08/12/2009 20:17
Resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti'dir. Başkenti Bakü olan ülkenin, nüfusu 7 955 772 (2000), yüz ölçümüyse 86 600 km2dir. Cumhuriyetle yönetilen ülkenin para birimi manattır. Ülkenin %87'si Müslüman, %11'i Hristiyan ve %2'si öteki dinlerden olup resmi dili Azericedir. Azerbaycan Güney Kafkasya'da Kafkas Dağları'nın Hazar Denizi'ne bakan güneydoğu yamaçları boyunca uzanır. Kuzeyinde Rusya Federasyonu ve Gürcistan, batısında Ermenistan, güneyinde İran ve doğusunda Hazar Denizi komşularıdır. Kafkas ve İran Azerbaycanı'nda yaşayan halkın büyük çoğunluğunu Azeriler oluşturur. Ülkenin kişi başına düşen ulusal geliri 1770 $'dır. Zorunlu eğitim süresi 11 yıl olup ortalama insan ömrü 71 yıldır.

Azerbaycan'nın en büyük kenti, başkent Bakü'dür. En yüksek dağı Bazardüzü Dağı, en büyük gölü Hazar Denizi'dir. Küre ve Aras da başlıca ırmaklarıdır. Yüzey şekilleri bakımından Azerbaycan üç bölgeye ayrılır; kuzeydeki Büyük Kafkas dağlık bölgesi, güneydeki Küçük Kafkas dağları ve plâtolar, iki dağlık bölge arasındaki Kura çöküntü alanı. Bu çöküntü lanı alüvyonlarla dolu üçgen biçimli bir ovadır. Yazlar sıcak (temmuz ort. 26-28°C), kışlar soğuktur (ocak ort. 2-3°C).

Dağların yamaçları kayın, meşe ve çam ormanlarıyla örtülüdür. Kura ve Aras ırmaklarının suladığı düzlüklerde bozkırlara ve yarı çöl ortamına özgü bitkiler yetişir.

Azerbaycan topraklarının dörtte birinden fazlası ormanla kaplıdır. Ormanların %45'i çam, %40'ı kayın, %8'i meşedir. Kara Orman ve Bavyera Ormanı dağlarında çok geniş lâdin alanları bulunur. Kuzeybatının belirgin bitki örtüsü fundalıktır. Azerbaycan'nın doğal kaynakları petrol, demir, kömür, potasyum, kereste, linyit, uranyum, bakır, doğal gaz, tuz ve nikeldir.

Pamuk, tahıl, pirinç, üzüm, meyve, sebze, çay ve tütün başlıca tarım ürünleridir. Ülkede sığır, domuz, koyun ve keçi yetiştirilir. Ülkenin endüstrisi petrol ve doğal gaz, petrol ürünleri, çelik, demir cevheri, çimento, petrokimya, tekstil üretimine dayanır. Ülkenin başlıca kentleri Bakü, Sumgait, Gence, Nahçıvan ve Karabağ'dır.

Önceki
Önceki Konu:
Bor
Sonraki
Sonraki Konu:
Born, Max

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Son Ziyaretler: