Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 25.12.1963 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin güvenliği ve refahı, ulusal ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda saptanmasına yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır.

Bakanlığın görevleri şunlardır:

1. Ülkenin enerjiye ve doğal kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli gereksinimini saptamak, gerekli politikaları oluşturmak ve plânlar yapmak,

2. Enerjinin ve doğal kaynakların ülke yararına, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimi ve korunması amacıyla genel politika esaslarının saptanmasına yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plân ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bu kaynakların aranmasına yönelik tesis kurma, işletme ve yararlanma haklarını vermek,

3. Kamu gereksinimlerine, güvenliğine ve yararına uygun olarak enerji ve doğal kaynaklarla enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tesislerin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını saptama çalışmalarının eş güdümünü yapmak ve denetlemek,

4. Yer altı ve yer üstü enerji ve doğal kaynaklarla ilgili ürünlerin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politikasını ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak,

5. Bakanlığa bağlı ve bakanlıkla ilgili kuruluşların işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre etkinliklerini izlemek, değerlendirmek,

6. Bakanlığa bağlı ve bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftiş etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek.

Bakanlık, ayrıca yukarıda belirtilen görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların saptanması ve geliştirilmesiyle ilgili hazırlık çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının taşra kuruluşları yoktur.

İLGİLİ KONULAR

Yürütme

Önceki
Önceki Konu:
Ekonomik Gelişme
Sonraki
Sonraki Konu:
Evrensel

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu