08/12/2009 20:17
Yazı ve fotoğraf kullanarak halka güncel olaylara ilişkin haber, bilgi ve yorum getiren yayın organı. Genellikle günlük ve haftalık olmak üzere yayınlanan gazetelerde, yukarıda sayılanlara ek olarak hava durumu, borsa, televizyon yayın programları, spor olayları vb. yararlı bilgilere de yer verilir. İnsanlar okuyacakları gazete ya da gazeteleri seçerken çok çeşitli eğilimler içinde bulunur. Ayrıca gazetenin baskı kalitesi de bu seçimde etkili olur.

Gazete; radyo, televizyon, dergi gibi bir kitle iletişim aracıdır. Bunların tümüne birden medya adı verilir. Gazete ve dergilere de kısaca basın denilmektedir.

Türkiye'de ilk gazete 1831 yılında Takvim-i Vak'ayi adıyla yayımlanmıştır. İlk Türk gazetecisi de Agâh Efendidir. Daha sonraları Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr, Hürriyet ve İbret gibi gazeteler yayın yaşamına girmiştir. 1928 yılında yapılan Harf Devrimi ile birlikte Türk gazeteciliğinde büyük gelişmeler olmuş, gazetelerde ayrıntılı haberler, fıkralar, makaleler, romanlar, öyküler, röportajlar yayımlanmaya başlanmıştır.

Günümüzde gazetecilikle ilgili teknoloji çok büyük bir gelişme göstermiştir. Türk gazeteciliği de teknolojik gelişmelere ayak uydurmuştur.

Gazetelerin habere yaklaşım biçimleri değişik özellikler gösterir. Kimi gazeteler haberciliğin ciddilik, tarafsızlık gibi ögelerini öne çıkarırken kimileri de magazin boyutu üzerinde yoğunlaşırlar.

Okullar, sendikalar vb. kuruluşlar da gazete çıkarabilirler. Bunların tirajları sınırlı sayıdadır. Seslendikleri kitle ve amaçları bellidir. Günümüzde gerek içerik, gerekse teknik açıdan gazeteler çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle bütün birimlerde bilgisayar tekniklerinin kullanılmaya başlaması, halkın gazete okumaya yönelik ilgisinin tükenmeyeceği konusunda umut vermektedir.

Önceki
Önceki Konu:
Füruzan
Sonraki
Sonraki Konu:
Gerçekçilik

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi