Belli bir elek analizi özelliklerini içeren sürüntü maddesinin maksimumunu harekete geçiren akım, taşıma kapasitesi olarak adlandırılır. Scheuerlein katı madde taşınımında akarsu tabanı civarında sürüntü maddesi hareketini göz önünde bulundurarak dört ayrı durum belirlemiştir.

1. Dengedeki akarsu yatağı: Bu durumda sürüntü maddesi miktarı "SG", taşınan sürüntü maddesi miktarına "ST" eşit olmalıdır. Bu durumda harekete rağmen akarsu tabanı sabit kalacaktır.

2. Yığılma ve alüvyon bölgesi: Gelen sürüntü maddesi, taşınan sürüntü maddesinden büyük olduğunda SG >ST akarsu yatağında yığılmalar olacaktır. Akarsu tabanının boyuna profilinde yükselme görülür. Dolayısıyla alüvyal kesimlerde zaman zaman taşmalar olacaktır. Söz konusu yığılmalar baraj, bağlama gibi su yapıları haznelerinin dolmalarına neden olur.

3. Erozyon bölgesi: SG > ST olduğu için. Akarsu yatağında oyulmalar olur. Akarsu tabanının boyuna profilinde zamanla derinleşmeler meydana gelir. Yerel oyulma köprü ayaklarında ve bağlamaların mansap tarafında oyulmalara neden olarak, bazı su yapılarının stabilitelerini tehlikeye sokabilir.

Latent erozyon kesimi: Bu durumda SG>ST olduğu halde akarsu tabanında alçalma olmaz, çünkü durum sürekli değildir. Zira akarsu tabanı sağlam bir formasyondan oluşmuştur. Yada daha önce taşınmış olan sürüntü maddesinin tamamı taşınmıştır. Taşınmaya karşı dirençli olanlarsa geriye kalan büyük daneli malzemedir. Bu tip akarsu kesimlerine örnek, kaya ve büyük bloklardan müteşekkil vahşi derelerdir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: