08/12/2009 20:17
Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu'nun batı bölümünde yer alır. Adını Ege denizinden alır. Bölgenin yüz ölçümü 85 000 km2dir. Yüz ölçümü bakımından Türkiye topraklarının %11'ini kaplar. Ege Bölgesi'nde bulunan iller, Aydın, Uşak, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Kütahya ve Afyon'dur. Nüfus yoğunluğu yüksek olan bir bölgedir.

İki coğrafi bölümden söz edilebilir: İç Batı Anadolu ile Asıl Ege bölümü. İç Batı Anadolu bölümü, Asıl Ege bölümünden daha dağlıktır. Bu bölümde bulunan dağların en önemlileri; Uludağ, Emir, Türkmen ve Domaniç dağlarıyla Kumalar, Murat, Şaphane, Eğrigöz ve Akdağ'dır. Bu iki bölümü Honaz dağları birbirinden ayırır. Asıl Ege bölümünün doğal yapısını çeşitli çukur alanlarla bu alanları birbirinden ayıran dağlar belirler. Başlıca çukur alanlar, Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes Ovaları'dır. Bu ovalar, Madra-Kozak kütlesi, Yunt Dağı, Bozdağlar ve Aydın Dağları ile birbirinden ayrılır. En güneyde Gökova vardır. Ege Bölgesi'nde bulunan en önemli ırmaklar, Porsuk Çayı, Sakarya, Kirmastı Suyu, Susurluk Çayı, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes'tir. Bu akarsuların suladığı ovalar verimli tarım alanlarıdır. Başlıca doğal gölleri, Bafa ve Marmara gölleridir. Ege kıyıları çok girintili çıkıntılıdır. Bu kıyılarda bulunan başlıca girintiler, Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova körfezleridir. Asıl Ege bölümü Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. İç Batı Anadolu bölümünde kara iklimi görülür. Yazlar kurak ve kıyı bölgelerine oranla ılık, kışlarsa soğuk ve kar yağışlı geçer. İklim özelliklerine göre doğal bitki örtüsü farklılık gösterir. Kıyı düzlüklerinde makilik ve zeytinlikler daha çok görülür. Yüksek yerlere çıkıldıkça ormanlık alanlar artar. Kozak Dağı yamaçları fıstık çamlarıyla kaplıdır. İç Batı Anadolu bölümünün alçak kesimlerinde bozkır bitki örtüsü görülür. Yüksek kesimlerinde kara çam ormanları vardır.

Ege Bölgesi'nin ekonomisi tarım, sanayi, ticaret ve turizme dayanır. Türkiye'nin en gelişmiş bölgelerinden biridir. Yurt dışına satılan tarımsal ürünlerin önemli bir bölümünü bu bölge karşılar. İç Batı Anadolu bölümünde daha çok tahıl ve şeker pancarı üretilir. Asıl Ege bölümünde yetiştirilen başlıca ürünler, pamuk, tütün, çekirdeksiz üzüm, incir, zeytin, turunçgiller ile çeşitli sebzelerdir. Türkiye'de bulunan zeytin ağaçlarının yarıya yakın bir bölümü bu bölgede bulunur. İzmir'in kuru üzümü oldukça ünlüdür. Tarıma önem verilmesiyle hayvancılık gerilemiştir. Bölgede en çok tavukçuluk ve arıcılık yapılır. Ege denizinde süngercilik ve balıkçılık da yapılır. Burada avlanan balıkların bir bölümü yurt dışına satılır.

Ege Bölgesi sanayi açıdan Marmara Bölgesi'nden sonra Türkiye'nin en gelişmiş bölgesidir. Tarımsal ürünleri işleyen birçok fabrikanın yanı sıra şeker, yapay yem ve gübre, çimento fabrikaları, elektronik, kimya, makine ve yedek parça dallarında üretim yapan kuruluşlar vardır. Yer altı kaynakları açısından zengin bir bölgedir. Altın, uranyum, linyit, zımpara taşı ve mermer yatakları vardır. İzmir yakınlarında bulunan tuz üretim alanı Çamaltı Tuzlası, Türkiye'nin en önemli tuz üretim merkezlerinden biridir. Ayrıca Aliağa Petrol Rafinerisi, Türkiye'nin en büyük rafinerilerinden biridir. Doğal güzellikleri ve çok eski çağlardan kalma tarihi eserleriyle Ege Bölgesi, turizm açısından da çok önemli bir bölgedir. Kıyı kesimlerde eski çağlarda kurulmuş bazı tarihi kentler Assos, Bergama, Sart, Efes, Milet, Bodrum ve Pamukkale'dir. Turizm açısından çok değerli birçok tatil köyü vardır. Başlıca turizm merkezleri, Akçay, Ayvalık, Foça, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Datça ve Marmaris'tir. Kuşadası, Bodrum ve Marmaris'te bulunan yat limanları çok önemlidir. Türkiye'nin en büyük limanlarından biri İzmir'dedir. Bölgenin öteki önemli limanları Dikili, Çeşme, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris liman ve iskeleleridir. En büyük hava limanı da İzmir'de bulunan Menderes Hava Limanıdır.

İLGİLİ KONULAR

Türkiye, Türkiyedeki Akarsular ve Göller, Türkiyedeki Dağ ve Ovalar

Önceki
Önceki Konu:
Edirne
Sonraki
Sonraki Konu:
Ege Denizi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: