Türkiye Cumhuriyetinin 2. Diyanet İşleri Başkanı olan Ord. Prof. M. Şerafeddin Yaltkaya, 1879 yılında İstanbul'da doğdu. İlk tahsilinden sonra hafız olan Yaltkaya, Davutpaşa Rüştiyesinden ve Darü'l Muallimin'den mezun oldu. Cami derslerine devam etti. Fatih Dersiâmlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey'den tefsir, Şirvanlı Halis Efendi'den Makalât dersi okudu.

1909 yılında, Arapça eğitimi yapan Dârü'l ilim vet'ta'lim adlı okulda ders nâzırlığı ile tedrisat hayatına atıldı. Sonraki yıllarda çeşitli yüksek okullarda dini dersler okuttu, 1924 yılında Darü'lfünun İlahiyat Fakültesine Kelâm Tarihi Müderrisi, daha sonra da İslâm Dini ve Felsefesi Ordinaryüs Profesörü oldu. 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi.

60'dan fazla eseri olan ve Sebilü'rreşat, Beyan'ül'hak, Mihrab, İlâhiyat, İslâm gibi dergilerde pek çok makaleleri yayınlanan, özellikle düşünce hürriyetine önem veren M. Şerafeddin Yaltkaya, Diyanet İşleri Başkanı iken 23 Nisan 1947 tarihinde vefat etti.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: