08/12/2009 20:17
Varlıkla çevresi arasındaki ilişkiye verilen ad. Algı ve düşünmeye dayanan bilgi, nesne (obje) ile insan (subje) arasındaki bağ olarak da tanımlanabilir. Nesne-insan arasındaki her şey bilgidir. Ancak, bilgi elde edildiği yöntemler açısından değişik bölümlere ayrılır. Bu yüzden farklı bilgi türleri vardır.

Bunlar;

1. Gündelik Bilgi

2. Dinsel Bilgi

3. Sanat Bilgisi

4. Teknik Bilgi

5. Bilimsel Bilgi'dir.

1. Gündelik Bilgi: İnsanların yalnızca duyu organları yoluyla edindikleri bilgi türüdür. Algılanarak elde edilen bilgilerin çoğu gündelik bilgidir. Bu yüzden gündelik bilgiye ampirik bilgi de denilmektedir. Gündelik bilgi, sezgiye ve rastlantılara dayanır. Bu yüzden bilimsel bir kesinlik taşımaz, ancak günlük yaşantımızı sürdürmemize yardımcı olur. Örneğin; hava bulutlandığı zaman yağmur yağacağı; limonun nezlenin tedavisine iyi geldiği, kavak ağaçlarının yapraklarını erken döktüğü zaman kış mevsiminin sert geçeceği gibi bilgiler gündelik bilgilerdir.

2. Dinsel Bilgi: Kutsal bir varlığa inanmak gereksinimden doğan, inanca dayalı bir bilgi türüdür.

Dinsel bilgiler, insan ve toplum yaşamını düzenleyen emir ve kurallardan oluşur.

Dinsel bilgide doğruların araştırılması ya da eleştiri yoktur. Amaç, yalnızca inanmak ve ibadet etmektir. Çünkü dinsel bilgiler dogma adı verilen tartışmasız doğrulardır.

3. Sanat Bilgisi: Yaratıcı düşünceye dayanır. Sanat, nesnelerin sanatçı adı verilen özel yeteneklere sahip kişiler tarafından yorumlanması çabasıdır. Bu nedenle, öznel bir bilgi türüdür ve kişiye göre değişir. Sanatçı, bu bilgiyi yarattığı sanat eseri üzerinde yalnızca bir kez kullanır. Sanat bilgisinin tekrarlanması sanatın doğasına aykırıdır. Tekrarlanan sanat yapıtına "taklit" adı verilir.

4. Teknik Bilgi: Bilimsel düşünceye dayanır. Rönesans Döneminden sonra önem kazanmıştır. Teknik bilgi, doğadaki nesnelerin gündelik yaşamda kullanılabilecek araç ve gereçlere dönüştürülmesi sürecidir. Pratik amaçlara yönelik, beceri gerektiren bir bilgidir. Bilimsel bilgiyle aynı özelliklere sahiptir.

5. Bilimsel Bilgi: Bilim; belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelik bilgi edinme ve yöntemli araştırma sürecidir. Bilimsel bilginin özellikleri şunlardır:

a.Gözlenebilir olgulara ve deneye dayanır.

b.Mantıksal, objektif (yansız) ve eleştiricidir.

c.Kesin, evrensel ve genelleyicidir.

d.Neden-sonuç ilişkisine dayanır.

e.Kesintisiz olarak ilerler.

f.İnsanın yararına yöneliktir.

g.Tüm insanlığın ortak malıdır.

Önceki
Önceki Konu:
Bilge Kağan
Sonraki
Sonraki Konu:
Deniz Kuvvetleri

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler:
Coğafya Tarih Sitesi Matematik Sorusu Türkçe Sitesi