08/12/2009 20:18
Asıl adı Ahmet olan Aşık Şem'i 1783 yılında Konya'da Piresat mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Konya'nın tanınmış helvacılarından Mehmet Ağa isminde bir zattır.

İrticalen şiir söyleme yatkın ve düşkün olması, belirli, bir tahsil görmemesine, hatta yirmi, yirmi beş yaşlarına kadar okur yazar olmamasına rağmen, ince düşüncesi, zekası, akranları arasında hazırcevaplığı, esprileri her konuda onları aydınlatması ve örnek davranışlarıyla kendisine büyükleri tarafından "Şem'i" mahlası verilmesine sebep olmuştur.

Onun yetişmesinde Konya'da o tarihlerde birisi türbe önünde, diğeri de' Buğday Pazarında bulunan kahvelerin önemi büyüktür. Her gece genç ve acemi aşıkların devam ettikleri ve yetiştirildikleri bir ocak, bir okul olarak hizmet veren bu kahvelerden Şem'i de payına düşeni almıştır.

Şem'i bade içen bir halk şairi olarak sadece hece ile değil aruzla da irticalen şiir söylemekte yetenekli biridir. 1839 Konya'da vefat eden Şem'i nin mezarı Mevlana Müzesinin hemen yanı başındadır.

Şiirlerinden örnekler :

Aceb kande gezer ol yüzü mahım

Anı görmiyeli çok zaman oldu

Enderundan çerağ olunca ahım

Yedi katgöklere dirahşan oldu

Uftade olalı bir afitaba

Hasret oldu iki dideler haba

Eşk-i çeşmim dökülünce türaba

Rüy-i zemin lal-i bedehşan oldu

Bana çok cevr-itti Haktan utanmaz

Kişi sevdiğine kem sanı sanmaz

Gözüm görmeyince gönlüm inanmaz

Bazı ahbab dir ki müslüman oldu

Kocaldın çeşmimin nüru döküldü

Ah-ide ah-ide ömrüm söküldü

Sakalım pir oldu kaddim büküldü

Sarardı gül benzim zağferan oldu

Ana dil vireli bu Şem'i kemter

İder lisanında ismini ezber

Bir kerre almadı vuslat müyesser

Bevhude dillere dasitan oldu

xxxx

Benden selam eylen nazlı dilbere

Gelip de karşımda dönüp durmasın

Ben güzel sevmeden doydum usandım

Anında hayali gelip durmasın

Benim güzel ile yoktur pazarım

Kaşların arası benim nazarım

Yol üstüne koyun benim mezarım

Yar gelip geçtikçe dönüp durmasın

Gelindi hüsnüne sitemin çoktur

Aradım cihanda akranın yoktur

Nazlı dilber göğsün düğmeler takdır

Esen rüzgar açıp açıp durmasın

Duyun da düşmanlar siz de sevinin

Dostlarım vah diyip varın yerinin

Şem'i ye, mahbublar düşte görünün

İntizarı sizde kalıp durmasın

Önceki
Önceki Konu:
Aşık Şenlik
Sonraki
Sonraki Konu:
Sümmani

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: