08/12/2009 20:17
On üçüncü Osmanlı Padişahı. 1566 yılında Manisa'da doğan III. Mehmet, III. Murat ile Safiye Sultanın oğludur. Çocukluğunda devletin ünlü âlimlerinden ders gördüyse de devleti yönetecek olgunluğa ulaşamamıştır. Tahta çıktığı gece, saltanatını güvence altına almak amacıyla ilk iş olarak erkek kardeşlerini öldürttü. III. Mehmet padişah olduğu sırada, Avusturya ile sürmekte olan savaş Eflâk ve Boğdan'da çıkan ayaklanmalarla daha da şiddetlenmiş ve Celâli isyanları da yeni bir nitelik kazanmıştı. III. Mehmet'in, askerlerin ve kumandanların ısrarıyla çıktığı Avusturya seferi, Eğri Kalesi'nin fethi ve Haçova'da düşmanın büyük bir bozguna uğratılmasıyla sonuçlandı. Haçova meydan savaşı Osmanlı tarihinde zaferle sonuçlanan son büyük meydan savaşıdır. Bu savaşın sonuçlarından biri de Eflâk ve Boğdan'ın, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilâyet durumuna getirilmesi olmuştur.

Babasının zamanında başlayan olumsuzlukları ortadan kaldıracak başarıyı gösteremeyen III. Mehmet'in 8 yıl 11 ay süren saltanatında saray, kişisel çıkarların hüküm sürdüğü bir yer hâline geldi. III. Mehmet'in padişahlığı zamanındaki önemli gelişmeler arasında, Celâli isyanları ve Tebriz'in kaybedilmesi bulunmaktadır. Zayıf iradeli, buna karşılık saltanat tutkusu fazla olan padişahlar arasında sayılan III. Mehmet'in büyük hatalarından biri de annesi Safiye Sultanın devlet yönetimine karışmasına boyun eğmek olmuştur. 1603'te ölen III. Mehmet'in türbesi Ayasofya Camii avlusundadır.

Önceki
Önceki Konu:
Mehmet I
Sonraki
Sonraki Konu:
Mehmet IV

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu