08/12/2009 20:17
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın orta ve güney kesimlerinde güçlenerek II. Dünya Savaşı sonlarına kadar toplumsal yaşama ve yönetime egemen olan siyasal akım. Adını Romalı senatörlerin taşıdığı "fasces" adlı baltadan alır. Daha sonraları Avrupa'nın dışında da ortaya çıkmış, her türlü milliyetçi ve totaliter rejimi ve hareketi kapsayan genel bir siyasal terim olarak kullanılmıştır. Faşizm, finans sermayesinin ögelerine, toplumsal yaşamın her alanında egemenliklerini güvence altına alıp geliştirmek ve ekonomiyi tümüyle bir savaş hazırlığının emrine sokmak için hizmet eder. İlk faşist rejimler 1920'li yıllarda İtalya, Polonya, Macaristan ve Portekiz'de kuruldu. 1933'te ise Almanya'da iktidara geldi. Faşizmin, emperyalist burjuvazinin; kapitalizmin genel bunalımının başlamasından bu yana dünya ölçüsünde değişen güçler dengesine bir tepki olarak doğduğu düşünülmektedir.

Faşizm, finansal oligarşi ile devlet iktidarının birbiri içinde erimesi sürecini hızlandırır ve tüm devlet aygıtını finans sermayesinin en gerici ögelerinin denetimine sokar. Faşizm, tüm burjuva demokratik özgürlükleri yok eder, tüm demokrasi güçlerine karşı duraksamasız bir terör uygular. Tekelci sermayenin artan sömürüsüne karşın her türlü örgütlü direnişi kırmak amacıyla tüm örgütleri, dernekleri, sendikaları kapatır; yalnızca kendi düşüncesindekilere örgütlenme hakkı tanır.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: