08/12/2009 20:17
Atom numarası 5 olan element. Simgesi B'dir. Periyodik cetvelin IIIA grubunda yer alır. Bor sahip olduğu özelliklerle metalleriyle ametaller arasında bir sınır oluşturur. Ametaldir. Kimyasal olarak, üyesi olduğu gruptaki alüminyum, galyum, indiyum ve talyumdan daha çok silisyuma benzer.

Bor doğada serbest hâlde bulunmaz. Ya amorf ya da kristal yapıdadır. Saf bor kristali parlak siyah renktedir. Kristal yapıdaki bor kolay tepkimeye girmez. Yüksek sıcaklıkta elektriği bir metal gibi ileten, düşük sıcaklıktaysa yalıtkan gibi davranan bir yarı iletkendir. Boraks, kernit ve tinkalkonit mineralleri önemli bor kaynağıdır. Dünyanın en büyük boraks yatağı Türkiye'de, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Kırka'dadır.

Bor hem anorganik hem de organik bileşikler oluşturur. En çok kullanılanları boraks ve borik asittir. Bor liflerinin gerilim gücü çok fazla olduğundan, çelikten daha güçlü ve alüminyumdan daha hafif malzemeler elde edilmek üzere, plâstiklere bor eklenir. Çelik üretiminde ürünün sertliğini artırmak için az miktarda bor kullanılır. Boroksit ısıya dayanıklı cam yapımının temel maddesidir.

Bor bitki ve hayvanların gelişiminde de önemli bir yere sahiptir. Ancak azı ya da fazlası öldürücü etkidedir. Borik asit tıpta tedavi amaçlı, özellikle göz ilâçlarında kullanılır.

İLGİLİ KONULAR

Periyodik Cetvel

Sonraki
Sonraki Konu:
Azerbaycan

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: