05/10/2014 19:00
Aşka Yön Veren Sözler
"Gökten yağmur yerine altın yağsa, âşık zengin olmaz." Hollanda atasözü
"Âşık bir başkasının çaldığı davula kulak asmaz, bir başkasının çaldığı davul sesiyle uyanmaz." Mevlana
"Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir."
William Shakespeare
"Bir kadın ne kadar ahmak olursa olsun, aşkın her şeyini anlar, Bir erkek istediği kadar zeki olsun, aşkın yarısını bile bilemeyecektir. Madam Fee
"Vuslat arayanların hayırlısı, kendisine vuslat ümidini vermeyenleri bırakabilendir." Lebid
"Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim
Âşıkı ağlatan gülmez sevdiğim" Katibi
Kâinatın ufalıp bir varlıktan ibaret kalması, tek bir varlığın genişleyip tanrıya kadar erişmesi; işte aşk budur. Victor Hugo
Aşk, bir erkeğin ya da bir kadının bir başkasını her şeyin üstünde görmesidir. Lev Tolstoy
Aşk, genç bir kızın tutmuş bedduasıdır. Tarık Buğra
Aşkın tabii olanı asla yanılmaz. Dante
Aşk, yaşayanlar içindir. Necati Cumalı
Aşk öyle seri bir hastalıktır ki bulaştığı kimseleri çılgın gibi bir hale getirir. Hamilton
Aşk, kâinatın mimarıdır. Heredot
Aşk, hislerin şiiridir. Honore de Balzac
Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır. İkbal
Aşk, bir mucizedir. Emile Zola
Aşkın ortası tabii, azı duygusuzluk ve ruhen hadımlık, çoğu da marazi ve deliliktir. Mazhar Osman Uzman
Aşk, her şeyi açar; ona boyun eğin. Virgil
Aşk öğrenilmez, kendiliğinden doğar. Sultan Veled
Sevmek, her şeyi saydam hale getirmektir. Victor Hugo
Her aşk, peşinde bir ezeliyet fikrini taşır. Ahmet Hamdı Tanpınar
Aşk bir tablodur. Onu doğa çizmiş ve hayat süslemiştir. Voltaire
Aşk, nadir bir çiçektir. Andre Theuriet
Aşk, bizde bulunan şeylerin en ilâhisidir. Oscar Wilde
Aşk, hayatın tadıdır. M. Tinayre
Aşk, ölümden kuvvetlidir. Turgenyev
Aşk, dehanın güneşidir. Selim Sırrı Tarcan
Aşk kimi kalbe gıdadır ne yenir ne yutulur, Bir demir leblebidir, çiğneyene aşkolsun. Şinasi
Aşk, kalbimizin saygısız misafiridir. Bize sormadan gelir, bize sormadan gider. Cenap Şahabettin
Değişiklikler karşısında değişen aşk, aşk değildir. Wüliam Shakespeare
Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. Sokrates
Dostluk kendi seçimimizdir. Aşk böyle değildir o gönülden doğar. Madam de Stael
Aşk, hayatın tozudur. John Sheffield
Aşk yalnız tabiatta vardır. W. Shenstone
Sevmek, bir başkasının hayatını yaşamaktır. Honore de Balzac
Ey aşk. Güzel ve kısasın. Friedrich Von Schiller
Aşk, çok renkli bir çiçektir fakat yetiştiği yer müthiş uçurumlar kenarıdır. Stendhal
Aşk, sadece bir deliliktir. William Shakespeare
Aşk tek dereceli bir şey değildir. Onun alt derecesi şehvetle karışıktır. Üst derecesi ise, Allah'a kadar ulaşır. İsmail Habib Sevuk
Aşk, kendini unutup yalnız sevgilinin saadetini aramaktır. Friedrich Von Schiller
Aşk, insanın yaşamak istemesidir. Arthur Schopenhaur
Aşk öyle bir şeydir ki nereden geldiği, nasıl geldiği ve ne olduğu bilinmez. Madam de Scudery
Aşkın ucu bucağı yoktur ama sonsuz değildir. E. P. de Senancour
Aşk mesttir ve hoştur. Kendinden geçme ve karmakarışık olma manasına gelir. Mevlana
Aşk, daima bir saadettir. George Sand
Aşk, bir defa ayaklar altında çiğnendikten sonra, bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir. George Sand
Aşk yumurtaya benzer, taze olmalıdır. Bayatlarsa tadı kalmaz. Rus Atasözü
Aşk, iki kişinin övünmesidir. A. La Salle
Aşk, bir çeşit savaştır. Publius Ovidius Naso
Aşırı yüz bulan ve her dediğini yaptıran aşk usandırır. İyi bir yemeği çok yemek de mideyi bozar. Publius Ovidius Naso
Aşk, en büyük mürebbidir. F. Osgood
Aşk, fedakârlık isteyen bir kumardır. Bu oyunda taraflardan biri aldanmaya mahkûmdur. Pitigirilli
Aşk, tek bir saçla bile bizi arkasından sürükler. Alexander Pope
Aşk, merhametli bir efendidir. A. Prevost
Aklı bir dalgıç say, aşksa bir denizdir. Mevlana
Aşk ve talih cesur olanın arkadaşıdır. Publius Ovidius Naso
Aşk hakkında söylenecek söz bulamıyorum. Şevket Rado
Aşk altın değildir, saklanmaz. Âşığın bütün sırları meydandadır. Mevlana
Aşk, öyle bir varlıktır ki onda doğu kimyası var. Bir buluttur, onda yüzbinlerce şimşek var. Mevlana
Aşk, mevsimi geçmeyen öyle bir ilahi meyvedir ki, lezzeti muz gibi yiyenin niyetine değil, kaderine bağlıdır. Elif Naci
Aşk, altın madenine düşmektir. Mevlana
Hayat bir uyku, aşk da rüyasıdır. Alfred de Musset
Aşk, Halik'in kendisine kadar yükselmesi için insana verdiği kanattır. Michelangelo
Aşk, büyük bir üstattır. Moliere
Aşk, abıhayattır, bu suya dal. Bu denizin her katresi ayrı bir ömürdür. Mevlana
Aşk, bütün nimetlerin en büyüğüdür. Prosper Merime
Aşk, ölüme kadar insanda yaşayan yegâne histir. Alice Meynell
Aşk, tanrı sıfatıdır. Mevlana
Aşk, zalim bir sultandır. Lukianos
Aşk abıhayattır, seni ölümden kurtarır; kendisini aşka atana ne mutlu. Mevlana
Aşk, güneş gibidir, kör bile hisseder. K. Kisfaludy
Aşk, saltanatı yıkılmayan bir saltanattır. Mevlana
İnsan kalbindeki gerçek aşk, dörtnala giden bir attır. Ne dizginden anlar, ne ses dinler. Konfüçyüs
Aşk, devletten, inayetten, gönül ferahlığından, doğru yolu buluştan başka bir şey değildir. Mevlana
Aşk ateş gibidir, gıdasız kalınca söner. Lermantov
Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur. La Cordaire
Hayat bir çiçek, aşk da onun balıdır. Victor Hugo
Aşk, eski bir öyküdür, ama her zaman yepyenidir. Heinrich Heine
Aşk, meleklerin yıldızlara verdiği selamdır. Victor Hugo
Aşk, göğe uçmak, her solukta yüzlerce perdeyi yırtmaktır. Mevlana
Aşk, bizde bulunan bir ateşten noktadır. Victor Hugo
Aşk, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo
Aşk, ölümden kurtuluştur. Mevlana
Aşk, ihtirasların en korkuncu, aynı zamanda en cömertidir. Bir başkasının saadetini de hesaba katan yegâne ihtirastır. Alphonse Karr
Aşk, tanrıya doğru bir ayindir. Victor Hugo
Aşk, tabiatın idamesini gerçekleştirmek için insan kalbine koyduğu bir duygudur. Sadi Irmak
Aşk, iyi olmaz bir hastalıktır. Dryden
Aşk, olgun insanlar için bir komedi, enayiler için ise bir dramdır. Avni İnsel
Aşk, insanın her şeyini kilitleyen anahtardır. Frederich Hebbel
Aşk, ya hayat ya ölümdür. Victor Hugo
Aşk, kalbin göklere yükseldiği altın merdivendir. E. Geibel
Aşk imiş her ne var ise âlemde. Fuzuli
Aşk, kızamık hastalığına benzer, insan ne kadar geç yaşta yakalanırsa o kadar ağır geçirir. Douglas Ferrold
Aşk, bağlayıcıdır. Uya Ehrenburg
Aşk, zaman kaybından başka bir şey değildir. Goethe
Türlü türlü cefanın Adını aşk koymuşlar.
Yunus Emre
Aşk, bir dimağ hastalığıdır.
Eflatun
Aşk bir öğretmendir. İnsanlar, onu öğrenmeye mecburdurlar. Hayli zor ve tuzludur, ama zamanla insan hakkından gelir.
Dostoyevski
Aşk, insanlarda bulunan hassaların en yükseğidir.
Refik Halit Karay
Aşk, keskin bir bıçaktır, onunla oynayan yaralanır.
Duclos
Aşk, her şeyi temizler.
Dostoyevski
Aşk ile delilik ekseriye aynı şeydir. François de Curel
Aşk, attığını vuran büyük bir topçudur. Richard Crachavv
Aşk, zalimdir, hiç kimseye acımaz. Pierre Corneille
Aşk karşılıklı iki geçici hevesten ve iki vücudun yakınlığından başka bir şey değildir. Chamfort
Aşk, bütün insanları müsavi kılar. Horatius
Aşk, ülkesini kılıçsız idare eden bir kraldır. George Hubbert
Aşk yalnız bir vücudun güzelliğine ve cazibesine kapılmak değildir. Kâinattaki güzelliklerin, tabiattaki genel ahengin, hayatın, ruhun ve bunları var eden Tanrı'nm esrarına kalbi bağlamaktır. Chamfort
Arkadaşlık, birbirine müsavi kimseler arasında menfaate dayanmayan bir bağlılık; aşk ise zalimler ve esirler arasında sefilane bir münasebettir.
Goldsmith
Aşk, insanları en güzel şeylerle oyalar; kalbi yüksek duygularla insanlığa bağlar. Charles
Aşk, bulaşıcı bir hastalıktır. Sakındıkça yakalanılır. Chamfort
Aşk, sabrın suyu ekmeğidir. Honore de Balzac
Aşk ateşten bir kanattır, ruh bununla Tanrı'ya doğru yükselir. Chamfort
Yer için güneş ne ise hisler âlemi için de aşk tıpkı odur. Honore de Balzac
Aşk, cennetin dilinden bize kalan tek anıdır. Bulor
Allah'ın dünyayı aşkla yarattığına kaniim. Her şey aşktan doğar, aşkı çıkardığınız zaman hiçbir şey kalmaz. Ezeli ruh aşktadır. Salih Zeki Alıtay
Aşk, uzun bir önsözü ve çok uzun bir sonsözü olan iki satırlık bir esere benzer. Adile Ayda
Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. Bailey
Aşk, sadece bir duygu değil, sanattır. Honore de Balzac
Aşk, acımak bilmeyen bir ifrittir. Diderot
Aşk bir rüzgâr gibidir, nereden eseceği bilinmez. Honore de Balzac
Aşk da şöhret gibidir; bir defa giderse bir daha geri gelmez. Aphra Behn
Aşk, aslında yalnız kendini düşünen bir tutkudur. Honore de Balzac
Aşk, insanı sürükleyip götüren eşi bulunmaz bir taşıt aracıdır. Honore de Balzac
Aşk, akıllı aptal demeden, bütün insanlara bulaşan bir hastalıktır. Albert Canım
Aşk, toplum hayatının tabii hayattan çaldığı bir şeydir. Honore de Balzac
Aşkta "pek çok" bile azdır. Beaumarcnais
Fransa'da aşk bir komedi, İngiltere'de bir trajedi, italya'da bir opera ve Almanya'da bir maceradır. Marguerite Bessington
Aşk, işsiz güçsüz adamların meşgalesidir. Napoleon Bonaparte
Aşk, duyulan cinsi bir rahatsızlıktır. Paul Bourget
İlk aşkların harikulade tarafı, bir gün sönebileceklerinin bilinmemesidir. Benjamin Disraeli
Bir erkeğin ilk aşkını karşılayacak tek şey, bir kadının son aşkıdır. Honore de Balzac
Erkekler daima bir kadının ilk aşkı olmayı isterler; kadınlar bir erkeğin son aşkı olmayı umut ederler. Oscar Wilde
İlk aşk, ihtilâlden farksızdır; hiçbir değişiklik olmadan sürüp giden hayat bir anda darmadağın oluverir. Turgenyev
İlk aşk, biraz budalalık ve en çok meraktır. George Bernard Shaw
ilk aşk ve son aşk arasındaki fark, insanın, ilk aşkım sonuncusu zannetmesi ve sonuncu aşkına da ilki gözüyle bakmasıdır, Fransız Atasözü
Çorbanın da aşkın da ilk kaşığı tatlıdır. İngiliz Atasözü
Bana Aşkını Söyle.
Sevmekten sonra en büyük saadet, sevgisini itiraf etmektir. Andre Gide
Güçlü duygular güçlü sözler gerektirir. Howard Fast
Bir genç kızın en kötü düşmanı, ona sevgi sözünü eden delikanlıdır. Stendhal
Sevgililerin adını hiçbir ağaç kabuğuna kazımayan ve adlarını rüyalarında bile söylemekten çekinen âşıklar pek hoşuma gider. Teophile Gautier
Sözleriniz yürekten gelmedikçe hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz. Goethe
Aşk, bağ ve zincir üzerine söylenen süssüz, çıplak söz akıcı olur. Nizami
Aşk saadetini kim elde eder? Susan kimse. Cervantes
Seven insan sevgisini söyler. La Fontaine
Aşk, keder ve para; bunlar çok vakit gizli tutulurlar. İspanyol Atasözü
Aşkı, âşık olanlar tarif etmekten çekinirler. Olmayanlar ise büsbütün susarlar. Sabri Esat Siyavuşgil
Aşk, söze sığmaz. Aşk, bir denizdir ki, dibi görünmez. Mevlana
Hakiki muhabbet, asıl aşk dilsizdir. Hüseyin Rahmi Gürpınar
Aşk kazanmak için aşkını göster. Alexander Barclay
Aşk, söylenmesi elde olmayan bir sırdır. İki yüz kat perde arkasında bile gizlenemez. Molla Cami
Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde varolan dillerden bambaşka bir dil ister. Eugene Demaison
Aşk mustarip olmak ve yaşamaktır. Benjamin Franklin
Aşk ve duman gizlenemez. Fransız Atasözü
Sükût aşk adına konuşacaksa söyleyecek çok şeyi vardır. Richard Garnett
Aşk ve öksürük saklanamaz. George Herbert
Aşkın orta derecesi yoktur. Victor Hugo
Ölçülebilen sevgi zavallı bir sevgidir. William Shakespeare
Sevgi ve güven duygusunu uyandırmak, kuvvetlendirmek kâfi değildir. Onu yükseltmek de lazımdır. Pestalozzi
Aşk, ay gibidir. Işığı artmazsa olduğu gibi kalmaz, yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Segur
Aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır ne de ucu bucağı. Mevlana
Büyük aşklara tutulanlar bundan iyileştiklerine bütün ömürlerince hem memnun, hem pişman olurlar. La Rochefaucauld
Aşk, yalnız insanların ruhunda olmaz ve güzellik arkasından koşmaz. Ona birçok şeylerde; bütün hayvanların vücudunda, toprağın bütün ürünlerinde, kısacası, bütün varolan şeylerde rastlanır. Bu suretle aşkın gücü ve büyüklüğü her şeyde belirir. Eflatun
Büyük bir aşk, tabiatın en harikulade manzaralarını gölgede bırakacak kadar güzeldir. Andre Demaison
Aşk, tatmin edilince, bütün cazibesini kaybeder. Pierre Corneille
Aşk, tezatlarla beslenir. Honore de Balzac
Aşk büyüktür ama sonsuz değildir. Honore de Balzac
Aşk karşı duruldukça bütün bütün devleşir, her türlü engel, büyümesi için ona bir vesiledir. Honore de Balzac
Aşk, gıdasını güvenden alır. Honore de Balzac
Aşk en akıllıları yolundan saptırır ve insan ne kadar çok severse o kadar ölçüyü unutur. G. Delle Colonne
Aşk daima sonsuzdur ve onun sonsuzluğu asla bitmeyecektir. Goethe
Sev... Sevil.
Kalpten sevgi silinince, onun hatıralarına varıncaya kadar her şey unutulur.
Pedro Celderon
İnsanoğlu, sevildiğini sandığı için âşık olur.
Afain
Sevmek iki defa yaşamaktır. George Sand
insan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Madame de Seudery
Vefasız denmek için sevilmiş olmak lazım. Jean Racine
Bilen sever.
Leonardo da Vinci
Sevmek, insanın kendi kendini aşmasıdır. Oscar Wilde
Sevmek devam eden en güzel huyum İnsan bir kere sever hayatında Cahit Sıtkı Tarancı
Sevilmiş olmak için sevimli olmalı. Wüliam Thacheray
insan sevilmezse sevemez, daha doğrusu uzun müddet sevemez.
Jean Jacques Rousseau
Hiçbir zaman hiçbir kimse çok fazla sevildiği için şikâyet etmemiştir.
Lev Tolstoy
İnsan hayatta iki defa sevmiyor. Turgenyev
Sevmek seçmektir.
Joseph Rour
Sadece akıllı bir insan sevmesini bilir. L. A. Seneca
Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur.
Cenap Sahabettin
Gönlümün aşk-u vefadır şeref-ü unvanı Sevenin ben kuluyum sevmeyenin sultanı
Şinasi
Sevmek, iki defa yaşamaktır. George Sand
Seviniz. İnsan hayatında bundan daha güzel bir şey yoktur.
George Sand
Sevip de kaybetmek, sevmemiş olmaktan iyidir. L. A. Seneca
İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Nme de Seundery
Sevecek insan ilk bakışta sever. William Shakespeare
Sevilmek, sevmekten bin defa üstündür. Ahmet Haşim
İnsan, katlandığı fedakârlıklar, çektiği ıstıraplar nispetinde sever.
Ernest Renan
Bir defa sevince hep sevmeli. Alfred de Musset
Hiç sevmemiş olan yarın sevecektir. Nme. Nacker
Sevilmek, bütün insanların ve bütün nimetlerin en büyüğüne nail olmak demektir.
Nme. Nacker
Aşkınız da şerefiniz de şu olmalı: Sevdiğinizden fazla sevmek ve hiçbir zaman ikinci olana düşmemek.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Kendimi bir başkası kadar sevmiyorum. Kendimi bütün kalbimle seviyorum.
George Sand
Sevmeye başlayınca, eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız.
Blaise Pascal
Beni az sev ama uzun sev.
Christopher Marlowe
Bir nankörü seviyorsan, bir hiçi seviyorsun demektir.
Latin Atasözü
Sevilmek için sevmek insana mahsustur; fakat sevmek için sevmek meleklere özgüdür.
Lamartine
Hiç kimse seni senden daha iyi sevmez. Keykavus
Sevmek uçmak demektir.
Victor Hugo
Sevmek hayatın bütünleşmesidir. Victor hugo
Can çekişmeye katılmış vecd halidir sevmek. Victor Hugo
Sevgiyi bilmeyen ölmeyi bilmez. Ahmet Haşim
Ne çok çabuk sevmeli ne de layık olmayanları sevmeli.
Marcus Tullius Cicero
Cehennem, gönüllerde sevmek kabiliyetinin bulunmamasıdır. Dostoyevski
Sevmeden yaşamak yaşamak değildir, az sevmek ise sürüklenmektir. Fenelon
Sevgi oldukça sitem de olur. Mevlana
Tanrı'nın bütün yaratıkları sevgiye hizmet etmek için ortaya çıkarılmıştır. Victor Hugo
Dünyayı yürüten kuvvet sevgidir. Lewis Carroll
Sevgi taşıyan kalp, daimi bir vecd ve yenilikler içindedir. Abdülkadir Geylani
Her şey ancak sevgi ile satın almabilmelidir. Andre Gide
Sevgiye ve ihtirasa kabiliyeti olan bir kalp kadar değerli bir şey dünyada mevcut değildir. Goethe
Bazen sevgiyi nefretten ayırmak çok güçtür. Graham Greene
Sevgi, ilerleme ve ahenk dairesinde herkes için ve başkası için yaşamaktır. Auuste Comte
Sevgi, çiçek açmayan yere uğramaz. Eflatun
Sevgi tek başına yetmez. Uya Ehrenburg
Mutlu Aşk ... Var mıdır?
Aşkın zevkli tarafı bir an sürer. Kederi bir ömür boyunca devam eder.
Napoleon Bonaparte
Saadet aşkı artırır. Stendhal
Aşk mutluluğu öldürür, mutluluk aşkı. Unamuno
Gül yanımda, şarap elimde, sevgili muradımca bana yar. Cihan sultanı bile böyle bir günüme köle olur. Şeyh Sadi-i Şirazi
Gönlü bahtiyar eden aşk, yüzü de daha sevimli kılıyor. Honore de Balzac
Aşka tutulan saçların perişanlığı, iyice biliyorum ben, tarakla düzeltilmez.
Mevlana
En büyük haz ıstırap içinde bulunur, sözünü ancak âşık olanlar bilir. Anatole France
Âşıklar, talihsizliklerinden zevk alırlar. Diogenes
Cerrah neyler yürekteki yareye. Karacoğlan
Hangi acı, sevmenin verdiği acıdan daha asil, daha değerlidir? George Sand
Dünyada biricik acı, sevildiğini sanmamaktır. Emile Zola
Acı çeken ve seven kişi, yüce bir katta bulunmaktadır. Victor Hugo
Sevdiğiniz için acı çekiyorsanız, daha fazla sevin. Victor Hugo
Sevmek ıstırap çekmektir, sevmemek ölmektir.
Aristo
İnsanların aşktan öldüğü yalandır. Shakespeare
Aşk gamı ancak bir hikâyecik. Şeyh Sadi-i Şirazi
Sevgi ne kadar acısın - Sevgi ne kadar tatlısın. V. V. Scheffel
Istırabın dağladığı sevgi kuvvetlidir. Selma Lagerlöf
Aşktan kurtulan var mı diye sorarlarsa asla derim, zira onun ateşi kül bile bırakmaz. Yıldız Yaşaroğlu
Aşkla üzüntülü olan gönül ne kadar üzüntülüdür.
Victor Hugo
Aşkın sefası yok değil ama cefası çok. Şeyhülislâm Yahya Efendi
Aşkın gamdan başka ne hüneri var? Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk, meşru bir neticeye bağlandığı gün birdenbire ölen bir fanidir. Leylâ ile Mecnun'u evlendirmiş olsalardı, asırlardan beri gözyaşı dökülmüş o güzel masalı kimse bilmeyecekti. Ercüment Ekrem Talû
Senin aşkınla ey canan, Zindan oldu bana cihan.
Sezai
En derin aşk, zevk duyan değil, ıstırap çekendir. Ve aşktan yüksek hiçbir şey yoktur. Albert Samanie
Aşkın tokadı üzüm gibi tatlıdır. Mısır Atasözü
Ya seferdir, ya tahammül, anla aşkın çaresi.Nedim
Aşk ıstırabına hiçbir yar, hiçbir ortak yoktur. Mevlana
Aşkı, ancak başka bir aşk giderir. Mevlana
Dertsiz aşk, tam değildir. Ferideddini Attar
Yeni bir aşk, yeni bir dert demektir. Honore de Balzac
Kara Sevda.
Karşılık görmeyen bir aşk, cevap verilmemiş bir suale benzer.
Alman Atasözü
Eğer kalbim karşılık görmeden sevecek kadar bayağılaşırsa, onu dişlerimle parçalarım. Napoleon Bonaparte
Âşık, yüz bulamayan adamdır. Ahmet Haşini
Bu güzellik baki kalmaz sevdiğim Âşıkı ağlatan gülmez sevdiğim
Katibi
Seven eza eder. Alfred de Vigny
Sevilmeden sevmekten daha feci bir şey yoktur. Turgenyev
Seni istemeyen kimseyi sen de terk et. Samet Ağaoğlu
Sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiç zevki yoktur. Aristo
Paylaşılan sevgi zayıflar. Voltaire
Karşılıksız sevgi ile paylaşılan sevgi, bir hata ile hakikat kadar birbirinden ayrıdır. George Sand
Vuslat arayanların hayırlısı, kendisine vuslat ümidini vermeyenleri bırakabilendir. Lebid
Güzelliğin on para etmez Bu bendeki aşk olmasa. Âşık Veysel
Karşılıklı aşk gibi mutluluk yoktur. George Granville
En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır. Somerset Maugham
Aşk, hayattır deriz, ancak umutsuz, inançsız aşk ölümden beterdir.
Elbert Hubbard
Aşk bulunmadığı yerde, evlilikten sonra gelir; bulunduğu yerdense, duman olup uçar. E. Szigligeti
Evlenmeden evvel gözlerinizi dört açın. Evlendikten sonra yarı yarıya kapayın. Amerikan Atasözü
Erkekler bir şeye son vermek için, kadınlar ise bir şeye başlamak için evlenirler. Dupuy
Evlilik fırtınalı bir denizse, bekârlık da bulanık bir bataklıktır. T.L. Peacock
Âşık olmak, koca olmaktan daha kolaydır. Honore de Balzac
Aşk evliliğin şafağı, evlilik aşkın gurubudur. De Finol
Aşksız bir izdivacın girdiği eve muhakkak izdivaçsız aşk da girer. Benjamin Franklin
Evlilik hayatında ara sıra kavga etmelidir. Çünkü insanlar ancak böyle birbirini anlarlar. Goethe
Evlilik hiçbir zaman pusulanın işlemediği derin bir okyanustur. Heinrich Reine
Aşksız evlilik, evliliksiz aşkı doğurur. Benjamin Franklin
Evlenen insan üzülebilir, evlenmeyen ise muhakkak üzülecektir.
Hint Atasözü
Nerede gerçek evlilik varsa, orada aşk ve ülkü beraberdir.
Victor Hugo
Sevda ile evlenen ıstırap ile yaşar. İspanyol Atasözü
Orada karımı bulamayacaksam, cennet benim için cennet değildir.
Andrew Jackson
Evlilik, zamanın gittikçe kuvvetlendireceği tek bağdır.
Andre Maurois
Bir kadın tekrar evlenirse, ilk kocasından nefret ettiği içindir. Bir erkek tekrar evlenirse, ilk karısına taptığı içindir.
Oscar Wilde
Evlilikte başarı, yalnız aranan şahsı bulmakta değil, aynı zamanda aranan şahıs olmaktadır. Foster Wond
Aşk ekseriye bir evlilik meyvesidir. Moliere
Evlilikte aşk varsa, alışkanlık onu öldürür, yoksa yaratabilir.
Alexandre Dumas
İnsan hep aşk içinde olmalıdır, bunun için de hiç evlenmemelidir.
Oscar Wilde
Hiç kimse, uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz. Mark Twain
Nikâhın gayesi hayat, aşkın gayesi sadece zevktir. Honore de Balzac
Aşk, evlilikten daha hoştur; romanların gerçek hikâyelerden daha çekici oldukları gibi.
Chamfort
Evlilikten uzak aşk, şafağı olmayan gün demektir.
Alphonse Karr
Ah Şu Kadınla
Güneş on saniyede batıdan çekilir. Aşk kadının kalbinden on senede batar.
Victor Hugo
İlk sevgilerinde kadınlar âşıklarını severler, ötekilerinde ise sevdikleri aşktır.
La Rochefaucauld
Çabuk inanan kadının arzuları, gerçeğin ötesine geçer.
Aiskhylos
Kadın, çalındıktan sonra duvara asılacak bir keman değildir.
Alman Atasözü
Kadınlar, erkeklerin sevgilerini yapmadıkları şeylere göre ölçerler.
M. T. Antrim
Ağlamak kadının tuzağıdır. Mevlana
Kadınların aşkları suya yazılmış, inançları da kuma çizilmiştir.
Sir Robert Aytoun
Kadın, ilk öpücük sırasında neler kazanacağını bilemez; ama son öpücükte neler kaybettiğini bilir.
H. de Balzac
Kadınlar erkeklere söyleyeceklerini gözleriyle söylerler.
Alphonse Daudet
İntikam ve aşkta kadınlar çok daha vahşidir. Nietzsche
Kadının aşkı dilenilmez, ele geçirilir. Morjokai
Kadın kendisini erdemle beğendirmek istediği müddetçe o erkeğe ihanet edemez. Refik Halit Karay
Bir kadından gelen derdi yine bir kadın iyileştirebilir.
Alponse Daudet
Alelade bir kadın nazarında, her erkek daima erkektir; ama kalbinde sevgi olan bir kadın için, aşkından başka erkek yoktur.
Jeanjacques Rousseau
Bir erkeğin yaşı kendim hissettiği kadardır, bir kadının yaşı göründüğü kadardır.
İngiliz Atasözü
Kadınlar sevmedikleri adama hiç acımazlar. Alexandre Dumas
Bir kadın her şeyi affeder, yalnızca reddedilmeyi affedemez.
Alfred de Musset
Güzellerde vefa yoktur. Güzelden vefa ummayın sakın.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Sevilen kadınla yaşamak, onun için ölmekten iyidir. Baron Byron
Bir kurşunla vurul da bir kadına vurulma. Faruk Nafiz Çamlıbel
Kadın ne kadar az hoşa giderse o kadar vefalı olur. Ley Tolstoy
Kadın yüzü gökyüzünden daha çok değişiklik gösterir. Geza Gardonyi
Bir kadın acılarını gizleyecek kuvveti aşkında bulur. Honore de Balzac
Kadınlar gururlarını kurtaran yalanlardan hoşlanırlar.
G. F Alberton
Yalan, kadınların korunma aracıdır. Erkekler yanlarında silah taşır; kadınlar da yalanla dolaşır. Geza Gardonyi
Yangın, su baskını ve fena kadın en büyük felaketlerdir.
Alman Atasözü
Kadın eliyle açılan gönül yarasını yine bir kadın eli sarar.
Refik Halit Karay
Utanmak güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha da güzeldir.
Hz. Muhammed
Kadınların üzüntüsü yaz fırtınaları gibidir; şiddetli ama kısa olur.
Joanna Billie
Şarabı, kadını ve şarkıyı sevmeyen delidir. Martin Luther
Endişe ile sevgi, kadın kısmında birbirine denk gider; ya çoktur ya hiç yoktur.
William Shakespeare
Aşk bir kadının hayat hikâyesidir; erkeğin hayatının ise sadece bir vakasıdır.
Madam de Stael
Bir kadının iki âşıkı olamaz.
Honore de Balzac
Kadınlarda aşk, ancak engellerle coşan yakıcı bir değişik hevestir.
George Sand
İntikam ve aşkta, kadın erkekten çok daha vahşidir.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Aşk erkeğin kalbine gözlerinden, kadının kalbine kulağından girer.
E. Bulwer-Lytton
Bir kadında aşkın en büyük işareti çekingenlik olduğu halde, bir genç kızda ataklıktır.
Victor Hugo
Hiçbir şeyin kendisinden saklanmadığına inandırılmış bir kadını aldatmaktan daha kolay bir şey yoktur.
Honore de Balzac
Kadınların en büyük arzusu, erkekleri kendine âşık etmektir.
Moliere
Bir kadına en uygun olan erkek, en çok sevdiği erkektir.
Sean O'Cassay
Aşk bir deniz, kadın onun kıyışıdır. Victor Hugo
Aşk, kadınlar için bir tuzaktan başka bir şey olamaz.
Ray Chanslor
Aşkta kadın çalgı gibidir, sırlarını ancak en usta parmaklara verir.
Honore de Balzac
Aşk, erkeğin hayatının yalnız bir kısmıdır,-oysa kadının bütün varlığıdır.
Byron
Bir kadın ne kadar ahmak olursa olsun, aşkın her şeyini anlar. Bir erkek istediği kadar zeki olsun, aşkın yarısını bile bilemeyecektir.
Madam Fee
Birkaç şeyde devam ve sebat yoktur: Yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu, kadın sevgisi, yalan haber, temelsiz bina, bol para.
Beydaba
Dünyada en büyük bahtiyar o kimsedir ki, gönlünün eğlencesi olan hanım ona uygun olur.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Kadınların çoğu, başlarından savdıkları erkeklerin ağlayışlarından daha tatlı bir musiki bilmezler.
Andre Maurois
İnsan ancak iyi bir kadınla mesut olabilir. Bernardin de Saint-Pierre
Kadınlar kendilerine âşık olan kimselere asla gülmezler; bilhassa bu aşk onlara taparcasına bir saygı ile sunulduğu zaman.
K. Csaiho
Ortada aşk olunca, kadınlar her şeye cesaret ederler.
Carlo Goldoni
Kadınlar aşklarını kimsenin öğrenmemesini, sevdiklerini ise herkesin bilmesini ister. Andre Maurois
Ve Tabii Erkekler
Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır.
Geraldy
Erkek az ama sık sık sever. Kadın ise çok fakat nadir sever.
Basta
Erkekler kadınları elde etmek için sevimli yalanlar icat ederler. Fakat kadınları terk etmek için beceriksiz ve hantal masallardan başka bir şey bulamazlar.
Elle
Sadece kadınlarla alakadar olmayan erkekler, kadınların elbiselerine dikkat ederler. Kadınlardan hoşlanan erkekler, kadınların giydiklerine dikkat bile etmezler.
Anatole France
Eşi olmayan bir erkek, tetiksiz tabancaya benzer. Erkeğe ateş veren kadındır.
Victor Hugo
Kadınları en çok küçümseyen erkekler, kadınlara en fazla düşkün olan erkeklerdir. Aldous Huxley
Erkekler kadınların düşündüklerini bilseler, yirmi kere daha cüretkâr olurlardı. Alphonse Karr
Erkekler ihtiras denen şeye katlanırlar, ama ondan hoşlanmazlar.
Andre Maurois
Erkek kadını, kadın kendisini yakalayıncaya kadar kovalar.
Marcel Achard
Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir.
Amerikan Atasözü
Erkekler çabuk sever, çabuk unuturlar. Roy Chanslor
Erkekler şaraba benzer. Geçen yıllar kötülerini eskitir, iyilerini olgunlaştırır.
Cicero
Erkekler kalpleriyle değil, fikirleriyle yaşarlar. Anton Çehov
Kötü erkek bir bela, kötü kadın bir cehennemdir.
Danimarka Atasözü
Sevdiği kadını ve sevdiği işi bilen erkek, dünyada cenneti bulmuş demektir.
Helen Rawland
Erkekler kuş gibidir; çok sıkarsanız boğulur, bırakırsanız uçar.
Sydney Rome
Bir kral uyuduğu müddetçe tacından, bir erkek de karısının kalbinden olur.
Schiller
Bir erkek delicesine âşık olabilir, ama budalaca değil.
Le Rochefaucauld
Erkekler kadınların hoşuna gidecek şeyleri söyler, kadınlar erkeklerin hoşuna gidecek şeyleri yaparlar.
De Sagur
Erkek, bir kadın kendisiyle birlikte yaşayana kadar, yaşamasını bilmez.
English Digest
Erkeklerin tersine, kadınlar sevdikten sonra arzu etmeye başlarlar.
Henry de Montherlant
Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak ister.
Oscar Wilde
Şimdiye kadar kimse görmedim ki kadın güzelliğini sevdiği kadar ahlâk değerini de sevsin.
Konfüçyüs
Aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır. Napoleon Bonaparte
Erkeklere sevgilerini söyleyen kadınlar, en az seven kadınlardır.
William Shakespeare
Bir adam en çok sevgilisini, en iyi bir şekilde karısını, en uzun da annesini sever.
İrlanda Atasözü
Erkeğin mutluluğu: "istiyorum". Kadının mutluluğu: "İstiyor."
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Bir kadının aşkına esir olmuş bir adamın rahatlığı denizler dibindeki hazinelerden daha kıymetlidir.
Midaleton
Aşktan erkekler bir netice beklerler, fakat kadınlar ancak o hissin devamı ile bahtiyar olurlar. Madam de Stael
Aşk, bir erkeğin baktığı yıldız, evlilik ise içine düştüğü çukur.
H. L. Mencken
Hakiki aşk, bir delikanlıyı hemen olgun bir adam yapar.
Goethe
Erkeğin kadına, kadının erkeğe tesir edebilmesi için bir sebep lazım. Bu sebep işte aşkın kendisi.
E. Legoue
Aşkın Yaşı Başı.
Her yaş aşka boyun eğer.
Anton Çehov
Gençlerin istekleri: Aşk, para, sağlık. Yaşlıların istekleri: Sağlık, para aşk.
Paul Gerardy
Gençlikte sevmek için yaşar, yaşlılıkta yaşamak için severiz.
S t. Evremond
Genç bir çiftin birbirini sevmesine şaşılmaz. Ama yaşlı bir çiftin birbirini sevmesi görülecek bir şeydir.
William Thackeray
Derin bir aşkla sevenler yaşlanmazlar. Arthur Wing Pinero
Sevgililer her yaştaki insanlara çılgınlık yaptırır. La Rochefaucauld
Çok sevenler hiç yaşlanmazlar. İleri bir yaşta ölebilirler, fakat bu takdirde bile genç ölmüş sayılırlar.
Arthur Wing Pinero
Aşk, yirmisinde tatlı bir rüya, otuzunda bir ihtiyaçtır. Kırkında bir ihtiyattır. Ellisinde ise sadece bir küstahlıktır.
Alfred de Vigny
Yaşlıların aşkı, kar üzerine yansıyan güneşe benzer, onları ısıtmaktan çok gözlerini kamaştırır.
J. Tetit Serin
Aşk ihtiyarlığa gençliğe bakmaz. Molla Cami
Aşk, büyüklere baldır, çocuklara süt. Mevlana
Aşk ulusunda çocuk ölümlerinin oranı yüksektir; onları yetiştirmek için sürekli bakım ister. Andre Maurois
Aşk Hoş görmektir...
Hoş görmek ve affetmek aşkın temelidir. Victor Hugo
Aşkın gözlükleri öyle pembedir ki, bakırı altm, yokluğu varlık, gözde çapağı inci gibi gösterir.
Cervantes
Aşkın gözleri ne kadar keskin olursa olsun, kusurları görebilir mi?
Jean Jacques Rousseau
Sevilen kadın bütün kadınların daima en güzeli değil midir?
Honore de Balzac
Âşıklar, sevgililerinin kusurlarını ancak tesir altında bulundukları sihir çözüldüğü zaman fark ederler.
La Rochefaucauld
Seven kişi, sevgiliye aykırı olan kişilerin sözlerine sağır olur.
Mevlana
Gönlün sevdiği her şeyi göz güzel görür. Şeyh Sadi-i Şirazi
Sevilen kimse güzeldir.
Mevlana
İnsan sevdiği müddetçe affeder. La Rochefaucauld
Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.
Goethe
Bir şeyi çok sevmek, insanı o şeye karşı kör ve sağır yapar.
Hz. Muhammed
Yarsız kalmış cihanda, ayıbsız yar isteyen. Ahmet Paşa
Kimsenin sevgilisi çirkin değildir. İskoç Atasözü
Hiçbir şeyin kusursuzu olmadığı gibi aşkın da kusursuzu yoktur.
Victor Hugo
Sevginin kuvvetli olduğu yerde kusurlar zayıflar.
Danimarka Atasözü
Aşk, her şeyi mazur görür.
Alfred De Musset
Kıskançlık..
Aşk, kıskançlıktan ayrı yaşayamaz. Latin Atasözü
Âşıklar her zaman kıskançtır. Goldoni
Çekingen âşık kıskanç koca olur. Oliver Godsmith
Aşk, açlıktan ölmez, hazımsızlıktan ölür. Ninon de L'Enclos
Aşk ölüm kadar kuvvetli, kıskançlık mezar kadar zalimdir.
Hz. Süleyman
Tutku olan yerde ister istemez kıskançlıklar ve kavgalar olur.
Eflatun
Kıskançlık, sevilen bir kadına saygı duymaktır. Ivan Bounine
Kıskançlık aşkla beraber doğar ama her zaman onunla beraber ölmez.
La Rochefaucauld
Kıskançlık aşkın onurudur.
Prosper Merime
Kıskanç daha çok sever, ama kıskanç olmayan daha iyi sever.
Moliere
Aşk hastasına vuslattan başka çare yok, ondan başka ilaç olamaz.
Mevlana
Ayrılık sevgiyi artırır.
Thomas Hasynes Bayly
Vedaları uzatmakta mana yoktur. Zira bu, beraber olmayı değil, ayrılık sahnesini uzatır.
Elizabeth Bibesco
Ayrılık küçük ihtirasları unutturur, büyükleri kuvvetlendirir.
Napoleon Bonaparte
Bir erkek ile karısı arasındaki yegâne sağlam ve devamlı sulh, ayrılıktır.
Chesterfield
İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman, ayrılmalarına yakın zamandır.
Dostoyevski
Ayrılık sevdanın merhemi olduğu gibi, öfkeyi de kini de azaltır.
La Fontaine
Rüzgâr, alev için ne ise ayrılık da aşk için odur: Ufak alevi söndürür, büyük alevi daha da parlatır. La Rochefaucauld
Her gün birbirini görmenin tadı başka, ayrılıp da kavuşmanın tadı başkadır.
Montaigne
Ayrılmanın gökteki yıldızlar kadar çeşidi vardır. William Shakespeare
Ayrılık olmasa vuslatın bir lezzeti kalmaz. Şeyh Sadi-i Şirazi
Ayrılık, tatmin edilemeyen aşkı artırır. Voltaire
Giden çabuk unutulur.
Henrik İbsen
Özlemek, usanmış olmaktan iyidir. Şeyh Sadi-i Şirazi
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler Yahya Kemal Beyatlı
Ayrı düşmüş sevgililer, gerçekliği olan binlerce hayalle bu ayrılığı yenerler.
Victor Hugo
Ayrılık günlerini kim ömürden sayar ki... Şeyh Sadi-i Şirazi
Kısa ayrılıklar aşkı canlandırır, uzun ayrılıklar ise öldürür.
Mirabeau
Sevmediğinle yaşamak, sevgilinin ayrılmasından da berbattır.
Jean de Bruyere
Aşk Biterken...
Sevgi kalpten azarla atılamaz.
William Shakespeare
Bıkkınlık, doyma, aşkta kaçınılmaz sondur. Lev Tolstoy
Giden muhabbete hiç kimse yetişemez. Cenap Sahabettin
Sevgi bezginliğe ve azalmaya yüz tutunca aşırı, zoraki resmiliklere başvurur.
William Shakespeare
Gerçek aşk çok nadirdir, ama gerçek dostluk derecesinde değil.
La Rochefaucauld
Âşık canının yağma edileceğinden korkmaz.
Nizami
Aşka düşmektense, bir dağın tepesinden düşmek iyidir.
Eflatun
Âşık olmadıktan sonra kalbimiz ne işe yarar ki?
Goethe
Güzellik kaybolur, erdem yaşar.
Goethe
Aşk ne ile beslenir: İltifat ile.
Cervantes
Bencillik aşkın amcazadesidir.
Keats
Akıllı âşık, ihtiraslı âşıktan daha iyidir Sokrates
Âşık bilir âşıkların suçunu. Karacaoğlan
Âşıkların işi, yüceliklerdir, yücedir. Şeyh Sadi-i Şirazi
Âşık hastalanır ama ölmez. Mevlana
Aşkla sinirlilik bir arada yürümez. Şeyh Sadi-i Şirazi
Âşık dediğin Mecnun misali kör. Cahit Sıtkı Tarancı
Farklı yoktur âşıkların sağırdan. Neyzen Tevfik
Aşk meyinden içen âşık ayılmaz. Âşık Veysel
Milyoner kasasını, hırsız mahzenini, feylezof kitabını ve âşık kalbini... aynı heyecan ve korkuyla açarlar.
Cemil Sena Ongun
Aşk değil kapıdan, padişah yasağından bile korkmaz.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Âşıkların deliliği, bütün deliliklerin en tatlısıdır.
Platon
Âşık elinde ne yoksa onu ister, elinde olanı istemez.
Platus
Aşığa aşktan başka her şey haramdır. Mevlana
Âşıkların en kıymetli serveti, birbirlerine bıraktıkları hatıralardır.
J. Renard
İnsan âşık olduğu zaman geçirdiği hisleri ancak bunları duyduğu anda tarif edebilir.
Pierre Loti
İhtiras duya duya kalp yavuzlaşır. İçinde yabancı bir tek şey bulunamayacak şekilde saf bir hale gelir.
Victor Hugo
Âşıkm sertliği yumuşaklıktır. Mevlana
Âşık olmak kolay, fakat onu söylemeyi bilmek zordur.
Alfred de Musset
Gökten yağmur yerine altın yağsa, âşık zengin olmaz.
Hollanda Atasözü
Âşık olmayan, dilsiz hayvandan beterdir. Keykavus
Güzel bir ruha âşık olan, bütün hayatı boyunca sadık kalır, çünkü sevdiği şey ebedidir.
Eflatun
Âşık olmayan adem benzer yemişsiz ağaca. Yunus Emre
Yüz kişinin içinde âşık, gökte yıldızlar arasında parlayan ay gibi belli olur.
Mevlana
Âşık olduğu zaman herkes bir şairdir.
Eflatun
Umut âşıkların değneğidir. Ona dayanarak yürü.
William Shakespeare
Âşık bir başkasının çaldığı davula kulak asmaz, bir başkasının çaldığı davul sesiyle uyanmaz.
Mevlana
Hem âşık hem de akıllı olmak mümkün değildir.
Bakon
Ahlâk, aşkın annesidir.
Stendhal
Âşık yaya benzer, hele ok gibi bir güzel olursa sevgili.
Mevlana
Sevip sevmediğim anlamak için kişinin başkalarına akıl danıştığı nerede görülmüştür. Gustave Flaubert
Akıl her zaman gönlün oyuncağıdır. La Rochefaucould
Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz.
Jean Jacques Rousseau
Güzeller boş yere gözlerini devirmesinler, yüz güzelliği alır, fakat kalpleri fetheden ahlâk güzelliğidir.
Pope
Dostluğu pekiştiren zaman, aşkı kemirir. Jean de la Bruyere
Sonsuz aşka yemin etmenin ertesi gün etkisi yoktur.
La Rochefaucauld
Yıllar yarlardan, yarlar yıllardan vefasız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Sen şehvete aşk adını koymuşsun. İkisi arasında ne uzun bir yol olduğunu bir bilsen.
Mevlana
Aşk ve talih, cesur olanın arkadaşıdır.
Outo
Dünyayı arayıp tarasan sevdasız bir baş bulamazsın.
Mevlana
Bir insan ya sarhoş ya âşık olunca sır saklaya-maz.
Antiphanes
Sevişmez oldukları zaman, seviştiklerinden dolayı utanmayan insan azdır.
Jeanjacques Rousseau
Aşk çenginde arkadaş, gücün yettiği kadar dayan, kaçma.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Bir kere sevilen, bir daha hiç unutulmuş mudur?
Jeanjacques Rousseau
Seven çok defa bir ümitle beslenir. Moliere
Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak, sadakatsizliğin ta kendisidir.
La Rochefaucauld
En uzun sevenler, en iyi sevenlerdir. Samuel Johnson
Seven tutulur. Sevilmiş olan hür olur. Abdülkadir Geylani
Sevmeyi bilmeyen ölmeyi bilmez. Ahmet Haşim
Sevdiğimiz kadının babası hiçbir zaman yabancımız sayılmaz.
Victor Hugo
Tutku, sevgiye karşı gelen tek kudrettir.
Cibber
Sevmek bağışlamak demektir, sevişmek de birbirine kurban olmaktır.
Remy de Gourmont
Bir hüküm verdikten sonra sevmelisin, sevdikten sonra hüküm vermemelisin.
Marcus Tullius Cicero
Sevmediğin kimseden uzaklaş. Beydaba
Sevmek elimizde olmadığı gibi, ölünceye dek sevmek de elimizde değil.
Jean de la Bruyere
Gül dikensiz olmaz ya dahi engelsiz.
Şinasi
Sevgili nerdeyse gönül hoşluğu orda. Şeyh Sadi-i Şirazi
Sevgi insanı kör eder, sağır yapar. Mevlana
Dünyada zahmetsiz aşk müyesser olmuyor. Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk beni yakar, kül eder, toprak eder diye korkma. Aşk seni helak ederse ebedi olursun. Şeyh Sadi-i Şirazi
Sevgilinin hayalinden başka her şey, gül bahçesi bile olsa dikendir.
Mevlana
Yar dediğin demir kale Ya alınır ya alınmaz
Karacaoğlan
Sevgilimle geçirdiğim bir dakikalık rüyayı, onsuz geçen bir yıllık hayatıma tercih ederim. Thomas Moore
Gönlüm yarin sevgisiyle o kadar dolu ki oraya kin sığmaz.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Bir yiğide bir yar yeter İki seven del olmalı mı
Karacaoğlan
Uzun yaşamaz ele kolay geçen sevgi.
Ovidus
Sevgi ile başlayıp şeref ile biten hayat mesuttur. Blaise Pascal
Muhabbet teraziye sığmaz. Mevlana
Müzik aşkı besler.
William Shakespeare
Aşkla nefret bizim elimizde değildir. Anton Çehov
Öpücükler aşkın dilidir.
G. Keil
Müzik aşkı tahrik eder.
Latin Atasözü
Dengin dengini bulmasıdır En büyük mutluluk dünyada Aiskhiolos
Hürmet olmayan yerde, aşk da olmaz. Emile Zola
Aşk, sanattan daha harikulade bir şeydir Oscar Wilde
Bütün duyguların en şiddetlisi aşktır; o bir seylap gibi birdenbire insanın varlığını kaplar.
Voltaire
İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar.
Leonardo da Vinci
Aşk yolunda yakınlık, uzaklık konağı yoktur. Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk ölümü geciktirir.
L.Tolstoy
Aşk, dostluk... Hepsi dökülür yapraklar. Cahit Sıtkı Tarancı
Aşk kızıl gibi, geçirilmesi gereken bir hastalıktır.
L. Tolstoy
Aşktan bahsederken yavaş sesle konuşunuz. Ahmet Hamdi Tanpınar
Hayat kısa, aşk uzundur.
Tennyson
Nasıl kafa sayısı kadar düşünce çeşidi varsa, kalp sayısı kadar da aşk çeşidi vardır.
L. Tolstoy
Aşk sihiri bir bardağa benzer, ekseriye biz onunla zehri abıhayat gibi içeriz.
Ludwig Tieck
Ancak seni sevmekle değer taşırım, Aşkından mahrum olsam hayvanlaşırım. Şeyh Sadi-i Şirazi
İkinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun müddet bağlı kalırız.
La Rochefaucauld
Bu dönen kubbede aşk sözünün sesinden daha hoş bir yadigar kaldığını görmedim.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk, belki de çok acı veren bir şeydir; yine de sen ona güven.
Rabindranath Tagore
Aşk ile korku, şişe ile taşa benzer. Şeyh Sadi-i Şirazi
Tanrı insanı aşk yoluyla çocukluğuna tekrar kavuşsun diye bekler.
Rabindranath Tagore
Elemden korkana aşk kederi helal değildir. Şeyh Sadi-i Şirazi
Hayatın yüce mutluluğu sevildiğimizi bilmektir. Victor Hugo
Aşk devletinin sayesinde ihtiyar bile olsam yine bahtım genç.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Madem ki seviyorum, şu halde varım. Dostoyevski
Aşk sahrasının yokuşu da tuzak, inişi de. Şeyh Sadi-i Şirazi
Bir insanı sevmek istersek önce tanımalıyız. Canon Barnett
Aşka karşı akim hükmü yoktur. Akıl daima aşka yenilegelmiştir.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Sevgilisi nereye götürürse, sevene oraya gitmek düşer.
Eflatun
Aşk akim kulağını bir kere burunca, o baş bir daha akıllanmaz.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Madem yağmur kuru toprağa can getiriyor, ey sevgili, sen de gözlerinden toprağa inci saç.
Mevlana
Aşk yolu bir yoldur ki ne ucu var, ne kıyısı. O yolda can vermeden başka hiçbir çare bulunmaz. Şeyh Sadi-i Şirazi
Ömrüne aşk katmazsan onu dostluklarla sulandır.
Sokrates
Aşk ateş, öğüt yeldir. Yel ateşi alevlendirir. Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşkın siyahla beyaz gibi birbirine zıt bir sürü şekli vardır.
August Strindberg
Aşk yolunda akim tedbiri, ancak deniz üstündeki çiy tanesi gibi.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşkın bulunduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve alelade değildir.
A. Smith
Aşka ne zaman gönül verirsen o zamanın hoş bir andır.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim, aşk yolunda ikimiz de sert taşız.
îhni Sina
Aşkı meydana getiren, gizli ve lâtif bir şeydir. Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk derdi, öyle bir dert ki ilacına ne kadar çalışılırsa o kadar beter olur.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk bir incidir, meyhane deniz, ben de dalgıç. Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca hayat neye yarar.
Stendhal
Aranan aşk güzeldir; fakat aranmadan kendini veren aşk daha güzeldir.
William Shakespeare
Aşk eşiği yücedir.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Cemiyetin en büyük cinayeti aşkı ayıp saymasıdır.
Albert Samanie
Aşk bilgisi deftere sığmaz.
Şeyh Sadi-i Şirazi
Aşk insana vakar, ağırbaşlılık, hatta güzellik verir.
George Bernard Shaw
Seviniz, insan hayatında bundan güzel bir şey yoktur. Aşk, sürekli bir mutluluktur.
George Sand
Aşkın en tatlı demi, arzunun tutuştuğu demdir. William Shakespeare
Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş Kıyamete kadar sökülmez imiş. Seyranı
Aşk oyununda korkunun yeri yoktur. William Shakespeare
Aşk-u sevda koyun değil güdeyim Turna değil katarlayıp yedeyim.
Seyranı
Aşk baharı sever.
William Shakespeare
Aşk, gözle değil, ruhla görür.
Wüliam Shakespeare
Aşk aleyhine bin şey söylenir, fakat insanlar gene sevmeye devam ederler.
Peyami Safa
Ne güzel cezaevi, ne de çirkin aşk vardır. Bussey Rabutin
Güzel bir gül goncasını kurt nasıl kemirirse, aşk da temiz bir kalbi öylece yaralar.
William Shakespeare
Sönmüş aşk, ruhu bitkinliğe sürükler, ama alt edilen aşk, zaferini idrak ederek ruha yeni bir yükseklik, her büyük ve güzel şeye karşı daha şiddetli bir cazibe verir.
Jeanjacques Rousseau
Aşkın rahmi yoktur; kendisinin vermediği bütün zevklere kalbimizi kapar.
Mme Riccoboni
Dostluk cömerttir, ama aşk hasistir. Jeanjacques Rousseau
Aşkın delirttiği herkes kördür. Propertius
Aşk en acı ağuyu tatlı bela döndürüyor, en somurtkanın yüzünü güldürüp gönlüne bir insanlık veriyor.
T. Marcius Platus
Aşk, masumluktan mahrum kalınca, en büyük cazibesini kaybeder.
Jean Jacques Rousseau
Aşk davasına girişmek kolay. Fakat o davaya kesin delil gerek. Mevlana
Bizi aşk kadar, kuvvetli bir hayale sürükleyen ihtiras yoktur.
Jeanjacques Rousseau
Aşktan söz ede ede insan âşık olur. Blaise Pascal
Uykuyla aşk bir araya gelemez. Mevlana
Aşk ile sevgi, hakkın yönünü değiştirirler. Blaise Pascal
Savaşta olan şey, aşkta da vardır: Görüşme isteyen kale, yarı yarıya alınmıştır. Doretty Parker
Ebedi olmayan bir aşk, gençlik şehvetinin bir oyuncağıdır.
Nizami
Aşk, gecenin dünyasını güneş ışıklarına boğabilir.
A. La Salle
Aşk hiçbir afetten öğüt almaz. Mevlana
Aşkta kılıçtan korkulmaz.
Nizami
Sizi seven bir mahlûktan şüphe edebilirsiniz: Bu ister bir kadın, ister bir köpek olsun. Fakat bizzat aşktan asla.
Alfred De Musset
Aşkın olgunluğu, sevenle sevilenin birleşmesi-dir.
Mevlana
Aşk, insana cesaret verir.
Ahmet Mithat Efendi
Aşk, utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.
Montaigne
Ey hayat. Aşksız sen nesin.
Edward Moore
Sabır aşka kâr etmez, sabırla aşk bir arada bulunmaz. Akıl âşığın feryadına yetişemez, derdine derman olamaz.
Mevlana
Aşkın bütün zevki değişikliktir.
Moliere
Aşk, suçsuz adamdan başkasını öldürmez. Onun sevgisine de suçlu bir adam tutulmaz.
Mevlana
İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır. Moliere
Acıkmış bir âşık, öğütlerle beslenemez. Jeanjacques Rousseau
Aşkı olmayanlar ziyandadır, mahrumiyetler içindedir.
Mevlana
Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.
Mevlana
Aşka dönüp alçalan kişi yücelir, üstün olur. Mevlana
Ebedi olarak kalan yalnız aşktır, bundan başkasına gönül verme, çünkü aşktan başka ne varsa iğretidir, geçicidir.
Mevlana
Aşkta ikinci plana düşme.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Aşkın ağzı olsaydı bütün dünya ona bir lokma olurdu. Aşkın kapısı olsaydı, padişahların canları o kapıda bekçilik ederdi.
Mevlana
Hakiki aşk zaferden daha iyidir. W. M. Thackeray
Aşksız kalma ki ölü olmayasm. Aşkla öl ki diri kalasın.
Mevlana
Daima mütevazı olan gerçek aşk, müsadekârlık-ları, hiçbir zaman, cüretkârlık göstererek zorla çekip almaz; çekinerek çalar.
Jeanjacques Rousseau
Hakiki aşk ıstırap çeker ve sessizdir. Oscar Wilde
Aşk, üstünlükte, hünerde, bilgide, defterde, kitap yapraklarında değildir.
Mevlana
Büyük aşk, azla da yetinir.
Ernest Renan
Aşksız geçen ömrü ömür sayma. Mevlana
Hayatın en büyük saadetini yalnız aşkta bulurum. Sevgilinin hafif teması, dünyanın en güzel kadını ile sevişmeye bedeldir.
Jeanjacques Rousseau
Aşk öylesine bir kara aslandır ki susamıştır, kanlar içer, canlar yakar; âşıkların gönül kanından başka bir gıdası yoktur onun.
Mevlana
Aşkla kızışan, başkasının soğukluğundan incinmez; temmuzda susamış adam, kar arar.
Mevlana
Ömürlerini, insan kalbini incelemekle geçiren bütün o âkil hayalperestler, aşkın gerçek belirtilerini, hisli kadınların en dar kafalısı kadar bile anlayamazlar.
Jeanjacques Rousseau
Aşkın dalı ezeldedir, kökü ebette. Mevlana
Tanrı yaradılışı ruh için, ruhu da aşk için ortaya koymamış olsaydı, aşkı kıskanırdı.
Victor Hugo
Dostluk, emniyet, ketumiyet ve incelikle; aşk ise kuvvet, zevk ve korku ile beslenir. Andre Maurois
İnsanlığın en kötü icadını orta çağlara borçluyuz: romantik aşkı ve barutu.
Andre Maurois
Ölümlerin en beteri aşksızlıktır. Mevlana
Aşkın en güzel bir his olması her şeye rağmen, ölünceye kadar ve sadakatle elde bulunmasıyla kaimdir.
Andre Maurois
Aşka avlanan, hiç ölüme avlanır mı? Mevlana
Aşkta da rüyadaki gibi her şey mümkündür. Macar Atasözü
Cansızım, menzilsizim. Aşk yolunda ben neyim. Bir çanın sesi gibi kervanın gönlündeyim.
Mail
Aşk, âşıklara şarabın sarhoşlara yaptığı tesiri yapar.
Lesage
Düğüm, aşk olmadıkça çözülmez. Mevlana
Aşkta, esaslı meziyetlerden çok sevimli kusurlarla hoşa gidilir; büyük meziyetler, bozukluktan daha seyrek kullanılan, altın paraya benzerler. Ninon de L'Enclos
Akim umutsuzluğa düştüğü yerde aşk umut besler.
E. Bulwer-Lytton
Gerçek aşk herkesin konuştuğu, pek azının gördüğü hayaletlere benzer.
La Rochefaucauld
Ateş hastalığı, aşk da âşığı besler. Victor Hugo
Kalbe aşk girince kafadan akıl gider. La Fontaine
Ey aşkın son hayali, seni hiçbir şey ruhumdan silemiyor.
Lamartine
Mevcut bir aşkı uzun zaman gizleyecek veya bulunmadığı yerde onu var gibi gösterecek kudrete bir yüz örtüsü yoktur.
La Rochefaucauld
Aşk ruhtan çıkar. İkisinin de özü aynıdır. Ruh gibi tanrısal bir kıvılcımdır.
Victor Hugo
Aşkın başladığı işi ancak tanrı bitirir. Victor Hugo
Haysiyetli bir adam deli gibi âşık olabilir, ama, ahmak gibi âşık olması caiz değildir. La Rochefaucauld
Aşk dostluğu, dostluk aşkı yok eder. La Bruyere
Aşk, ülkesini kanunsuz idare eder. İtalyan Atasözü
Aşkın çocukça yanları, öteki ihtirasların küçüklükleri vardır.
Victor Hugo
Birdenbire doğan aşk, er geç iyileşir. La Bruyere
Aşk bıkmakla ölür, unutmakla gömülür. La Bruyere
Aşksızlıktan ölmek korkunç bir şey. Bu, ruhun zehirlenmesidir.
Victor Hugo
Aşk, hatırlamalarla yaşar, unutmalarla ölür. Refik Halit Karay
Aşk ancak fedakârlığın mevcut olduğu yerde yaşayabilir.
Refik Halit Karay
Yalnız aşkta, barış ve savaş yan yanadır. Horotius
Aşk, bildirileri ile bütün tabiatı değiştirecek kadar güçlüdür.
Victor Hugo
Bu kadar zamandır aşk yüzünden ölümle pençe-leşiyorum, hiç demedin şu zavallıyı bahtiyar edeyim.
Namık Kemal
Aşk, takdir ve hürmete kıyasla çok daha az değişebilir.
AdolfHitler
Aşk, hiçbir şeyle yetinmez. Victor Hugo
Aşk, bedenin arzusunu değiştirip ruhun arzusu şekline koyar.
Aldous Huxley
Aşk, kulübeyi altından bir saraya benzetir.
Holty
Aşkın girdiği yerde ışık kayıp değildir. Victor Hugo
Aşk akıllıyı aptal, aptalı akıllı eder. Knut Hamsun
Aşktan kurtulmak, ona tutulmak kadar kolay değildir.
Thomas Hardy
Gerçek aşk, şafak kadar parlak ama mezar kadar sessizdir.
Victor Hugo
Aşk ve kahramanlık iki kardeştir. Ahmet Haşim
Aşk değişmeyince ölür.
Ahmet Haşim
Aşk ve zaruret herhalde en iyi öğretmenlerdir.
Goethe
Hikmet akılda değildir, fakat aşktadır. Andre Gide
Yalnız aşk için ölmeli veya yaşamalıdır.
Goethe
Üçü bilmez birbirinin hâlinden Biri firkat, biri gurbet, biri aşk. Âşık Gevheri
Hayatın sebebini aşkta buluyorum. Andre Gide
Aşkı insanlar ayıp görürse de Allahım, sen ayıp görme.
Andre Gide
Aşk komedyasında veya tragedyasında iki oyuncu vardır; hemen her zaman biri ezer, biri ezilir.
Gançarov
Düşünce ve aşk bana kâfidir.
Goethe
Aşkı akılla yenmek mümkün değildir. Gançarov
Aşk hiçbir hatayı görmez.
Thomas Fuller
Aşk, ancak ondan kaçmakla yenilebilir. Fenelon
Aşk (ve hakikat) bağında yetişen asmaların gölgesi altında iyi olmayacak illet yoktur.
İbni Fariz
Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka bir yerde yaşamayacaktı.
Fraulkner
Fakirlik kapıdan girince, aşk kapıdan çıkar gider.
Thomas Fuller
Eski aşklar yanmış, sönmüş kömür gibi gayet kolay alev alır.
Fransız Atasözü
Aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül, bir katı taşa benzer.
Yunus Emre
Aşk oduna yanmayanın Kalbi safi olmaz imiş.
Eşrefoğlu
Aşk, aç insanın değil, tok insanın harcıdır. Euripides
Güzel hayat sürmek isteyen insanlar, bunu doğuşla, onur ve asaletle, zenginlikle veya herhangi bir vasıta ile elde edemezler. Bu ancak ve ancak aşk ile elde edilir.
Eflatun
Aşkın ilk soluğu, mantığın son soluğudur. Antoine Bret
Aşk, kendiliğinden ne güzel, ne de çirkindir. Güzeldir, erdemli bir sevgi tanırsa; çirkindir, utanç verecek biçimde sevilirse.
Eflatun
Aşk, mantarlara benzer. İyi yahut kötü cinse mensup olduğu, ancak iş işten geçtiği vakit anlaşılır.
Eflatun
Aşk ne yüce çocukluktur.
Alexander Dumas
Aşkta yazı yazmak tehlikeli olduğu kadar gereksizdir de.
Alexander Dumas
İnsanlar aşka düşmezler, aşk içinde büyürler.
Eckert
Aşk olduktan sonra saadetsiz yaşanabilir. Dostoyevski
Halatlarla kabloların çekip zaptedemeyeceği aşk, bükülmüş bir iplikle sıkıca tutar.
Burton
İnsanlıktan çıkmış bir aşk bencildir. Dostoyevski
Her şeyden bıkılabilir, ama aşktan hayır.
Duclos
Aşkın bir kalbe girmesi açık pencereli bir eve havanın girmesi kadar kolaydır.
Duclos
Hepimiz aşk için dünyaya geldik, hayatın tek prensip ve gayesi budur.
Benjamin Disraeli
İşsiz adamların işidir aşk. Diyojen
Aşka kapılmak pek kolay, ondan kurtulmak pek zordur.
Mme Darconville
Aşk, her şeyi var eden ölmez ilâhi kudret ve daima muzaffer kahramandır.
Abidin Daver
Ey aşk, hassas kalplerin hemen anladığı aşk.
Dante
Aşkta da kumarda da ya tam kazanılır, ya da tam kaybedilir.
Roy Chanslor
Aşkta suçun hafifi yoktur.
Honore de Balzac
Gerçek aşklar, yetiştikleri topraklar ne kadar nankörse o nispette seyirlerine doyulmayan güzel çiçeklere benzer.
Honore de Balzac
Gerçek aşkın niteliği tatlı acılıktır.
Novalis
Aşk sır olmaktan çıkarsa zevk olmaktan da çıkar.
Aphra Behn
Aşk sabit bir fikir olursa insanı öldürür. Beranger
Aşk geldi ve bana devlet kapısını açtı. Bu kapı hiçbir zaman kimsenin yüzüne kapanmasın.
Molla Cami
Aşk pencereden girer, kapıdan çıkar. Williatn Camden
Aşk, herkesi eşit kılar.
Cervdntes
Aşkın tarihi, insanların tarihidir. Charles
Aşksız hayat yüktür.
William Congreve
Aşk çok şeyi, para her şeyi yapar. Lao-Tzu
Kalp ancak kalple satın alınabilir. Oliver Goldsmith
Kulübede aşk, gençlerin kuru bir hayalidir. Somerset Maugham

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: