14/10/2014 13:00
Bir grup insanın başarılı bir takım olması nasıl sağlanabilir? sorusu sorulduğunda;grup halindeki insanların 'Takım' olması, aynı misyonu sahiplenmesi, hedef birliğinin oluşturulmasına bağlıdır. Özellikle bilgi çağında kurumlar, her çalışanın beyin gücünden faydalanmak zorundadırlar. Motivasyon, sahiplenme ve katılım olmaksızın insanların beyin gücünden faydalanmak ise oldukça güçtür. Başarılı kurumlar, zihinsel katılımı arttırmak için hiyerarşik yapılar yerine takımlar şeklinde çalışma yöntemiyle örgütlenmeye yönelmişlerdir.
Başarılı bir takım olmak için öncelik koşulların başında hedef birliği gelir. Takım elemanları arasında birlik sağlanmalıdır. Bu hedefin; takımın ulaşabileceğine inanacağı kadar gerçekçi bir ülkü olması, takım motivasyonunu sağlamak için en önemli önceliktir. Hedef birliğinin sağlanması için özellikle takımın kurulması aşamasında yoğun bir iletişim gereksinimi olduğu göz ardı edilmemeli ve bu süreç için uygun bir zaman ayrılmalıdır. Hedef belirlemesi aşamasının takım tarafından gerçekleştirilmesi, hedefin benimsenmesine önemli rol oynar.
Belirlenen ortak hedefe ulaşmada performans göstergelerinin belirlenmesi ve tüm takım elemanları tarafından takip edilmesi sadece sonuca ulaşmak için değil, aynı zamanda takım oluşturmak için de gereklidir. Hedefe ulaşıldıkça takım olarak kutlama ve başarıyı değerlendirme takım oluşturma sürecinde gerekli bir adımdır.
Takımların başarılı olmaları için ortak eğitim sürecine de planlama ve kaynak ayırma açısından özel önem verilmelidir; .
Eğitim planlamasında iki farklı hedef söz konusu olmaktadır. Bunlar:
1. Hedefe ulaşmak için gerekli yetkinliklerin kazandırılması,
2. Takım olarak çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi.
Bunlardan birinci hedef için planlanacak eğitimler takım hedefine bağlı olduğu için her takım için farklı olabilir. Ancak, ikinci hedef açısından; iletişim, problem çözme teknikleri gibi eğitimler her takımın geliştirilmesine yardımcı olur.
Takımlara verilen yetkiler zaman içerisinde, takım performansı iyileştikçe artırılmalıdır. Performansla birlikte artan yetkiler, takımın kendine güvenini ve yaratıcılığını da arttırır.
Ancak takımların da diğer takımlarla karşılıklı bağımlılık içinde olduğu bilinciyle hareket etme gereği vardır.
Yetkilendirme sürecinin uç noktasını belirleyen ' kendi kendini yöneten' takımlar bile kurum hedefleri açısından bağımlılık içindedirler.
Kurumsal teşvik sistemleri de takım performansını artırıcı şekilde yapılandırılmalıdır. Bu açıdan takım ödüllerinin ağırlığı, kişisel ödüllere göre daha fazla olmalıdır. Kişilerin farklı takımlarda farklı roller alabilmelerini teşvik etmek için, kişisel ödüllendirmede ağırlık yetkinliklerin geliştirilmesine verilmelidir.
Takımın bilgi sistemlerinin tüm takım elemanlarının bilgi paylaşımına destek olması, takımlar için vazgeçilmez bir önceliktir. İletişim, takım ruhunu geliştirmenin en önemli aracıdır.
Kurum kültürünün takım çalışmasını ve şeffaf iletişimi destekleyici olmasının sağlanması da başarılı takımların oluşumuna yardımcı olur. Her takım elemanının takım başarısı için özdisiplin sahibi olması ve bu davranış biçiminin teşvik edilmesi, hem takım hem de kurum tarafından takip edilmelidir.
Takımların başarılarının kalıcı olması için planlı değişim gereklidir. Takım içindeki sorumlulukların zaman içinde değiştirilmesi, hatta takımın yeni elemanlarla zenginleştirilmesi takım performansını arttırır. Takımların, yeniliklerin getirdiği heyecanı kaybetmemesi, motivasyon için en önemli araçlardandır.
Bilgi çağında kurumların performansını takımların performansı belirliyor.
Başarılı takımlar oluşturabilmek ise; planlı bir yaklaşım ve disiplinli bir uygulama ile gerçekleştirilebiliyor.
Toplam Kalite Sisteminde; organizasyonun her kademesinden çalışanlar, iş ve üretim süreçlerini iyileştirmek, sorunları çözmek müşteri tatminini sağlamak, ürün kalitesini geliştirmek için yetkilendirilmekte ve böylece süreç iyileştirme ve sürekli gelişme çalışmalarının gelişmesine yardım edecek 'öğrenen, düşünen ve geliştiren' şirket kültürünün yaratılmasına çalışılmaktadır.
Süreç iyileştirme ve sürekli geliştirme çalışmalarının esasını takım çalışması oluşturur. Takım çalışması; insanların sık sık toplanması, dostane ilişkiler içinde bulunması veya bir işi birlikte yapmaları değildir. Takım çalışması, belirli hedefleri, yöntemleri ve uyulması gereken bir disiplini olan bir çalışma şeklidir. Takımlar belirli bir 'sistematik yaklaşım'la verileri ve uygun teknikleri kullanarak ellerindeki sorunları, olumsuzlukları araştırır, asıl sebepleri (insan,makine, malzeme, metot ve çevreden kaynaklanan) belirler ve çözüme kavuştururlar.
Organizasyonun her kademesinden çalışanlar, iş ve üretim süreçlerini iyileştirmek, problemleri çözmek, müşteri tatminini sağlamak için esnek ve yeni bir iş yapısında bir araya gelerek, ürün / hizmetlerini geliştirmek için yetkilendirilirler. İyileştirme ve sürekli gelişme olgusunun işi yapan kişilerin kalplerinde ve akıllarında yer etmesi gerekir. İnsanların emeğini satın alabilirsiniz ama akıllarını ve kalplerini, onlar gönüllü olarak vermeden alamazsınız
Toplam kaliteye sahip bir şirket yaratmanın yolu toplam kaliteye inanmış insanlar yaratmaktır. Bunun yolu da liderlerin gerekliliğinden geçmektedir. Çünkü liderler zorluklarla mücadele etmeyi başaran ve çevresindeki insanları da mücadele konusunda birleştiren, yönlendiren kişilerdir. Şirketleri oluşturan, başarılı ya da başarısız yapan ve rekabet etme yeteneğini geliştiren insanlardır. İnsanların yeteneklerini ortaya koyabilmesi, güçlükleri aşabilmesi, birlikte hareket edebilmesi özellikle de değişimleri gerçekleştirebilmesi, ancak liderlerle mümkün olabilir..Bir organizasyonun devamlılığında en fazla paya sahip olan kişiler liderlerdir. Liderler işletme içersinde ne denli fazla ise o işletmenin geleceği o denli aydınlık demektir.
Casey Stengel'in şu sözleri lider ve takım kavramları için çok anlamlıdır. 'Oyuncuları bulmak kolaydır. İşin en zor kısmı birlikte oynamalarını sağlamaktır.'

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu