İngiltere'ye boyun eğmeyen Hitler, Avrupa'yı bir dizi yerel savaşla denetim altına aldıktan sonra SSCB ile hesaplaşmayı ön gören planda değişiklik yaparak SSCB'yi saf dışı bırakma aşamasını öne almaya karar verdi.Ardından bu saldırı hazırlığının bir parçası olarak Doğu Avrupa'da Alman nüfusunu yaymaya yönelik diplomatik manevralara girişti.SSCB'nin Hazi- ran 1940'ta Romanya'dan Besarabya'yı istemesi bu girişime elverişli bir zemin hazırladı.Hitler Almanya'dan askeri koruma isteyen Romanya'yı Bulgaristan ile Macaristan'a toprak ödünü vermeye zorlayarak bölgedeki konumunu güçlendirdi.Bu arada Romanya'nın zengin petrol yatakları da Alman sanayisinin hizmetine girdi.

Balkanlar üzerindeki yayılmacı emelleri sürekli Hitler'in engellemeleriyle karşılaşan Mussolini, Almanya'nın Roman- ya'ya kendi başına asker göndermesini fırsat bilerek, Ekim 1940'ta Hitler'e hiç haber vermeden Yunanistan'a saldırdı.Bu harekat tam bir başırısızlağa uğradığı gibi İngiltere'nin Girit ve Yunanistan'a asker çıkarmasına ve Yugoslavya ile Bulgaristan'ın sıkı bir tarafsızlık politikasına yönelmesine yol açtı.Bunun üzerine daha ileri bir adım atan Hitler,Macaristan, Romanya ve Slovakya'yı Üçlü Pakt'a katılmaya ikna etti ve Yunanistan üzerinden gelebilecek bir İngiliz saldırısına karşı bazı Alman birimlerini Romanya'nın güneyine kaydırdı.Bulga- ristan ve Yugoslavya'nın Mihver Devletleri'nin safına geçme konusundaki baskılara karşı direnişi ise ancak Mart 1941'de kırılabildi.

Bu arada Alman 12.Ordusu'nun Tuna'yı geçerek Bulgaris- tan'a girmesi üzerine Mısır'dan gönderilen bir İngiliz sefer kuvveti Yunanistan'a çıkarak Olympos-Vermion hattını tutu.İ- talya'nın Alman ilerleyişine destek olmak içinYunanistan'a karşı giriştiği saldırı sonuçsuz kaldı.Mart sonlarında Yugoslavya'da askeri bir darbeyle Mihver karşıtı bir yönetim başa geçti.

Bu gelişmeler üzerine tek bir darbeyle güneye inmek isteyen Hitler İtalyan, Macar ve Bulgar birlikleriyle desteklenen Alman kuvvetlerini Nisan başlarında hem Yugoslavya, hem de Yuna- nistan üzerine sürdü.Birkaç koldan saldırıya uğrayarak dağılan Yugoslavya ordusu 17 Nisan'da teslim oldu.Alman birliklerinin Selânik'i alarak iç kesimlere sokulmasıyla ikiye bölünen Yunan ordusu da yenilgiyi Kabul etmek zorunda kaldı.Mayıs ortalarına doğru Yunanistan anakarası ve Ege'deki Girit dışında kalan bütün Yunan adaları Alman işgali altına girdi.Girit'I almaya yönelik hava ve deniz harekâtı ise Mayıs sonlarında tamamlandı.

Harekât sonunda parçalana Yugoslavya'nın, kukla bağımsız devletlere dönüşen Büyük Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ dışındaki toprakları Mihver Devletleri arasında paylaşıldı.Sözde bağımsızlığını koruyan Yunanistan, İtalya ve Alman işgal bölgelerine ayrıldı.Her iki ülkede başlayan zayıf gerilla eylemleri, 1941 sonlarında daha çok komünistlerin öncülük ettiği bir direniş harekâtına dönüştü.

Önceki
Önceki Konu:
Rönesans Ve Reform
Sonraki
Sonraki Konu:
Iı Dünya Savaşı

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: