08/12/2009 20:17
Metamorfizma (başkalaşım),daha önce var olan magmatik ve sedimanter kayaçların mineralojik bileşiminde büyük değişikliğe yol açan bir jeoloji olayıdır. Bu olay yer kabuğunun derinliklerinde var olan fiziksel ve kimyasal koşulların belli zamanda ve belli nedenle değişmesiyle ortaya çıkar.Böylece yeni oluşan kayaçlar,metamorfik kayaçlar veya kristalofiliyen kayaçlar olarak isimlendirilir.Kısacası metamorfizma,kayaçların bileşimini oluşturan minerallerin yeni bir düzen alması şeklinde yeni bir kayaca dönüşmesi olayıdır.

Metamorfizma aynı zamanda yerkabuğunu oluşturan kayaçların oluşumları sırasında hüküm süren koşulların farklı,yeni fiziksel ve kimyasal koşullara uyumudur.Bu uyum katı halde olur ve kayaçların ilksel yapı ve dokularını,mineralojik ve kimyasal bileşimlerini etkileyebilir.Metamorfizma olaylarında iki durum incelenebilir:

1.Bir maddenin eklenmesi veya eksilmesiyle toplam kimyasal bileşim değişmemiştir ve her şey kapalı bir sistemde gerçekleşiyormuş biçimde oluşmaktadır.Bu durumda yalnızca sıcaklık ve basınca bağlı tepkimelere izoşimik tepkimeler adı verilir.

2.Başka yerlerden gelen maddelerin katılaşması ve yörede yeni elemanlarla zenginleşmesi de söz konusu olabilir.Bu olaya metazomatoz (değiş-tokuş) denir.Yeni minerallerin oluşması bu olayın belirtisidir.

Kayaçlarda metamorfizma reaksiyonlarının başlama ve gelişmesine yol açan etkenler basitleştirilmiş olarak kısaca sıcaklık,basınç (litostatik basınç,stres,gaz basıncı-su buharı basıncı,karbondioksit basıncı,oksijen basıncı) ve kimyasal bileşim şeklinde ifade edilebilir.Değişik metamorfizma koşulları altında oluşan minerallerin diffüzyon,büyüme hızı,başkalaşıma uğrayan kayaca maddegetirimi veya kayaçtan madde uzaklaştırılması (metasomatizma) gibi etkenlerde metamorfizmada önemli rol oynar.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: