08/12/2009 20:17
Amerika kıt'asının kuzey kesiminde yer alan federal cumhuriyet. Resmi adı Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'dir. Başkenti Washington, D.C. olan ülkenin nüfusu 275 562 673 (2000), yüz ölçümüyse 9 809 430 km2dir. Ülkenin yönetim biçimi federal cumhuriyettir. Para birimi Amerikan doları, resmi dili İngilizcedir. Çoğunluğu Hristiyan olan ülke, Kuzey Amerika kıt'asında, Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında yer alır. Komşuları kuzeyde Kanada, güneyde Meksika'dır. Ülkenin kişi başına düşen milli geliri 26 037 $'dır. Amerika Birleşik Devletleri'nde zorunlu eğitim süresi 10 yıl, insanlarının ortalama ömrü de 76 yıldır.

ABD, coğrafi açıdan kabaca üç bölgeye ayrılabilir: batıda geniş düzlükler ve dağlar, doğuda tepeler ve alçak dağlar, ortada düzlük bölge. Alaska engebeli dağlar ve geniş ırmak vadileriyle kaplıdır. Doğunun en önemli yeryüzü şekli, Apalaş dağlarıdır. Orta Amerika düzlüklerinin doğal yapısını Missisippi - Missouri nehir sistemi belirler. Batıda Alaska ile Meksika arasında uzanan Kayalık dağlarının yüksekliği yer yer 4000 metreyi aşar. Çok geniş olan ülkenin değişik bölgelerinde farklı iklim özellikleri görülür. Hawaii ve Florida'da tropikal iklim, Alaska'da kutup iklimi, Missisippi nehrinin batısındaki büyük düzlüklerde yarı kurak ve güneybatıda kurak bir iklim egemendir. Güney ve kuzey sınırları, doğu ve batı sahilleri ve iç bölgeler arasında çok büyük farklar görülür. Yaz mevsimi genellikle sıcaktır; kıyılarda nemli geçer. Kış batı sahillerinde fazla sert değildir. Kayalık dağlarının doğusundaysa çok sert geçer. Kuzeyde yıllık yağış miktarının metrekareye 180 mm'yi bulmasına karşılık, güneydeki çöllere düşen yağış miktarı metre kareye 20 mm'nin altındadır.

ABD'nin bitki örtüsüne Alp tipi tundralarla orman, çayır ve çöller egemendir. Kuzeyde iğne yapraklı ağaçlar, güneyde yerini geniş yapraklı ve sert keresteli ağaçlara bırakır. Atlas Okyanusu ve Meksika Körfezi kıyılarındaki ova ve dağlık bölgelerde çam yoğundur. Büyük ovalar bölgesinde görülen çayırlar, batıda dağlar arasında kalan havzalara ve Kayalık dağlarının eteklerine kadar uzanır. Tundralara çoğunlukla Alaska'da rastlanır. Çöller California'nın güneydoğusundan Texas'a kadar uzanır. Ülkenin doğal kaynakları; kömür, bakır, kurşun, molibden, fosfat, uranyum, boksit, altın, demir, cıva, nikel, gümüş, tungsten ve çinkodur.

Ülkede yetiştirilen tarım ürünleri buğday, öteki tahıllar, mısır, meyve, sebze ve pamuktur. Sığır, domuz ve kümes hayvanları beslenir. Hemen hemen her türlü endüstrinin geliştiği ülkede ağırlıklı endüstri kolları; madencilik, demir-çelik, makine, elektrik, elektronik, kimya, tekstil, motorlu araç, gemi yapımı, çeşitli tüketim eşyaları ve endüstriyel araçlardır. Ülkenin büyük kentleri de New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, San Diego, Phoneix, Dallas, San Jose, San Francisco, Baltimore, Washington, Boston ve Seattle'dir.

Önceki
Önceki Konu:
Zararlı Cemiyetler
Sonraki
Sonraki Konu:
Nüfus Bilimi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi