08/12/2009 20:17
Türkiye yeni sanayileşen bir ülkedir. Ülke topraklarının dörtte biri tarım alanlarından oluşur, en çok üretilen tahıldır. Ülke topraklarının Karadeniz kıyıları dışında hemen hemen her yerinde buğday ekimi yapılır. Özellikle Konya Ovası'nda çok fazla üretildiğinden bu bölgeye Türkiye'nin tahıl ambarı denilir. Tahıldan sonra en çok baklagiller üretilir. Baklagillerden mercimek, nohut ve fasulye üretimi ilk sıraları alır. Tarla bitkilerinden pamuk, tütün, nohut ve mercimek Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler arasındadır. Türkiye'nin tüm bölgelerinde sebze üretimi de yapılır.

Türkiye'de iklim ve toprak koşullarına bağlı olarak çeşitli meyveler de bol miktarda üretilmektedir. Meyve ağaçları açısından oldukça zengin olan Türkiye'de meyve verme yaşında olan ağaçlar toplam 1,5 milyon hektar alan kaplar. Türkiye'de meyve yetiştirilmeyen bölge yoktur. Kuru üzüm ve fındık dış ülkelere satılan ürünler arasındadır. Ayrıca bağcılık ve zeytincilik de oldukça yaygındır.

Hayvancılık oldukça yaygın biçimde yapılır. En çok yetiştirilen hayvan koyundur. Koyundan sonra sırasıyla sığır, kıl keçisi, Ankara keçisi, eşek, at ve manda yetiştirilir. Ayrıca kümes hayvancılığı, arıcılık ve ipek böcekçiliği yapılır. Türkiye su ürünleri açısından zengin bir ülkedir. Yalnız üretim miktarı düşüktür.

Türkiye yüz ölçümünün yaklaşık %26'sı ormanlarla kaplıdır. Hemen hemen tüm ormanlık alanlar devlet mülkiyetindedir. Çok az bir bölümü koruma altına alınmıştır. Diğer alanlarda ormancılık yapılır. Türkiye'de 21 ulusal park vardır. Kurulan ilk ulusal park, 1958 yılında kurulmuş olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'dır.

Türkiye yer altı kaynakları açısından zengin bir ülke olarak değerlendirilebilir. Ülke topraklarından çıkarılan başlıca madenler, alüminyum, bakır-kurşun, çinko-pirit, cıva, demir, krom ve manganezdir. Dışarıya sattığı mallar arasında krom cevheri ilk sırayı alır. Bunların dışında, bor, fosfat, kükürt, magnezit, mermer, lüle taşı ve zımpara taşı, linyit, taş kömürü, uranyum da çıkarılır. Petrol rezervlerinin tümüne yakın bir kısmı Güneydoğu Anadolu bölgesindedir.

Türkiye'de gıda sanayinden, uçak sanayiine kadar her alanda sanayi tesisi bulunmaktadır. Ülkenin en gelişmiş sanayi kolu gıda sanayii olmuştur. Bunun yanında tekstil sanayii son yıllarda büyük gelişme göstermiştir. Maden sanayii alanındaysa, Karabük, Ereğli ve İskenderun'da demirçelik, Samsun ve Murgul'da bakır, Seydişehir'de de alüminyum tesisleri vardır. Bu tesisler, bulundukları yerlerde çıkarılan madenleri işlemek amacıyla kurulmuştur. Türkiye'de petrol rafinerileri, İzmit (İpraş), İzmir (Aliağa), Mersin (Ataş), Kırıkkale (Orta Anadolu) ve Batman'da bulunmaktadır. Türkiye'de ham maddenin fazla olması nedeniyle orman ürünleri tesislerin çoğu Karadeniz bölgesinde toplanmıştır.

Türkiye'nin çinicilik ve porselen merkezi Kütahya'dır. İstanbul ve Gölcük ise gemi yapım merkezleridir. Cam sanayii tesisleri daha çok İstanbul-Gebze arasındadır. Bu merkezlerden başka azot, gübre, otomotiv, boya, çimento, ilâç ve savaş malzemeleri gibi birçok ürün üreten sanayi kuruluşları da bulunmaktadır.

Türkiye, doğal güzellikler, tarihsel ve arkeolojik açıdan oldukça zengin bir ülkedir. En önemli gelir kaynaklarından biri turizmdir. Verimli topraklara ve kıt'alar arası geçiş yollarına sahip konumundan dolayı, eski çağlardan beri tercih edilen yerleşim yeri olmuştur. Anadolu topraklarında birçok büyük uygarlıklar kurulmuştur. Bu uygarlıklardan günümüze çok fazla sayıda tarihi eser ve kent kalıntıları kalmıştır.

İLGİLİ KONULAR

Türkiye

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: