Kadri Paşa - Bilgiler
08/12/2009 20:18
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

1. Dönem:

22 Cemaziyelahir 1291-18 Şaban 1292

6 Ağustos 1874-7 Eylül 1874

2. Dönem:

15 Muharrem 1293-20 Muharrem 1294

11 Şubat 1876-4 Şubat 1877

Emanet müddeti:

Birinci dönem: 1 ay 1 gün

İkinci dönem: 1 yıl 5 gün

Kadri Paşa, Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Paşa’nın oğludur. 1248 (1832) tarihinde Ayntab şehrinde dünyaya gelmiştir.Temel eğitimin, İslami ilimleri, edebiyatı, Arapça ve Farsça’yı memleketinde öğrenmiş, İstanbul’a geldikten sonra Fransız ve İngiliz lisanları ile yeni bilimleri tahsil etmiştir.Memuriyete Ayntab kazası nüfus mukayyıtlığı ile başlamış, burada nüfus nazırlığına geldikten sonra İstanbul’a göç etmiştir. Bir süre Tercüme Odası’nda çalışan Kadri Paşa 1864’te Mahkeme-i Ticaret-i Bahriye Reisliği’ne gelmiş, Meclis-i Ali-i Hazain Başkatipliği, Meclis-i İdare-i Bahriye Reisliği gibi görevlerden sonra Altıncı Belediye Dairesi reisliğine tayin edilmiştir.

Bir ara Nafıa Nezaretinde müsteşarlık yapan ve tekrar Altıncı Belediye Dairesi’ne atanan Kadri Paşa, buradan Şehremaneti’ne tayin olunmuş, kısa bir süre Nafıa Nezareti’nde ve Bahriye Müsteşarlığı’nda bulunduktan sonra tekrar Şehremaneti görevine intisab etmiştir.1 sene kadar bu görevde kalan Kadri Paşa daha sonra Şura-yı Devlet Reisliği, Sivas ve Bağdad Valiliği yapmıştır.İstanbul’a Dahiliye Nazırı olarak dönen ve buradan Ticaret Nezareti’ne atanan Kadri Paşa daha sonra Edirne Valiliği’ne atanmış ve 11 Şubat 1884’te burada vefat etmiştir.Mezarı Sezai Dergahı civarındadır.

Önceki
Önceki Konu:
Halet Paşa
Sonraki
Sonraki Konu:
Ali Kabuli Paşa

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: