Askerlerin mebuslar heyetinin Yıldız'a gitmesine engel olmuş olmasına rağmen, heyetten Yusuf Kemal Bey Yıldız'a gitmeyi başardı. Orada, daha önce kendiliklerinden gelmiş bulunan mebuslardan Esat Toptani Paşa'yı ve Müfit Bey'i buldu. Esat Paşa ikinci mabeyinci Nuri Paşa aracılığıyla Abdülhamit'in Ayasofyada askere görünmesini istedi. Nuri Paşa'nın sonradan Harp Divanında açıkladığına göre Abdülhamit bunu, "Beni parçalatmak istiyorlar" diye reddetmiş. Bunun üzerine Esat Paşa bir saltanat arabası verilmesini, bununla kendilerinin gidip askere söz anlatmalarını öne sürer. Padişah bunu da "Saltanat arabasına kardeşimi bindirip padişah ilan etmek istiyorlar" diye reddeder. Abdülhamit'in bu sırada büyük bir heyecan içinde bulunduğu tahmin edilebilir. Bunun üzerine, artık Sadrazam olmayan Hilmi Paşa'nın da onayı ile, Ali Cevat Bey'in askerlere, onları affeden bir irade-i seniye götürmesi kararlaştırıldı. Bu irade, hükümetin istifasının kabul edildiğini, yeni kabinenin kurulmak üzere olduğunu, güvenliğin korunacağını, o gün "içtimada" bulunan "asakir-i şahanenin ve birlikte bulunanların" Padişah tarafından affedildiklerini açıklıyor ve "ila yevm ül kıyam baki ve ali olan şeriatın bundan böyle de her tarafça ahkam-ı celilesine bir kat daha dikakt ve itina olunması tekiden" buyrulduğundan artık askerin askerin kışlasına, ahalinin de işine gücüne dönmesi istiyordu. Ayrıca Şeyhülislam bütün asker ve halka Padişahın selamını bildirmekle görevli kılınıyordu.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu