmir Kayak Kulübü'nün kurulmasına öncülük etti.IĞDIR VALİLİĞİ:

08.08.2000-05.08.2002 yıllarında Iğdır Valiliği görevine atandı. Iğdır Valiliği döneminde yolsuzluklarla yapmış olduğu mücadeleleri nedeniyle Türkiye Saydamlık Derneği tarafından verilmekte olan 2003 Yılı Dürüstlük Ödülü'ne aday gösterilenler arasında yer aldı. Özellikle; Nahçivan'la olan Dilucu Sınır Kapısında 1992 yılından beri devam eden inşaat ve yatırım çalışmalarının çeşitli nedenlerle ve bilinçli olarak o güne kadar bitirilmemesinden dolayı kamu görevlilerinin görevini kötüye kullandığına ve çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığına ilişkin yaygın kanaatlerin oluştuğunun belirlenmesi üzerine; projenin hızla tamamlanması için karar almış ve özellikle, yol, içmesuyu, aydınlatma,, çevre ihata duvarı ve tel örgü, kamera, güvenlik sitemleri, ilaçlama ünitesi, parke kaplama, binaları bitirilmesi vs gibi tesisiler 2 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanarak; son 8 yılda yapılandan daha fazla iş yapmıştır. Bölgede en kötü hudut kapısı konumunda iken, yapılan çalışmalarla en iyi örnek hudut kapısı haline gelmiştir. Özellikle Türkiye- Nahçivan Dilucu Sınır Kapısı'nın tamamlaması suretiyle akaryakıt kaçakçılığını denetim altına alması ve o günün fiyatlarıyla yaklaşık olarak 3 katrilyon TL'lik ( 3 milyar dolar) akaryakıt kaçakçılığı ve sahte belge düzenlenmesi suretiyle vergi kaçırılması ile ilgili 167 adet çeşitli şirkete yönelik operasyonları gerçekleşmesini sağladı. Bu yüzden çıkar çevreleri, siyasiler ve diğer işbirlikçi kamu görevlileri ile mücadele etti ve konu Türkiye gündemini ve basını uzun süre meşgul etti. Öyle ki; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Güvenlik Kurulu ve devletin diğer önemli organlarında katında takip edildi ve tartışıldı. Çıkar çevrelerinin ve kirli işleri olan siyasilerin Vali TAMER'i görevden alamamaları üzerine; yıldırmak amaçlı olarak hakkında siyasiler ve menfaat çevreleri tarafından uydurma suçlarla açılan davaların ve soruşturmaların tamamını kazanarak büyük bir azim, mücadele ve dürüstlük örneği sergiledi.Iğdır Valiliği döneminde;

Halkın coşkuyla katıldığı 1. ve 2. Iğdır Ağrı Dağı Kültür ve Sanat Festivallerini Ağrı Dağı Korhan Yaylası'nda düzenlemiş ve gerçekleştirmiştir . Dr. Mustafa TAMER' in Iğdır Valiliği görevi sırasında; yapılan çalışmaları ve dağın potansiyelini tanıtma amaçlı olarak hazırladığı'' Sevdamız Ağrı Dağı'' isimli kitabın basımını sağlamıştır. Hazırlattığı proje ile; Tarihi Korhan Yaylası ve Kışlası' nda imar planı yapılarak yerleşim ve konaklama tesisleri, Korhan Yaylası -Küp Gölü-Ağrı Dağı Zirvesi- Yenidoğan- Serdarbulak ( Küçük Ağrı Dağı eteği) arasında gondollift, skylift ve telesiyejler, Askerkülü Çukuru denilen yerde Nuh Müze Restoranı Kültür Sitesi Toplantı Salonu ve Kütüphaneden oluşan Nuh'un Gemisi'nin benzeri mimari özellikleri taşıyan tesislerin yapılmasını içeren; Iğdır Ağrı Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezi Projesi ismi ile hazırlanan; 176 milyon Dolar toplam bedeli, 8.000 yatak kapasiteli, aynı anda 6.000 kişinin kayak yapabileceği , 15.000 kişiye iş imkanı sağlayan ve yıllık getirisi 76 milyon Dolar olarak planlanan bir proje olmasını sağlamıştır.. Burada; yol, içmesuyu, elektrik, telefon, imar planı , karakol ve sanat yapıları, 20 yataklı bina, umumi tuvaletler ve köy hizmetleri şantiye binası yapımını gerçekleştirmiş ve tamamlamıştır. Daha yakın zamana kadar 1.500-2.000 kişilik terör örgütü mensuplarının içtima yaparak toplandığı Ağrı Dağı Korhan Yaylası'nda; 58 metre uzunluğundaki direkte 6x9 ebadında 54 metre karelik Ermenistan'dan dahi görünen Türk Bayrağı 'nı dikerek dalgalanmasını ve taş bina olarak 8 tane 10 metrelik burçları bulunan kale gibi çok güzel bir 180 kişilik Korhan Jandarma Karakolu Binası'nın inşasını sağlamıştır. Ayrıca, TEMA Vakfı ile birlikte başlatmış olduğu Ağrı Dağının Milli Park olması, 107 hektarlık alanın tamamı Iğdır il Özel İdaresi adına Hazine'den satın alınarak tahsis ettirilmesi ve Projenin gerçekleşeceği alanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna tescil ettirilmesi, tesislere gidecek yolun tamamının iş makinelerinin boş zamanlarında (16 km lik üst seviyede asfalt kaplı yol yapılması, Karakoyunlu ilçesinden 22 kmlik ikinci bir yol açılması, üçüncü bir yol ise Aralık Yenidoğan köyü tarafından 30 km) yapılması ve stablize kaplanması ve böylece volkanik olması nedeniyle toz ve kayalardan oluşan Ağrı Dağı'nda değişik yönlerden 100 km ye yakın yol yapılmasını sağlamıştır. Yaptırdığı bu yollar sayesinde; Ağrı Dağı'nın terörle mücadelede daha etkin olarak kullanılmasına öncülük etmiştir. Böylece Tamer tarafından hazırlanan ve bir kısmı hayata geçirilen bu proje ile; Devlet Eski Bakanı Yılmaz Karakoyunlu'nun dediği gibi '' Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden biri olmaya aday'' olması yönünde büyük çabalar sarf etmiştir.Ayrıca; terörden mağdur olan ve en fakir köylerin bulunduğu 16 köyden oluşan; 144.018 dönüm arazi üzeride 1500 konutu ve 4500 nüfusu içeren 40 trilyon bedelli Ejder Köykenti Projesi için; 12 m genişliğinde yol ve asfaltlanması, içmesuyu, jandarma karakolu ve 16 derslikli ilköğretim okulunu tamamlamış ve Ejder Kervansarayı'nın restorasyonunu bitirmiştir. Bundan başka daha önce başlanılan; Ahıska Türkleri tarafından yürütülen Karabağ ve Osmanlı Saray desenli kilimlerin dokunarak pazarlanması konusunda başarılı çalışmalar yapmış ve 120 tezgahta 360 kişiye iş imkanı sağlamıştır.Ülkemizde bulunan rüzgar erozyon sahalarının Konya Karapınar'dan sonra ikinci büyük saha Iğdır Aralık ilçesinde 25 km uzunluğunda 5,5 km eninde 135.542 dekarlık alanda şiddetli rüzgar erozyonunu maruz bıraktığı olumsuz etkilerini gidermek ve projeyi hayata geçirmek için sn Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yöreyi ziyareti ve destekleri sağlanmış, Tema Vakfı ve diğer kurumlarla birlikte 20 trilyon TL bedelli projenin başlamasında öncü olmuştur.

Ermeniler tarafından katledilen vatandaşlarımız anısına; Iğdır'da; Oba Köyü Anıt Mezarı ve Hakmehmet Köyü Anıt Mezarlarını yaptırdı. Ermeni mezalimi ile ilgili olarak; 1993 yılı Temmuz ayında Erzurum Hasankale Tımar Toplu Mezar Kazısı'nın yapılmasında öncülük etti ve 2001 yılında Iğdır Tuzluca Gedikli Köyü Toplu Mezarı kazısının yapılmasına ön ayak oldu.

Ayrıca; o güne kadar hiç web siteleri olmayan; İzmir Valiliği'nde izmir.gov.tr 'nin ve Iğdır Valiliği'nde ise; igdir.gov tr isimli web sitelerinin ilk defa bu valiliklerde yapılmasını gerçekleştirdi.Iğdır ilinde; yapılan bütün tehditlere, menfaat teminine yönelik tekliflere ve görevden aldırma şantajlarına rağmen; kaçakçılıkla yapmış olduğu mücadeleler ve başarılı bir idarecilik sergilemesine neticesinde; bu başarılarının karşılığı olarak taltif edilerek daha üst bir göreve atanması gerektiği halde, tam tersine siyasilerin ve menfaat çevrelerinin baskıları sonucu genç yaşta ve mesleğinin en verimli çağında il valiliği görevinden alınarak 2002 yılında Merkez Valiliği görevine getirildi(13..08.2002) ve halen Ankara'da İçişleri Bakanlığı bünyesinde bu görevde bulunmaktadır. (Üretmek ve dürüst olmanın sonucu olarak).İdarecilik yaşamı boyunca diğer alanların yanında; özellikle altyapı yatırımları ve turizme yönelik icraatları ile ön plana çıkan TAMER, kış turizmi konularında uzmanlaşarak; Kayseri Erciyes Dağı Kış Turizmi Merkezi Projesi, Niğde Ulukışla Bolkar Dağı- Darboğaz Kayak Merkezi Projesi, Erzurum Palandöken, Konaklı ve Gez Kış turizmi ve Doğa Sporları Projesi, İzmir Bozdağ Kış Turizmi Projesi ve Iğdır Ağrı Dağı Kış Turizmi projelerinde önemli görevler üstlendi, adı geçen projelerin komisyon başkanlıklarını yürüttü ve bu yerlerdeki altyapı projelerinin gerçekleşmesini sağladı.Meslek yaşamı boyunca çok sayıda ödül, plaket ve takdirname aldı. 1998 yılında İzmir'de İzmirliler Derneği tarafından yılın kamu görevlisi seçildi.C-BİLİM ADAMI OLARAK MUSTAFA TAMER

Meslek başlangıcında; hazırlamış olduğu "Kamulaştırma Mevzuatı Üzerine Bir İnceleme" isimli Kaymakamlık Tezi'ni verdi

1986-1988 yıllarında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisansüstü Uzmanlık Programın' da ''Mülki İdare Teşkilatımız ve Bölge Valiliği'' isimli yüksek lisans tezini tamamlayarak mastır yaptı.

1988 yılında bilgi ve becerisini artırmak ve yabancı dil öğrenmek amacıyla İngiltere' ye gitti.

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim dalında daha önce başlamış olduğu doktora çalışmasını ve ''İl Özel İdaresi'' konulu doktora tezini 1993 yılında tamamladı.

Aynı yıllarda İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler konusunda öğretim görevlisi olarak da ''Kentleşme ve Çevre Sorunları'' ,''Belediye Malları'' ve '' Türkiye Ekonomisi'' isimli dersleri verdi.

Bu arada Kırıkkale Üniversitesinde '' İşletme Yönetimi'','' İletişim Teknikleri'' ve ''ISO-9000/2000 ve Toplam Kalite Yönetimi'' isimli dersler ile, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nde de ''Kriz Yönetimi'' isimli dersler verdi. Genç kaymakamların yetişmesinde önemli rol oynayan ve İçişleri Bakanlığı tarafından açılan kaymakamlık kurslarında, 6 dönem seminerci olarak görev yaptı.

Okumak ve yazmak en çok önem verdiği uğraşı alanıdır. İnsanın hayat boyu devamlı bir şeyler üretmesi gerektiğini temel ilke olarak kabul etmekte ve buna göre yaşamını tanzim etmeye çalışmaktadır.Temel ilgi ve uzmanlık alanları; kamu yönetimi, yerel yönetimler, mülki idarenin örgütlenmesi, toplam kalite yönetimi, kriz yönetimi, stratejik planlama ve performans programı, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ve yerel yönetimlerde insan kaynaklarıdır.

Halen kamu ve özellikle yerel yönetimler ve belediyeler ile ilgili kitap, makale, inceleme yazısı ile seminer, konferans, toplantı vs gibi bilimsel çalışmalarla yoğun olarak meşgul olmaktadır..

Dr. TAMER ; mustafatamer.com , haber58.com , belediyemdergisi.net, medya35.com, egeekonomisi.com, antalyapostasi.com , sivasmedya.net ve igddirim76.com isimli internet sitelerinde ve Balkan Günlüğü Gazetesinde ve diğer bazı gazetelerde köşe yazıları da yazmaktadır.Dr. Tamer' in idareciliğinin yanında; çeşitli konularda tek ve müşterek olarak yayınlanan 8 adet kitabı, 110 adet yayınlanmış makalesi, 13 adet yayınlanmamış inceleme ve araştırma yazısı, 26 adet yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanmış inceleme ve köşe yazısı ile; ayrıca, diğer makale, tebliğ, konferans ve seminerler, gazete, radyo ve televizyon röportajları ile etkin ve üretken bir düşünce yaşamı bulunmaktadır.

Kendisine ait; mustafatamer.com veya mustafatamer.net isimli web sitesi bulunmakta ve bu sitede özellikle yerel yönetimlerle ilgili konular ağırlıklı olarak işlenmektedir.Dr. Mustafa TAMER' in yayınlanmış 8 adet kitabı bulunmaktadır.Bunlar;

1.Kalkınma ve Bölge Valiliği

2.İl Özel İdaresi (Yerel Yönetimler Uygulaması, Mevzuat, Yargı Kararları

3.İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Hakkında Türk Belediyecilik Derneğinin Görüşü,

4.İzmir Limanı (Alternatif Öneriler),

5.Doğal Çevresi ve Tarihsel Dokusuyla İzmir,

6.Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci

7.Yerel Yönetimlerde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları,

8.Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları'dır

D-SOSYAL YAŞAMI:Paraşütçülük ve kayak sporları ilde meşgul olan TAMER, dağcılığı ve doğayı çok sevmektedir. 1978 yılında Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir İnönü'de bulunan Türkkuşu tesislerinde açılan paraşüt kursuna katıldı ve paraşütle 10 atlayış yaptı.

Dünyanın pek çok ülkesine görevli olarak veya turistik amaçlı olarak gitme ve ziyaret etme imkanı bulmuştur.

Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Mülkiyeliler Birliği, Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği(KAYUD), Ankara İzmirliler Kültür ve Dayanışma Derneği(İZ-DER),TEMA Vakfı, Demokraside Birlik Vakfı ve ÇEKÜL Vakfı üyesidir. Bir Ara Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve KALDER İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. Aynı zamanda ; Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi'dir.Evli ve iki çocuk babası olan TAMER, İngilizce orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

Önceki
Önceki Konu:
Nilgün İltemir
Sonraki
Sonraki Konu:
Ulf Carlson

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: