08/12/2009 20:17
(1859 Vermont, ABD - 1952 New York, ABD) Ünlü Amerikan filozofu ve eğitim kuramcısı. Dewey, felsefe doktorasını yaptıktan sonra girdiği Michigan Üniversitesinde çocuk psikolojisindeki yeni gelişmelerin eğitime yansıtılmadığını gördü. 1896'da Chicago Üniversitesinde felsefe, psikoloji ve pedogoji dallarında bölüm başkanlığı yaptı ve kuramlarının geçerliliğini sınamak için deneme okulları kurdu.

Dewey'e göre, eğitim süreci çocuğun ilgi alanlarını dikkate almalı ve bunların üzerine kurulmalıydı. Bu süreç, çocuğun sınıf içi deneyiminde, düşünmeyle iş yapma etkinliklerinin karşılıklı etkileşimine olanak tanımalıydı. Okul küçük bir topluluk gibi örgütlenmeli; öğretmen belli bir ders ve okuma dizisini gerçekleştirmek için öğrenciyi görevlendiren bir ustabaşı değil, öğrencilerle birlikte çalışan bir rehber olmalıydı. Ona göre eğitimin hedefi, çocuğun varlığının her yönüyle gelişmesiydi.

Dewey insan zihnini, doğanın bir parçası, bir bölümü gibi düşünüyordu. Dolayısıyla bilgi, onda, dünyanın dönüşü, bir çocuğun doğuşu, yemek yeme gibi, herhangi doğal bir etkinlik olarak ortaya çıkıyordu. İnsanla ilgili doğal bir olay olduğu için, bilgi, insan deneyimi içinde yer alıyordu. Dewey'e göre, insan deneyiminde bilgi edinme eylemi, yalnızca düşünmeye başladığımız anda değil, yoğun ve derin bir biçimde düşünmeye başladığımız anda başlıyordu. Birçok ülkede konferanslar veren Dewey 1926'da Türkiye'ye de gelmiş ve hazırladığı The John Dewey Report ve Türkiye Maarifi Hakkında Rapor adlı çalışması hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanmıştır.

Başlıca yapıtları şunlardır:

Problems of Man (İnsanın Sorunları), Studies in Logical Theory (Mantık Teorisiyle İlgili Araştırmalar), Freedom and Culture (Özgürlük ve Kültür), Human Nature and Conduct (İnsanın Doğası ve Davranışı), How we Think? (Nasıl Düşünüyoruz?).

Önceki
Önceki Konu:
Çambel, Halet
Sonraki
Sonraki Konu:
Çanakkale Cephesi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu