29/09/2014 1:00
GELECEĞİN MESLEKLERİ

Hiçbir işin geleceği yoktur o işi yapan kişinin geleceği vardır.
Türkiye'nin İhtiyacı Devletin desteklediği ve yetişmesi için yüksek paralar harcayarak yurt dışına yüksek lisansa gönderdiği burslu öğrencilerden yola çıkarsak, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hangi alanlarda elemana ihtiyaç duyacağı hakkında önemli verilere de ulaşmış oluruz. Devletimiz, aşağıdaki branşlarda eğitim görerek, vatanında hizmet etsin diye yurt dışına bir tomar para ödüyor.
Bilgisayar Donanımı, Geometri, Topoloji, İlköğretim, Okul Öncesi Eğitimi, Ceza Usulü Hukuku. Genel Kamu Hukuku, Deniz Hukuku, Çevre Hukuku, Ticaret Hukuku, Hukuk Felsefesi, ve Sosyolojisi, Bilgisayar Yazılımı, Haberleşme, ingilizce Eğitimi, Öğretim Teknolojisi, Deprem Mühendisliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Genetik, Genel Biyoloji, Matematiksel Fizik, Konstrüksiyon ve imalat, Elektromanyetik ve Mikro-dalga, Uygulamalı Matematik, Moleküler Biyoloji, Matematiksel Analiz.
Geminin rotasını kaptan, hayatınızın rotasını düşünceleriniz,
düşüncelerinizin rotasını kararlarınız ve kararlarınızı da elinizdeki seçenekleriniz belirler.

Gelecekteki meslekleri 7 ana kategoride toplayabiliriz:
1. Fen Bilimleri
2. Mühendislik
3. Sosyal Bilimler -
4. iktisadi ve İdari Bilimler
5. İletişim
6. Tıp
7. Eğitim
"Yarının dünyası bugünden çok farklı olacak" diyenlerdenseniz, tercih yapmadan önce 'Geleceğin Meslekleri'ne gelin bir göz atın. Ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve değişik bilim dallarında çalışan kanaat önderlerinin görüşlerinden oluşan geleceğin meslekleri karşınızda:

1. Fen Bilimleri Alanında:
Genetik:
70'li yıllarda bilgisayarın yaptığı devrime benzer bir gelişme, yakın dönemde genetik alanında da meydana gelecek.
İnsan yedek parçaları satılacak: İnsanlara yedek parça olabilecek doku, organ gibi pek çok şeyin satıldığı yerler kurulacak.
Gen terapisi ortaya çıkacak: Hapishaneler ortadan kalkabilir; çünkü insanları suç işlemeye iten hormonlar, genler belirlenecek. Bunları önleyen ilaçlar geliştirilecek. Kişide taciz eğilimi varsa, bir hap alacak, o duygudan kurtulacak mesela. İnsanlar bebeklerim ısmarlayabilecek. "San saçlı, mavi gözlü bir çocuk istiyorum" diyebilecek. Bunlar hayal değil, çok yakın bir zamanda gerçek olacak.
Soyu tükenen canlılar artık tükenmeyecek: Bu canlılardan geriye bir doku kaldıysa, yeni baştan insanlığın göz zevkine hitap edebilecek şekilde hayat kazanabilecekler.
Genetik ayrımcılık ortaya çıkabilir: Farklı ırklar, farklı genler taşıyor. Bu noktada, ırk kavgasına benzer yeni bir kavganın ortaya çıkmasından endişe ediliyor.
İnsan ömrü uzayacak: Virüslerle mücadele daha da gelişecek. İnsan ömrünün uzatılması konusunda bilim adamları büyük iddialarla ortaya çıkıyor.
Alternatif besin kaynakları geliştirilecek: Şu anda bitkiler klonlanabi-liyor. Bunun sonucunda, alternatif besin kaynakları konusunda müthiş bir zenginlik oluşmaya başlayacak.
Genetik ekonomisi oluşacak: Örneğin, kansere neden olan gen bulundu, şimdi de ilacı geliştirilmeye çalışılıyor. 30-40 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediliyor. Bunlar, çok önemli gelişmeler.
Bu alanla bilim adamları uğraşacak: Genetik alanında çalışma yapacak insanlar, sıradan insan özelliklerinin ötesinde "bilim adamı" özelliğini taşıyan kişiler olacak. Nasıl ki büyük devletler silah geliştirirken bunu çok gizli yapıyorlar, genetik konusundaki çalışmalar da şeffaf olmayacak. Çünkü bunlar piyasa değeri çok yüksek çalışmalar. Çok az sayıda insanın uğraştığı, büyük kaynaklar harcanan bir alan. Geleceğin meslekleri olarak nitelediğimiz alanla çok fazla insan ilgilenirse, ekonomideki arz-talep ilişkisi gibi değerini kaybeder zaten.

2. Mühendislik Alanında,
Bilgisayar Mühendisliği, internet, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Uzay ve Havacılık, Çevre Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı,
Endüstri Mühendisliği:
Bir arabanın modelinden, cep telefonlarının görünümüne kadar bunların hepsi bir tasarım ürünü. Bu tasarımlar endüstri mühendislerinin yaratıcılıklarının ve hayal güçleriyle teknolojiyi birleştirmelerinin ürünü. Endüstri mühendisi bunun yanında üretim ve dağıtımı için gerekli olan insan, bilgi, araç malzeme gibi kaynakları en verimli biçimde planlar ve kullanır. Bunun için sistemler tasarlar ve geliştirir. Mezunlar, ürün geliştirme, ürün tasarım zinciri, proje yönetimi, deney tasarımı, model geliştirme, bilgisayar destekli tasarım ve imalat, verimlilik mühendisliği gibi birçok alanda iş bulma imkanına sahip.

Tasarım Mühendisi:
Uluslararası pazarlara girmeyi hedefleyen veya girmiş olan tüm firmalar bu pazarlardaki diğer mal ve hizmetlerle rekabet edebilmek için 'Tasarım Mühendisi'ne ihtiyaç duyuyor.

Gıda Mühendisliği:
Nüfusu hızla artan dünyamızda, sağlıklı beslenme önemli bir problem olarak insanlığın gündemine oturdu. Doğal ürünler yetersiz kalmakta ve doğal olmayan besin kaynaklan pazar payını hızla büyültmektedir. Gıda, bu yüzden geleceğin stratejik ürünlerinden biri haline gelmiş durumda. Her türlü besin kaynağının üretim aşamasından tüketim aşamasına geçebilmesi gıda mühendislerinin denetimi altında olmaya doğru girmektedir. Gıda mühendisleri, besinlerin toplanmasından tüketilmesine kadar geçen süre içinde nitelik ve nicelik açısından değerlerini kaybetmeyecek şekilde işlenmesi, korunması, taşınması, yeni gıdaların üretilmesi ve geliştirilmesi, atık gıdalardan yeni gıdalar elde edilmesi konularında araştırma ve eğitim yapıyorlar.
Bu mesleği seçebilmek için hangi bilim dallarında güçlü olmalıyım? Kişisel yetenek ve yeterliliklerim ne/neler olmalı?
Araştırma yapmayı seviyorsanız ve sistemli ve disiplinli çalışma konusunda istekliyseniz, özellikle biyoloji, fizik, kimya, matematik gibi alanlarda başarılıysanız size uygun bir bölüm olduğunu düşünebilirsiniz.

Ergonomi Mühendisi:
İşletmelerdeki iş akışı ve çalışma sistemlerini planlayarak, iş veriminde-ki düşüşleri ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üretiyorlar. Ergonomi mühendisi olmak için, endüstri veya işletme mühendisliği temel eğitiminin alınması yeterli oluyor. Finans ve endüstri kuruluşlarında iş bulabiliyorlar. Ergonomi mühendisi olabilmek için, ergonomi, endüstri mühendisliği ya da işletme mühendisliği eğitimi almış olmak gerekmektedir. Ergonomi mühendisleri, finans kurumlarında ve endüstri kuruluşlarında çalışırlar.

Enerji Mühendisliği:
Alternatif enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin, bu ihtiyaçlarının karşılamak üzere diğer ülkelere yapacakları ödemenin bedelinin ağır
olacağını belirten uzmanlara göre, işte bu yüzden geleceğin en önemli gündem başlıklarından birini alternatif enerji oluşturacak.
Isınma, aydınlanma, ulaşım... Her şey enerji ile mümkün ve yakın zamanda alternatif enerji kaynaklarının bulunmasında, enerji mühendislerinin önemli rolü olacak.
Elektronik Haberleşme Mühendisliği:
Yarının gazetesini, bu akşam geç saatlerde internetten takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı haber sitelerinde dakika dakika haberler online yayınlanmakta hatta cep telefonlarına gönderebilmektedir.
Gazete, tamamıyla ölmeyecek ancak bu gelişmeler sayesinde alışkanlıkların da değişeceği ve gazete okuyucularını internete taşıyacağı söylenebilir.
Uzmanlar gelecekte elektronik medyanın, evlere yönelik bilgiye erişme ile bilgiyi kullanma ürünlerinin, yükselen ürünler olması bekleniyor. Bu nedenle de elektronik ve haberleşme mühendislerinin ulusal ve uluslararası boyutta birçok iş imkanı bulabileceklerini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Üretim Mühendisi:
Üretim sektöründe üretimi yapılan mal ve hizmetlerin kalite kontrolünün değerlendirilmesi, geliştirilmesi, üretim sürecinin planlanması, denetlenmesi aşamalarında görev yapılması üretim mühendislerinin işidir. Bu, tüm mühendislik dalları için geçerlidir.
Yapım Mühendisliği:
Üretim yapılabilmesi için uygun ortamın sağlanması, belirli bir sistemle üretim için gerekli alt yapıyı ve personeli geliştirmek yapım alanında çalışan mühendisinin görevidir.
Mühendisliğin Tasarım Alanı Uygulaması:
Bu alanda çalışacak mühendisler, ürünün ya da oluşturulacak yapının tasarlanması aşamasında görev yapıp uygun yöntemi önerir. Malzemenin niteliğine, işletme yönteminin nasıl olması gerektiğine karar verir.
Araştırma ve Geliştirme Alanı:
Mühendislik Bilimlerinin temel alanlarından biri de araştırma ve geliştirme alanıdır. Bu alanda çalışanlar, bilimsel yöntemleri kullanarak teknolojiyi geliştirme, kendi alanında yeni bilgi ve ürünleri üretmenin alt yapısını oluşturma gibi alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapar.
Mühendisliğin Yönetimsel Uygulaması:
Yönetim Mühendisliği, araştırma-geliştirme çalışmalarının yapıldığı alanlarda çalışanları ve kurumu yönetme işlevleri olan alandır. Bu alanda, mühendisliğin teknik bilgilerinin yanında ekonomi, hukuk, yönetim bilimi gibi bilim dallarından da yararlanmak gerekir.
Burada genel olarak verilen mühendislik uygulama alanlarının dışında; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre çeşitli alt dallar oluşabilmektedir. Özellikle, bilgi çağının gerekleri olarak ortaya çıkan uygulama alanlarının eğitimi için temel olarak üniversitedeki eğitimden iyi düzeyde yararlanmak gerekmektedir. Ülkemizde, üniversitelerde verilen temel mühendislik eğitimlerinin içerisinde belirli oranlarda, aşağıda yazılı olan mühendislik alanlarına kapı açacak olan eğitimler verilmektedir. Ancak bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumsal, sosyal, ekonomik gelişmeler yeni bazı alanlan ön plana çıkarmıştır.
Satış Mühendisi:
Mühendislik bilimleri, sistematik düşünme ve akılcı davranabilme yeteneği gerektiriyor. Bu nedenle pek çok meslek mühendislik haline geliyor. Mal ve hizmet satışının artışı, bilimsel satış yöntemlerinin geliştirilmesine neden oluyor. Ortaya çıkan kavram ise 'Satış Mühendisliği'.
Enformasyon Mühendisi:
Her türlü bilimsel ve sosyal alandaki bilgilerin sistemleştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması enformasyon mühendisliğine ihtiyacı artırıyor. Kamu yararına çalışan kuruluşlar, iş alanları için ideal yerler.
Otomasyon Mühendisi:
Her türlü alış verişin, ülke sınırlarım aşıp dünya boyutuna taşınması, otomasyonu her alanda zorunlu hale getiriyor. Özellikle, bilgisayar ve elek' tronik mühendisliği temel eğitimi almış olanlar uzmanlaşarak, otomasyon mühendisi olabiliyorlar. Genellikle fabrika ortamlarında çalışabiliyorlar.

Network Mühendisliği:
Hedef, bilgisayarda üretilen bilginin ortak bir havuzda toplanarak daha rasyonel kullanılmasıdır. Buna ek olarak, ana elektronik gücün daha akılcı kullanılması esas sorunu oluşturacaktır. Maliyet unsurlarının en az düzeye indirilerek bilgiye daha ucuz ve yaygın şekilde ulaşılmak istenmesi ve bilgi sistemleri arasındaki bağlantının kurulmasının zorunlu hale gelmesi, net-work mühendisine duyulan ihtiyacı artıracaktır. Netvvork mühendisi, bilgisayar ağırlıklı sistemler arasında, en uygun haberleşme yöntemini saptar (en uygun netvvork ağını seçer), sistemi kurar ve işletimi açar. İyi bir net-work mühendisi olabilmek için, karmaşık bir bütünü öğelerine ayırabilme gücüne (analizci kafa yapısına) ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca netvvork mühendisi, ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkilerinde başarılı olmalıdır. Netvvork mühendislerinin, bilgisayar mühendisliği veya elektronik mühendisliği eğitimi görmüş olmaları gerekmektedir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı:
Eskiden büyük bir site yapılacaksa, önce örnek daire yapılıyordu. Artık buna gerek kalmadı. Müşterilerinize sanal ortamda, dairelerin bitmiş halini görsel bir sunumla anlatabiliyorsunuz, insanlar, üzerine henüz temel atılmamış bir arazide yapılacak dairenin hangi köşesindeki, hangi sehpanın üzerine, hangi kristali koymak istiyorsa onu sipariş edebilecek. Mallar üretilmeden satılmış olacak. İç mimari, gelecekte şimdikinden daha fazla önem kazanacak. Aynı şekilde, şehir planlamasının önemi de artacak; çünkü dünyada kentleşme oranlarında artış var.
Uzay ve Havacılık:
Bu alandaki çalışmalar, gelecekte önem kazanacak. Çok uzak olmayan bir gelecekte, insanlar ışınlanabilecek. Laboratuvar koşullarında, bu konuda yapılan deneyler var. İnsanlar, uzayda koloni kurma arayışı içinde. Başlangıç aşamasında 200 kişinin yaşayabileceği bir koloni oluşturulmaya çalışılıyor.
Alternatif Enerji Kaynakları:
Mühendislik alanındaki en önemli çalışmalardan biri. Bu alandaki çalışmalar, mevcut kaynakların tükenmeye başlamasıyla daha da yoğunlaşacak.
Petrole karşı alternatif enerji kaynaklan arayışı var. Neptünyum denilen bir enerji kaynağından bahsediliyor ve bunun 8 trilyon dolarlık bir piyasasının olduğu söyleniyor. Neptünyumun en fazla Türkiye'de bulunduğu belirtiliyor.
Bilgisayar, elektronik ve endüstri mühendisliği: Bunların dışında bilgisayar mühendisliği, bu kapsamda internet, elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği de önemli alanlar olmaya devam edecek.
İnsanın Yedek Parçaları Üretilecek
Birkaç yıl sonra adını duymadığınız daha başka mühendislik alanları gelişecek. Görüldüğü gibi tüm mühendislik alanları insanların yaşamını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini artıracak, kurumların işleyişinde verimliliği, hizmet ve ürünlerin kalitesini geliştirecek çalışmalar yapmakla uğraşmaktadır. Özellikle mühendislik alanında, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Danışma Birimine başvurarak geniş bilgi alabilirsiniz.
Yahya Kemal'i genç şairlerden biriyle tanıştırırlar.
Genç şair birkaç şiirini okuduktan sonra:
"Ben dedi; hiç kimseden ders almadım.
Kendi kendimi yetiştirdim."
Yahya Kemal acı acı gülümser:
"Vah vah!.. Hata etmişsiniz!.."

3. Sosyal Bilimler Alanında,-
Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, AB ile ilişkiler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Psikoloji, İnsan Kaynakları Yöneticiliği, Strateji Uzmanlığı, Danışmanlık, Ekonomi alanında; İşletme, Bankacılık ve Finans, Turizm, Tekstil ve Moda ağırlıklı Konfeksiyon Tasarımı, İmalat ve Yapı Sektörü, iletişim alanında ise,
Psikoloji:
Endüstriyel üretimi artırma çalışmalarında, Endüstri Psikolojisi öğrencilerin başarısızlıklarını araştırma ve öğrenme sürecini geliştirmede
Okul Psikolojisi geleceğin gözde meslekleri arasında yer alacak. Pazar ve kamuoyu araştırma şirketleri, insan kaynakları bölümleri ise okul ve eğitim kurumlarında göze çarpacak. Dolayısıyla, bugün olduğu gibi gelecekte de bu meslekler popülerliğini sürdürecek gibi görünüyor.
Sosyoloji:
Hızlı toplumsal değişimler, insan örgütlenmelerinin bilimi ve sosyolojinin önemi ve çalışma alanlarını genişletiyor. Sanayi ve ticaret şirketleri, basın ve medya, araştırma şirketleri, DPT, KİT ve yüksek öğrenim kuruluşları bu meslek çalışanlarına kapısını açacak.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım: Kurum ve kuruluşların tanıtım politikalarının belirlenmesi, kuruluşların doğru yönlendirilmesi, insan grupları arasındaki iletişimin planlanması bu bölümün konusu içine giriyor. Sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetim birimleri bu mesleklerde çalışanların alanları arasında bulunuyor.

4. İktisadi ve İdari Bilimler ve Turizm Alanında,-
Uluslar arası ilişkiler, İktisat ve işletme alanları, insan kaynakları, pazarlama, finansman danışmanlığı, E-ticaret alanında gelişecek insan kaynağı, mal ve hizmetlerde geliştirilecek kalite arayışı için eğitim ve araştırmalar yapacak insan kaynağı, işletmelerde bilgi yönetimi sistemleri geliştirecek insan gücü ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bu nedenle tüm bu alanlara yönelik ilgileri olan gençler, daha global düşünmeli bir dünya vatandaşı olarak, kendilerini çok yönlü biçimde eğitmeliler. Bu eğitim, üniversitenin kendilerine sunacağı eğitimi aşmalıdır. Türkiye ile AB'nin ilişkileri, gelecek vizyonu içinde de gerekli olacak ve insan kaynağı ön plana çıkabilecektir. Uluslar a-rası hukuk, evrensel siyaset gibi kavramlar ön plana çıkacak.
Mal ve hizmetlerin ekonomik alan içinde sınıflamasında çeşitli alt başlıklar şöyle oluşmaktadır:
- İletişim (telekomünikasyon) hizmetleri alanı, (medya sektörü, internet vb.)
- Turizm hizmetleri (otelcilik, seyahat şirketleri)
- Bilgi aktarımına dayalı hizmetler alanı, eğitim sektörü
- Mali hizmetler alanı (bankacılık sektörü, borsa, finans kurumlan vb.) .
- Müteahhitlik hizmetleri alanı (yapı sektörü, çeşitli projeler, ulaşım, enerji vb. yatırımlar alanı)
Bu alt dallar içerisinde, birçok meslek dalı bulunmakla birlikte, bu sektörlerin işleyişi bütünüyle makro ekonomik gelişmelere paralel oluşmaktadır. Tüm bu alanlarda verimlilik ve başarı için profesyonel yönetim anlayışı, verimli işletmecilik, rekabete dayalı kaliteli hizmet kavramları ön plana çıkmaktadır.
Bankacılık ve Finans:
Para sürekli olacağı için bu sektörler de önemini kaybetmeyecek, kağıt parayla temas azalabilir. Şu anda ABD'de insanların serveti, bilgisayar ekranlarında 1 rakamının sağındaki O'lar olarak duruyor.
Turizm:
Gelecekte, büyük bir potansiyel taşıyacak. Türkiye açısından kültür, inanç, eğlence, kongre ve spor turizmi çok yoğun olacak.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: Servet ve gelir politikası, endüstriyel demokrasi, uluslararası planda sosyal politika eğitimini zorunlu kılan bu alan, her türlü kamu ve özel sektör işletmelerinde sosyal işlerin düzenlenmesi ve yönetiminde rol oynamasını beraberinde getiriyor
Yarışa nereden başladığınızı, şu anda nerede olduğunuzu ve gelecekte nerede olmak istediğiniz hatırladığınız sürece sorunlar sizi sadece daha güçlü yapar

5. İletişim Alanında:
Halkla İlişkiler, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Elektronik Gazetecilik mesleklerinin geleceğin meslekleri arasında yer alacağı belirtiliyor.

İmaj Mühendisliği:
Bu meslekte insanların ve kurumların imajını değiştirmek, herkesin beğenisini kazanmak, dolayısıyla karı artırmak ana amaç. İmaj mühendisliğinde sosyoloji, psikoloji, antropoloji, mühendislik teknikleri, sanatsal efektler gibi birçok bilim dalı da devreye giriyor.
İT, müşterilerin talep ettikleri hizmeti bilgisayar ve telefon aracılığı karşılaması demek, insanlar, işlerini artık telefonla hallediyor. Bankadaki işinizden tutun, uçak biletinin alımına kadar bir telefonda başlattığınız işi so-nuçlandırabiliyorsunuz. Özellikle, uluslar arası çalışan finans, otomotiv, elektronik, ilaç gibi sektörler. Son yıllarda bazı şirketler AB bölgesine hizmet veren Cali Center'larım ve İT departmanlarını Türkiye'ye kaydırmaya başladılar. Gelecekte finans, otomotiv, elektronik, ilaç gibi tüm sektörlerdeki firmaların İT ve Ar-Ge departmanlarım Türkiye'ye taşıması bekleniyor.
Internet ve CD Gazeteciliği: 21. yüzyılda haberler, internetten yayınlanacak veya CD' lere yüklenip belki de isteğe göre satılacak. Radyo, TV ve internet siteleri program yapımcılığı daha da önemli olacak.
Yaşam Koordinatörlüğü:
Bu mesleği uygulayanlar, kişilerin çalışma ve aile yaşamı dışındaki zamanlarını isteğine ve gücüne göre düzenleyecekler. Bu mesleği yapanların psikoloji, rehberlik, güzel sanatlar, spor etkinlikleri, teknolojik gelişmeler, güncel değişmeler konularında uzman olmaları gerekiyor.
Uluslararası Avukatlık: Dünya ülkelerinin teknolojik gelişimler sonucu, globalleşme sürecinde birbirine yaklaşması, ortak projeler üretmeleri, birlikte çalışmanın gereğinin yasal yollardan gerçekleşmesinde bu meslek dalını çok güncel yapıyor.
6. Tıp ve Sağlık Bilimleri:
Bu alanda koruyucu hekimlik, sağlık yönetimi ön planda olan kavramlar olacak.
İnsan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tedavi edilmesi, bu yolla insanın daha uzun ve mudu yaşamasının sağlanması
konularında uğraş veren çok çeşitli alandaki insanların, bir arada ya da ilişki içinde sundukları hizmetler, genel sağlık hizmetleri grubu içinde değerlendirilebilir. Bu grupta, doktorların yanı sıra hemşire, hastabakıcı, teknisyenler, eczacı ve bu birimlere lojistik destek sağlayan sektörler ça-lisanlarını ele alabiliriz (örneğin ilaç mümessilleri). Tıp eğitimi söz konu-su olduğunda, insanların aklına eğitim süresinin uzunluğu ve uzmanlaşmada yaşanan güçlükler ve özellikle saygınlık, insanlık için önemi yüksek bir meslek alanı akla gelebilmektedir.
Sağlık hizmetleri alanlarında görülen mesleklerin genelini kısaca belirtip bu alanda (özellikle Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi) daha çok bildiğimiz mesleklerin ne tür genel özellikler taşıdığına değinelim.
Tıp eğitimi sonucunda elde edilen ilk unvan pratisyen hekimliktir. Pratisyen hekim, insan sağlığını koruyucu önlemler alan, hastalıklara tanı koyan ve tıbbi tedavi yöntemlerini uygulayan kişidir. Pratisyen hekimliğin belirli bir uzmanlık alanı kazanabilmesi için "Tıpta Uzmanlık Sınavında" başarılı olması ve çeşitli dallardan birinde uzmanlık eğitimi alması ve bu eğitimi başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tıpta temel uzmanlık alanlarında dört kategori bulunmaktadır.
1. Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Alanları: (Hastalık öncesi müdahale)
Halk Hekimliği, Aile Hekimliği, Deniz ve Sualtı. Hekimliği, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Spor Hekimliği, Hava ve Uzay Hekimliği
2. Tedavi Edici Uzmanlık Alanları: (Teşhis ve Hastalığa Müdahale) Anestezi ve Reonimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi (nöroşirurji), Göz
Hastalıkları, Göğüs Hastalıklan ve Tüberküloz, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dermatoloji (deri ve zührevi hastalıklar), Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye (iç hastalıkları), Kalp Damar Cerrahisi, Jinekoloji, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Nöroloji (asabiye), Ortopedi ve Travmatoloji, Plâstik ve Re-konstrüktif (mikro) Cerrahi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (psikiyatri), Üroloji, Radyoloji
Yukanda sayılan uzmanlık alanları, hepimizin hastahanelere gittiğimizde bildiğimiz alanları kapsıyor. Bu alt dalların her birinde 3-5 yıl süren uzmanlık süreleri bulunmaktadır. Şimdilik bunun detaylarının bir .önemi yok. Tıp fakültesine kayıt yaptırabilirseniz 6 yıllık eğitim süresince düşünmek ve araştırmak için yeterli zamanınız olacak. :
Bir diğer uzmanlık grubu kategorisi de;
3. Laboratuvar Uzmanlık Alanları: (Tahlil sürecini sonuçlandırma) Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Parazitoloji
4. Akademik Uzmanlık Alanları: (Doğrudan hastayla muhatap olmazsınız)
Anatomi, Adli Tıp, Fizyoloji, Fizyopatoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Genetik, Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji, Tıp Tarihi ve Deontoloji
Tıp alanının içerisindeki uzmanlık alanları, bilimsel gelişmelerin paralelinde değişebilmekte, özellikle teknolojinin tıbbi bilimlere uygulanması, yeni oluşan sağlık problemlerine getirilecek çözümlerin araştırılması vb. gibi konular bu alanı etkilemektedir.
Sağlık bilimleri, meslek alanına giren diğer meslekler şöyle sıralanabilir:
Eczacılık, Diş Hekimliği, Diyetisyenlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Fizyoterapist), Hemşirelik, Sağlık Yöneticiliği, insan sağlığı ile direkt ilgilenmese dahi Veterinerlik, çalışma ortamlarında enfeksiyon oluşma ihtimali, ilaç ve tıbbi malzemelerin kokusu, eğitim süreleri ve içeriğinin biyoloji, kimya, fizik ve matematiğe dayalı oluşundan da bahsedilebilir.
Tıp ve Sağlık Bilimleri alanına dahil edilebilecek yüksek öğretim programlarından (2 yıllık) bazıları şunlardır:
Diş Protez, Anestezi, Diyaliz, Protez ve Ortez, Odiyometri, Radyoloji, Radyoterapi.
Sağlık sektöründe çalışacaklar dikkat!
En saygın mesleklerden biri, çaresiz, ümitsiz, aciz bir durumda müdahale etmeniz gerekiyor, çok fazla duygusallığı kaldırmıyor. Hastayla birlikte üzülecekseniz ona yardımcı olamazsınız

Diyetisyenlik:
Beslenme konusunda bilinçlenmeyle beraber diyetisyenlik Türkiye'de gelişen bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Danışmanlık: Son yıllarda yaygınlaşan, hem bireysel hem de kurumsal danışmanlık alam gelecekte de iş hacmi yüksek, meslekler arasında yer alacak. Türkiye'nin daha çok Muzaffer Kuşhanlara, Ender Saraçlara, Osman Müftüoğlu'na ihtiyacı var. Tabi işiniz ne olursa olsun, günümüzün yükselen trendleri arasına girebilmek için bunun şovunu da iyi yapanlardan olmalısınız.

7. Eğitim:
Ülkenin, en önemli insan kaynağının eğitiminde rol alacak ve her türlü eğitim kademesinde görev yapacak güçlü eğitimcilere gereksinim artacak. Okul öncesi eğitimden yüksek öğretime ve yeni gelişen bir alan olan yetişkin eğitimine yönelik ihtiyaçların artacağı tahmin edilmektedir.
AB genelinde, okul öncesi eğitiminde okullaşma oram % 75'lere çıkarken, ülkemizde ise şimdilik % 8'lerde... Ama, artık tüm ebeveynler, çocuklarının okul öncesi eğitiminden geçmesi gerektiğine inanıyor.
Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:
Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler. Olanakları elverenler, kendi işlerim kurabilmektedirler.
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi:
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin "Anaokulu Öğretmenliği", "Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.
ingiltere'de bir tiyatroda, iki perde arasında tuvalet gereksinimini gidermek için koridorda bir aşağı, bir yukan, hızlı hızlı yürüyen adam, karşısına çıkan görevliye, tuvaletin nerede olduğunu bağırarak şöyle sordu: "Bu kahrolası tiyatroda insanın rahatlayacağı bir tuvalet yok mu?" Görevli, koridorun öteki ucunu işaret etti: "Koridorun şu ucunda, soldaki kapıya gidin." Dedi. "Üzerinde bir 'Centilmenler' yazar, siz aldırmayın, kapıyı açın, içeri girin."

Sonraki
Sonraki Konu:
Bilinç

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: