Sevgili meslektaşım, iyi bir eğitim programının dört temel özelliğe sahip olması gerekir. Eğlendirmeli, değişik olmalı, hayal gücünü harekete geçirmeli ve sağlam bir mantıksal temele dayanmalıdır. Orta eğitimde ve birçok üniversitede işlenen ortalama bir dersin en temel özelliği öğrencileri uyutmasıdır. Eğitim sistemlerinin ve eğitim kurumlarının önündeki en ciddi çıkmaz da buradadır. Çünkü insanların uyurken bir şey öğrenmeleri mümkün değildir.

Bu sebeple dersin eğlendirici olması, öğrencilerin uyanık kalmalarına imkân vereceği için, öğrenmeyi mümkün kılar. Oysa geleneksel eğitim sistemleri ciddidir ve asık suratlıdır. Böyle bir ciddiyet de öğrencilerin konudan kopmalarına yol açar.

Çağdaş bir eğitim programının sahip olması gereken ikinci özellik değişiklik yaratmasıdır. İnsan hafızası değişikliğe ve farklılığa karşı duyarlıdır. Bir dersin işlenmesi sırasında yaratılabilecek farklılık mekânı değiştirmek, üslubu değiştirmek veya örnekleri çarpıcı kılmakla mümkün olabilir (örnekler konusu ilerde ele alınacaktır). Klasik eğitim anlayışı değişikliğe de pek sıcak yaklaşmamaktadır. Ölü Ozanlar Derneği filminde, öğrencilere "günü yakalatmaya" çalışan öğretmenin karşılaştığı tepki bunun açık kanıtıdır. Ancak yine de bu konuda öğretmenlerin yaratıcılıklarına büyük ihtiyaç vardır.

Çağdaş eğitimin üçüncü öğesi hayal gücünü harekete geçirmesidir. Öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirmek, öğretmenlerin işini büyük ölçüde kolaylaştırdığı gibi, dersleri de daha eğlenceli hale getirmektedir. Böyle benzetmeler yapmak için öğrenciler işin içine katıldığı zaman sınıfta neşeli ve eğlenceli bir ortam doğar. Öğretmenlerin bu durumu disiplinsizlik olarak algılamamaları gerekir. Çünkü öğrencilerin artan dikkatleri daha iyi öğrenme ve hatırlamalarına imkân verir.

Çağdaş eğitim anlayışının dördüncü öğesi anlatılanların ve verilen dersin sağlam bir mantıksal temele oturtulmasıdır. Bunun anlamı sınıfta konuşulanların hayatla bağlantısının kurulmasıdır. Hayatla bağlantısı kurulmayan her türlü bilgi, öğrenciler için yüktür ve insan hafızasının yapısı gereği unutulmaya mahkûmdur. Bu ilkelere uymayan bir eğitim anlayışıyla öğrencilere kazandırılmak istenenler onun zamanını işgal etmekten öteye gidemez.

Hafızanın özelliklerine ve işleyiş biçimine bandığı zaman, bir dersin verilişi sırasında dikkat edilmesi gereken belirli ilkeler vardır.

insan beyninin fizyolojik yapısı ve öğrenmenin biyo-kimyasal temelleri açısından yeni bir malzemenin beyne nasıl kaydedileceği ve öğrenilenlerin hafızada saklanması için alınabilecek önlemler anlatılmıştır. Öğrencilerin ders çalışırken ve öğrenirken dikkat etmesi gereken bu kurallardan yararlanmak, aynı zamanda dersi anlatırken öğretmenin işini de önemli ölçüde kolaylaştırabilir.

Sonraki
Sonraki Konu:
Uykusuzluk

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu