26/04/2014 3:00
Himalayalar üzerinde yer alan Keşmir bölgesinde 1336-1589 seneleri arasında hüküm süren bir sultanlık. Onuncu yüzyıldan îtibâren Müslümanlar Keşmir’i fethe giriştilerse de uzaklığı sebebiyle muvaffak olamadılar. Müslüman Türkler, Keşmir’in Hindû racalarının sarayına ücretli asker olarak girdiler. Güzel ahlâkları ile yerlilerin hürmet ve sevgisini kazandılar ve üst mevkilere kadar yükseldiler.

Bunlardan Şah Mirza Svâti ahlâkı ve bilgisi ile kısa zamanda kendisini kabul ettirerek Hindû raca Sinha Deva’ya vezir oldu. Bu görevine Raca Rincana zamanında da devam etti ve onun Müslüman olmasına vesîle oldu. Raca Adni Deva zamanında nüfûzunu daha da kuvvetlendirdi. Raca’nın ölümünden sonra yerine geçen karısı Kota’yla evlenerek Keşmir tahtını ele geçirdi. Şemseddin lakabını alan Şah Mirza, Keşmir’de bir İslâm devleti kurup kendi adına hutbe okuttu (1339). Keşmir’de binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. 1349’da vefat edince oğlu Cemşid (1349-1350) Keşmir sultanı oldu.

Bu sülâlenin altıncı hükümdârı olan Sultan Sikender (1393-1416), Tîmûr Hanın da bölgeye gelmesini fırsat bilerek Hindûların Müslüman olmalarını teşvik edici tedbirler aldı. Keşmir nüfûsunun çoğunluğu Müslümanlığı kabul etti. Bu yüzden Sikender “büt-şiken/put kıran” ünvanıyla anıldı. Yerine geçen oğlu Zeynelabidîn edebî faaliyetlere girişti. Zamanında Farsça ve Hindçeye tercümeler yapıldı. Zeynelabidîn’den sonra başa güçsüz hükümdârlar geçti. Karışıklıklar arttı. Hânedan mensupları arasındaki mücâdeleler sırasında kabîle reisleri, kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Bunlardan Çak boyu reisleri nüfuz kazandılar. Hükümdârları nüfuzları altına aldılar. Babürlü devleti şehzâdelerinden Haydar Mirza, 1540’ta Keşmir’i zaptetti. Bâbürlülere bağlı olarak on sene idâre etti. Onun ölümünden sonra Çak reisleri, tekrar nüfuz kazandılar (1561). Bâbürlüler Ekber Şah zamanında bölgeye hâkim olarak Keşmir Sultanlığına son verdiler (1589).

Keşmir Sultanları

Şemseddin Şah Mirza Svâti 1336-1349

Cemşîd 1349-1350

Alaeddin Ali Şîr 1350-1359

Şihâbeddin Şîrâşâmak 1359-1378

Kutbeddin Hindâl 1378-1394

Sikender Büt-şiken 1394-1416

Emir Han Ali Mirza 1416-1420

Zeynelabidîn 1420-1470

Haydar Şah 1470-1471

Hasan 1471-1489

Muhammed (Birinci saltanatı) 1489-1490

Feth Şâh (Birinci saltanatı) 1490-1498

Muhammed (İkinci saltanatı) 1498-1499

Feth Şah (İkinci saltanatı) 1499-1500

Muhammed (Üçüncü saltanatı) 1500-1526

Birinci İbrâhim 1526-1527

Nazuk (Birinci saltanatı) 1527-1529

Muhammed (Dördüncü saltanatı) 1529-1533

Şemseddin 1533-1540

Nazuk (İkinci saltanatı) 1540

Haydar (Babürlü) 1540-1551

Nazuk (Üçüncü saltanatı) 1551-1552

Birinci İbrâhim (İkinci saltanatı) 1552-1555

İsmâil 1555-1557

Habîb 1557-1561

Çak boyu hâkimiyeti 1561-1589

Babürlülere itaat 1589

Önceki
Önceki Konu:
Arizona

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu