Hıyar bitkisinin ana vatanının Hindistan olması nedeniyle sıcağı sevmesi doğaldır. Hafif donlardan bile etkilenen hıyar bitkisi, 0.5-5°C'lar arasında üşür, -2°C'da donar. Hıyar tohumlarının çimlenmesi 12°C'da başlarsa da optimal toprak sıcaklığının çimlenme İçin 20-22°C'lar, hava sıcaklığının 22-24°C'lar arasında olması istenir. Fide yetiştirme döneminde toprak sıcaklığı 18-20°C, hava sıcaklığı gece 18-20°C, gündüz 20-24°C'lar arasında tutulmaya çalışılır. Klima düzenlemeli hıyar yetiştirme seralarının sıcaklıklarının ise gündüz 21-25°C'lar, gece 15-18°C'lar, toprak sıcaklığının 18-20°C'lar arasında olmasına ve 15°C'm altına düşmemesine özen gösterilir. Bu derecelerin altında sıcaklığa sahip topraklarda kök gelişmesi zayıf olur, gelişme gecikir. Toprak sıcaklıklarının 25°C'a kadar yükseltilmesi erken ürün miktarının artmasına neden olur. Bitki suyu, 15-25°C'lar arası sıcaklıklar dışında sıcaklığa sahip topraklardan rahatlıkla alamaz. Düşük sıcaklıklarda meyve veren hibrit çeşitlerin Almanya koşullarında gündüz 18°C, gece 14°C sıcaklığa sahip seralarda da iyi sonuç verdikleri bilinmektedir. Bu seralarda havalandırma 20°C'm üzerindeki sıcaklıklarda yapılmaktadır. Sera sıcaklıkları 35°C'm altına,

havalandırma sistemlerinin çalıştırılmasına karşın düşürülemiyorsa, gölgelendirme yapılmalıdır. Çalışmalar seralarda gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının büyük olması halinde dişi çiçek oluşumunun arttığını ortaya koymuştur. Genelde yüksek sıcaklık ve uzun günlerde erkek çiçek oluşumunun, düşük sıcaklık ve kısa günlerde dişi çiçek oluşumunun hızlandığı bilinmektedir. Hıyarlarda günlük büyüme sıcaklık dereceleri toplamı (GBSDT) günlük ortalama sıcaklıklardan 10°C çıkarılarak hesaplanır. Buna göre GBSDT tohum ekim-çimlenme arası 67°C, çimlenme-çiçeklenme 478°C ve tohum ekimi-ilk hasat 674°C olarak bulunmuştur.

Hıyar bitkisinin optimum ışık gereksinimi 15000 lux, ışıklanma süresi 14 saattir. Hıyar seralarında da ışık sıcaklık ilişkileri çok iyi izlenmeli, ışığın az olduğu günlerde sera sıcaklıkları düşürülmelidir.

Hıyar bitkisinin hava oransal nemi açısından istekleri ise şöyledir; Hıyar hava oransal neminin çimlenme ortamında % 70-80, fide yetiştirme ortamında % 80-90 ve serada % 50-90 arasında olmasını ister. Oransal nemin seralarda % 40'ın altına düşmesine izin verilmez. Zira hıyar bitkisinin kökleriyle aldığı su ile yapraklarıyla verdiği su arasında büyük bir dengesizlik vardır, kökleriyle su alımının yavaş olmasına karşın yapraklarından su kaybı çok hızlıdır. Hıyar köklerinin belli bir su alma gücüne sahip olması nedeniyle yapılacak fazla sulamalar bir yarar getirmez. Bu konuda izlenecek en iyi yol hava oransal nemini yükselterek bitkiden su kaybını azaltma yoluna gitmektir. Ayrıca kuru havanın meyvelerde kıvrılmalara neden olarak kaliteyi olumsuz yönde etkilediği de unutulmamalıdır.

Hıyar; besin maddelerince ve organik maddece zengin, kaba yapılı, iyi drene edilmiş, su tutma gücü yüksek, sıcak ve havadar topraklan sever. Sebze topraklarının genelde % 45 inorganik madde, % 5 organik madde, % 25 su ve % 25 hava içermesi istenirken, bir araştırıcıya göre hıyar sera topraklarının % 50-60 turba, % 20-30 bahçe toprağı, % 20 organik madde içermesi, bir başka araştırıcıya göre de % 10-20 inorganik ve organik madde, % 40-50 su ve % 30-50 hava içermesi istenir. Asitliğe duyarlı olan hıyar bitkisi nötr ya da hafif alkali yapıdaki topraklardan hoşlanır. pH'nın 6.0-6.5 olmasını ister.

Önceki
Önceki Konu:
Jojoba

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: