12/01/2014 15:00
gazeteci-yazar, biyolog ve Türkiye Gazetesi yayın topluluğu sâhibi. 10 Şubat 1939’da Denizli’nin Honaz köyünde (nâhiyesinde)doğdu. Babasının ismi Nazîf Efendi, annesinin ismi Melike Hanımdır. Dört yaşındayken âilesi Denizli’ye yerleşti. İlk ve ortaokulu burada bitirdi. Ortaokuldan mezun olduğu 1953 senesinde babasını kaybetti.

Annesi Melike Hanım, tam bir Anadolu Hanımefendisiydi. Yetim kalan beş çocuğunun iyi yetişmeleri ve terbiyeleri için birçok sıkıntılara katlandı.

Enver Ören, ortaokuldan sonra, âilesinin maddî yükünü biraz olsun hafifletebilmek için İstanbul’daki Kuleli Askerî Lisesine girdi. Ağırbaşlılığı, nezâketi, arkadaşları arasında iyi geçimiyle tanınarak hocaları tarafından çok sevilip takdir edildi. Her zaman, bu okulda tanıdığı kimyâ hocasının, annesinin ve babasının nasîhatlerini düşünür ve iyi insan olmak ideâliyle yanardı. Kuleli Askerî Lisesini 1956 yılında bitirdikten sonra sivil hayâta geçti. Bir yıl sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesine girerek 1961 yılında Zooloji-Botanik Bölümünden mezun oldu ve askere gitti. Dönüşünde İstanbul Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Yetişmesinde büyük emeği geçmiş olan Kuleli Askerî Lisesindeki kimyâ hocası ve zamanımızın büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık Beyin kerîmeleri Dilvîn Hanımefendi ile nişanlandı. NATO bursu ile meslekî araştırma için bir buçuk yıl müddetle Napoli’ye gitti, dönüşünde 12 Eylül 1968’de evlendi.

Enver Ören’in, İtalya’dan İstanbul’a döndüğü senelerde yıkıcı güçlerin sebeb olduğu işgâller, boykotlar, Türkiye’ye de sıçramıştı. Bütün Türkiye’de yaygınlaşan anarşik hareketlerle berâber, Fakülte kürsüleri de eylemci ve anarşist gençlerin izni ile açılıp kapanmaya başlamıştı. İlim adamına saygı, ilim öğrenmeye ve öğretmeye imkân kalmamıştı.

Bunları gören Enver Ören, sevdikleri ile istişâre ettikten sonra, 1970 yılında üniversiteden ayrıldı. Yıkıcılığa, bölücülüğe, komünizme, millet ve târih düşmanlarına karşı yayın yoluyla hizmet vermek kararı ile gazeteciliğe başladı. Önce Hakîkat sonra Türkiye ismiyle çıkarttığı gazetenin, başlattığı neşriyâtını uzun yıllar sıkıntılar içinde devâm ettirdi. 1970-80 arasında güçlü bir kadro ve eleman yetiştirmeye ağırlık verdi. Basın sektöründe Türkiye’de ilk ve yenilik olan “elden, iş yerine ve evlere gazete dağıtımı” modelini, 10 milyon tirajlı Japon Ashai Shimbum Gazetesi’nin yaptığı gibi, ülkemizde başarı ile tatbik etti. Hâlen bu dağıtım modeli devam etmektedir.

İlk yıllar Bâbıâlî’de dudak bükülerek karşılanan genç gazeteci, önüne çıkan bütün engelleri sabırla aşmasını bildi. Pek nâdir insanda bulunan, çile çekmesini bilmek, tatlı dil, güler yüz, kızmamak, telâşlanmamak, nezâket, affetmek onun tabiî hâliydi. Kendisine inanmış gazeteciliğe hevesli gençler, hemen her sahada engin bir kültür, sağlam, yapıcı ve birleştirici fikirler sâhibi bu nâdir insanın etrâfında toplandı. Sevgi ve bağlılıklarının ifâdesi olarak “Ağabey” dediler. Enver Bey de bu sevgi ve bağlılığa karşılık, dokuz arkadaşıyla birlikte İhlâs Vakfı’nı kurdu ve hizmetlerini halka mâletti. Böylece o, bir gazete patronu değil, sevenlerinin ağabeyi olmuştu. Bitmeyen sıkıntıların, çilelerin birbirini tâkib etmesine rağmen, 10 sene içinde gazete kadrosunu kurdu. Türkiye Gazetesi’ni güçlü ve etkili bir yayın topluluğu hâline getirdi.

Kurduğu, Bilim ve Teknoloji Vakfı’nın çalışmaları, Türk kültürüne hizmetleri, ilim ve teknolojinin gelişmesindeki gayret ve katkılarından dolayı Selçuk Üniversitesi Senatosu, 11.10.1989 târih ve 89/57 sayılı kararıyla Enver Ören’e “Fahrî Bilim Doktoru” ünvanını verdi. Yeni ve ilk olan proje uygulamaları gazetecilikte gösterdiği üstün başarıları sebebiyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından son on yılın (1980-90) en başarılı gazete yöneticisi seçildi.

Kısa zamanda kurduğu şirketlerle Türkiye Yayın Topluluğunun Genel Müdürü olan Dr. Enver Ören, 1990’da İhlas Gazetecilik Holding A.Ş.’yi kurdu. Günümüzde binlerce çalışanı, trilyonlara ulaşan cirosuyla Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında önemli bir yere sâhib olan İhlas Gazetecilik Holding A.Ş. a) Gazetecilik-Yayımcılık, b) İnşâat, c) Îmâlât, d) Otomotiv, e) sağlık, f) Ticâret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

500 büyük kuruluş sıralamasında ilk 150’nin içine giren Holding’in yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Dr. Enver Ören, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonunun (TGRT) ve 1993 yılında faaliyete geçecek olan Bakü YüksekTeknoloji Üniversitesinin de kurucusudur.

İhlâs Gazetecilik Holding A.Ş.’nin faaliyet sahaları şu şekildedir:

1. Gazetecilik yayıncılık: Türkiye Gazetesi, Türkiye Çocuk Dergisi, Medikal Gazete, Türkiye Duvar Takvimi, Turkey Gazetesi, Tekstil Teknik Dergisi, İnsan ve Kâinat Dergisi, İhlas Auto-Sport Dergisi, Kitaplar, Ansiklopediler,sesli Kasetler yayınları arasındadır. Ayrıca, İhlas Haber Ajansı (İHA) ile habercilik yapmaktadır.

2. İnşâat: İstanbul’da 42.000 metrekarelik alanda 1000 adetlik mesken inşâatını başarıyla bitirmiş; aynı mevkiide 63.500 metrekarelik kullanım alanına sâhip Türkiye Gazetesi tesislerinin inşâatına devam edilmektedir. Avcılar’da 4000 konutluk inşâat yapım ve proje çalışmaları da sürdürülmektedir.

3. Îmâlât: Holding; ses kaseti, kimyâsal madde üretimi, Tozsuz Altın Tebeşirleri, altın Tutkal, altın Matbaa Mürekkepleri, Altın Fotoğraf Malzemeleri, Altın Tek Komponetli Röntgen Filmi Yıkama Çözeltileri ve muhtelif reçineler üretmektedir.

4. Otomotiv: İthâlât yapmakta olup, temsilcisi olduğu Güney Kore Kia Motors ve Asia Motors firmalarının ürettiği kamyon, kamyonet ve otomobilleri pazarlamaktadır.

5. Sağlık: Holding; Şişli-Okmeydanı’nda 60 yataklı şirin bir hastâne olan “Türkiye Gazetesi Hastânesi”ni işletmektedir. Diğer taraftan, Fatih-Yavuz Selim’de kurulu İhlas Polikliniğinin de sâhibidir. Bu alanda hizmet veren İnternationale Hospital’in de ortağıdır.

6. Ticâret: İthal ettiği, iç piyasadan temin ettiği, iştirak ettiği şirketlerin ürettiği çeşitli emtiâyı, Türkiye genelinde ve yurt dışında açtığı 400’den fazla büro ve çeşitli ticâret merkezlerinde pazarlamaktadır.

İhlas Gazetecilik Holding A.Ş.’nin iştirak ettiği şirketler ve faaliyet sahaları da şu şekildedir:

1. İhlâs Elektronik Cihazlar Îmâlât ve Sanayi Ticâret Ltd. Şti.: Elektrikli ve elektronik cihazlar üretmektedir. Elektrikli şofben, su arıtma cihazı ve soba îmâl ettiği ürünlerden bâzılarıdır.

2. İhlas Motorlu Araçlar Organizasyon ve Ticâret A.Ş.: Oto organizasyonları sistemiyle otomobil pazarlamaktadır.

3. İhlas Kimyâ Sanâyii Ltd. Şti.: Kimyevî maddeler pazarlaması.

4. İhlas Pazarlama A.Ş.: Market işletmeciliği ve tüketim maddeleri pazarlaması.

5. İhlas Reklam Hizmetleri Ticâret Ltd. Şti.: Reklam filmleri yapımı ve reklam ajanslığı.

6. İhlas TarsanTartı Âletleri San. ve Ticâret Ltd. Şti.: Digital terâzi üretimi.

7. İhlas Kamuoyu ve Piyasa Araştırmaları Danışmanlık Ltd.Şti: Kamuoyu ve piyasa araştırmaları.

8. Yay-Sat A.Ş.: Gazete ve dergi dağıtımı.

9. İhlas Bilgi İşlem ve Ticâret A.Ş.: Bilgisayar ve bilgisayar yedek parçası ithâlat ve pazarlaması, bilgisayar programları.

10. Haifawi MedikalTurizm Tesisleri San ve Tic. A.Ş.: Sağlık alanında faaliyet göstermekte olup, İnternationale Hospitale Hastânesini işletmektedir.

11. İhlas İnşaat ve Emlak Organizasyon Ltd.Şti.: İnşâat ve emlak organizasyonları.

İhlâs Gazetecilik Holding A.Ş.’nin bütün bu hizmetleri; Enver Ören’in mahâretli ve şefkâtli idâresinde, hizmet edenlerin üstün gayret, fedâkârlık ve iyi niyetli çalışmalarıyla devâm etmektedir. Seçkin kişiliği ve gayretli çalışmaları sebebiyle müteaddit târihlerde Gazeteciler Cemiyeti ve çeşitli kuruluşlar tarafından yılın gazetecisi ve en başarılı iş adamı seçilen Dr. Enver Ören’in üstün başarısı, yöneticilik anlayışı, prensipleri, hayâta, olaylara bakış açısı şu sözlerinde açıkça görülmektedir:

“Bizi büyüten, bugünlere getiren, sevgidir.”

“Sağlam karakter kazanmak ve meşru yollarla hedefe ulaşmak, mâziye yaslanarak mümkün olur. Başta yüce Peygamberimiz olmak üzere târihî şahsiyetlerimiz, târih boyunca örnek alınmış rehber insanlar, fikirlerimi, benliğimi yoğurmuşlardır. Bütün hasletlerimi, işte bu yüksek âlimlerin yazdıkları kitaplarda anlattıkları tavsiyelere uyarak kazandım. Milletimin sâhib olduğu bu kültür zenginliği, hiç bitmeyen ilham kaynağımdır.”

“İnanmak, inanç sâhibi olmak; bütün güzelliklerin ve iyiliklerin kaynağıdır. Allah’a inanan insan, hayâtın bütün zorlukları ve tahammül edilmez gibi görünen güçlükleri karşısında dâimâ dirençli, dayanıklı ve çok kuvvetli olur.”

“Fertlerin rahat ve huzur içinde yaşaması, devletin güçlü olmasına bağlıdır. Bunun için, devlet otoritesinin ve kânunlarının kuvvetli olmasına hizmet etmeyi, birinci vazife biliyoruz. Bütün gazetecilik ve ticârî faaliyetlerimizde bu önemli konuya dâimâ öncelik veriyoruz.”

Dr. Enver Ören, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Memleketimiz ondan, daha uzun yıllar hizmet beklemektedir.

İhlas Holding Genel Müdürlüğünü başarı ile idâre eden Ahmed Mücâhid isminde edeb timsâli bir oğlu vardır.

Önceki
Önceki Konu:
Güftı
Sonraki
Sonraki Konu:
Boğaziçi

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: