08/12/2009 20:17
Egemenliğin, bir tek kişinin elinde olmadığı ve oy hakkına sahip yurttaşlar tarafından seçilen temsilciler eliyle yasalara uygun şekilde kullanıldığı yönetim biçimi. Cumhuriyet yönetiminde devleti yönetecek kişiler düzenli aralıklarla ve özgürce yapılan seçimler aracılığıyla halk tarafından belirlenir. Cumhuriyet yönetimi; yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ve birbirini dengeli bir biçimde denetleme esası üzerine kurulmuş bir yönetim sistemidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 1. maddesinde "Türkiye Devleti, bir cumhuriyettir." ifadesi yer almaktadır.

Cumhuriyet sistemi, bilimsel düşünceye ve toplumun gereksinimlerine önem veren, çağdaş bir yönetim biçimidir. Demokrasiyi geliştiren cumhuriyet yönetimi, kişi hak ve özgürlüklerini de güvence altına alır. Bugün, toplum olarak sahip olduğumuz tüm demokratik nitelikler, cumhuriyetin eseridir. Atatürk, cumhuriyet sisteminin, Türk ulusunun karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğunu belirtmiştir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: