08/12/2009 20:17
Kayseri Kalesi : Beşinci asırda Bizans İmparatoru Justinianus yaptırmıştır. Bir çok harpte zarar gören kale Birinci Alâeddin Keykubâd zamanında tamir edilmiştir. İç ve dış kaleden meydana gelmiş ise de bugün dış kale çok harap vaziyettedir. İç kale dörtgen planlı 195 burçludur. Doğuda, güneyde ve kuzeyde olmak üzere üç kapısı vardır.

Zamantı Kalesi : Pınarbaşı yakınındadır.

Şahmelik Kalesi : Develi ilçesinin Şahmelik köyü yakınlarındadır. Romalılar döneminde yapılan kale, Bizanslılar tarafından da kullanılmıştır. Günümüzde harap vaziyettedir.

Yeşilhisar Kalesi : Adıyla anılan ilçededir.

Develi Kalesi : Develi ilçesinin batısında sarp kaya üzerinde yapılmıştır. Harap vaziyettedir.

Hunad Hâtun Külliyesi : Anadolu Selçukluları devrinde yapılan ilk külliyelerindendir. 1238'de Birinci Keykubâd'ın eşi Mahperi Hunad Hâtun tarafından yaptırılmıştır. Külliye, cami, medrese, türbe ve hamamdan meydana gelmiştir. Cami minaresizdir.

Kölük Câmii ve Medresesi : On üçüncü asır Selçuklu eseridir. 1205 senesinde Selçuklu kumandanlarından Mazaffereddin Mahmüd'un kızı Atsız Elti Hatün yaptırmıştır. 1335'te depremden zarar gören yapıyı Kölük Şemseddin tamir ettirdiği için onun ismi ile anılmaktadır. Caminin mihrabı ile çinileri çok meşhurdur. Medrese iki katlıdır.

Hacı Kılıç Câmii ve Medresesi : Selçuklu vezirlerinden Ebü Kâsım Ali Tüsi 1242-1249 arasında yaptırmıştır. Cami dışarıdan kale gibi görünür. Sarı ve siyah taştan yapılmıştır.

Ulu Câmii : On ikinci asır Selçuklu eserlerindendir. 1135'te yapılan eser 1,5 m toprağa gömülüdür. Melih Mehmed Gazi tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir gören eser ilk orijinal yapı özelliğini kaybetmiştir. En eski Türk eserlerinden ve Anadolu'daki ilk Türk camilerinden olup, minaresi Türkiye'nin en uzun minarelerindendir.

Kurşunlu Câmii : 1585'te yapılmıştır. Osmanlı devrine aittir. Asıl ismi Hacı Ahmed Paşa Câmiidir. Mimar Sinan'ın eserleri arasında yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmed Câmii : 1478'de Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. Kale içinde olduğundan Kale Câmii olarak da bilinir.

Lalapaşa Câmii : Muslihiddin Paşa tarafından 1308'de yaptırılmıştır. Lâle Câmii de denir. Minberi eşi bulunmaz bir şaheserdir. Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın hediye ettiği muhafazada saklı sakal-ı şerif bulunmaktadır.

Ulu Câmii : 1256'da Kaluyan bin Karabuda tarafından yaptırılmıştır. Taç kapının kitabe ve süslemeleri çok güzeldir.

Develi Ulu Câmii : 1281'de Göçer Araslan ve eşi Saad tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı çok süslüdür.

Avgunlu Medresesi : On üçüncü asırda yapılmıştır. Medrese, Cakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden restore edilmiştir.

Sâhibiye Medresesi : Kapısını çevreleyen geometrik işlemeler Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

Köşk Medrese : 1341'de yaptırılmıştır. Kesme taştandır. Türbede Alâeddin Eratna ve hanımı gömülüdür.

Hâtuniye Medresesi : 1432'de Dulkadiroğullarından Nâsıreddin Mehmed bin Halil tarafından yaptırılmıştır.

Çifte Medrese (Şifaiye Gıyâsiye Medresesi) : Biri medrese biri hastane olmak üzere, bitişik iki yapıdan meydana gelmiştir. Dünyada ilk tıp fakültesidir. 1205'te Selçuklu sultanı Gıyâseddin Keyhüsrev kızkardeşi Gevher Nesibe Sultan adına vasiyeti üzerine vakıf olarak yaptırmıştır. Hastane kısmının duvarına bitişik Gevher Nesibe Sultan Türbesi vardır.

Keykubadiye Sarayları : Alâeddin Keykubâd'ın 1224'te yaptırdığı yazlık binalardır. Küçük bir gölün kıyısında üç köşkten meydana gelmiştir.

Sultan Hanı : Kayseri-Sivas yolunda, Palaş köyündedir. Kitabesinden 1236'da yapıldığı anlaşılmaktadır.

Tekgöz Köprüsü : Kayseri-Ankara yolunda Kızılırmak üzerindedir. Kitabesinden 1203'te Rükneddin Süleymân tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Karatay Hanı : Kayseri-Malatya yolundadır. Atabey Emir Celâleddin tarafından 1240 senesinde yaptırılmıştır. Bezemeli kapısı çok güzeldir.

Çifte Kümbet : 1247'de Sultan Birinci Keykubâd eşi Melike Âdile için yaptırmıştır. Sivas Caddesi üzerindedir. Kare kaide üstünde sekizgen gövdeli kümbetin piramit külahı yıkılmıştır.

Döner Kümbet : Kayseri-Talas arasındadır. 1276 senesinde Birinci Alâeddin Keykubâd'ın kızı Şah Cihan Hatun için yapılmıştır. 12 köşeli olup, üstü koni biçiminde bir külah ile örtülüdür.

Melik Gâzi Türbesi : Pınarbaşı ilçesine bağlı Melik Gâzi köyündedir. On ikinci asırda yapılmıştır. İki katlı olup, alt katta lahid odası, üst katta ise sandukaların bulunduğu oda vardır.

Eski Eserler : Kayseri'nin 20 km kuzeydoğusunda bulunan Kültepe, Hitit ve Asurlulara ait 4000 senelik bir yerleşim merkezidir. Eski adı "Kaniş" (Kaneş) idi.

Erciyes Dağı : Zirvesi devamlı karla örtülü ve İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı ve eteklerinde manzarası ve tabii güzelliği fevkalade olan mesire yerleri vardır.

Boğaz Köprü : İl merkezinin batısında 20 km mesafede bulunan bu mesire yeri karasu yakınındadır.

Gesi : Tabii bir dinlenme yeridir. Bağları türkülere konu olmuştur.

Talas : Şehre 7 km mesafededir.

Hisarcık : Park ve yüzme havuzu vardır. Dağ evi, su, yeşillik, güneş ve devamlı rüzgar ile eşsiz bir mesire yeridir. Hisarcık, dağ evine gitmek isteyenlerin geçtiği bir mesire yeridir.

Mimar Sinan Parkı ile İnönü Parkı : Şehrin içindedir. Geniş bir sahaya yayılmıştır.

Kapuzbaşı Şelalesi : Kayseri'ye 170 km mesafede, ilin güney sınırındadır. Torosların Hacer bölgesinde, yüksekliği yer yer 70 ila 150 metreyi bulan kayalardan çıkıp aynı adlı bir çayı meydana getiren şelaleler, Kayseri ve civarının en önemli tabiat harikalarından birisidir.

Kaplıca ve İçmeleri : Kayseri ili içme ve kaplıca bakımından oldukça zengindir. Önemli ve meşhur kaplıcaları şunlardır :

Bayramhacı Kaplıcası : Romatizmal hastalıklara, Gut hastalığına ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında faydalıdır. İçme kürleri karaciğer ve safrakesesi hastalıklarına iyi gelir. Kaplıca yanında tesisleri vardır.

Tekgöz Kaplıcası : Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu kaplıca nevralji, yarım felç, kırık ve çıkık ile kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Hasanarpa Maden Suyu : İl merkezine 12 km uzaklıkta Hasanarpa köyündedir. Mide, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu