1. Malzeme kaynağına göre sınıflandırma

a) yatak malzemesi

b) yıkanmış malzeme

Yatak malzemesi hareketli tabanı oluşturan malzeme olurken, yıkanmış malzeme havzadan erozyonla gelen ve yatak malzemesinden daha ince olan malzemedir.

2. Akarsudaki taşınma şekline göre sınıflandırma

a) askı maddesi

b) sürüntü maddesi

Askı maddesi suyun içinde askı halinde hareket eden maddelerdir. Sürüntü maddesi ise akarsu yatağında yuvarlanarak ve kayarak hareket eden maddelerdir. Tabanda sıçrayarak hareket eden maddelerde sürüntü maddesi sınıfına girer.

Katı madde taşınımının bu karışık mekanizması incelendiğinde; söz konu hareket için, belli başlı bir eşitliğin bulunmadığı, katı madde taşınımını akım durumuna bağlayan, zaman faktörüne bağımlı yersel oluşumları göz önünde bulundurmayan birtakım ampirik formülerle yetinildiği görülmektedir. Katı madde konsantrasyonu incelendiğinde ise akarsu yüzeyinde az olup, akarsu tabanına doğru gittikçe artış gösterdiği görülmektedir.

Askı maddesi daha ince çaplı olmakla birlikte, bunu sürüntü maddesinden ayıran kesin bir dane çapı yoktur. Çünkü katı madde hareketi sadece dane çapına değil, akım durumuna da bağlıdır. Söz gelişi, hızlı akım olan bir bölgede askı halinde ilerleyen bir parçacık, daha durgun akan bir bölgeye gelince sürüntü hareketine geçebilir. Bu ayırım için birtakım bağıntılar geliştirilmiştir.

Akarsulardaki katı madde hareketinin incelenmesinde taşıma şekline göre yapılan sınıflandırma daha çok kullanılır. Sınıflandırmaya giren maddelerin toplamına, toplam katı madde denir. yani askı maddesi ve sürüntü maddesinin tamamına toplam katı madde denir. Taşınan katı madde miktarı, ya birim zamanda taşınan kuru hacim (m3/sn) ya da birim zamanda taşınan kuru ağırlık (kg/sn) olarak ifade edilir. Konsantrasyon terimi ise su içerisindeki askı maddesi miktarının su ve askı maddesi karışımı oranına denir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi