Mimar Sinan - Bilgiler
08/12/2009 20:17
(1490 Kayseri - 1588 İstanbul) Büyük Osmanlı mimarı. 1512 yılında devşirme olarak Acemi Oğlanlar Ocağına verildi. Burada askerlik ve marangozluk eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra yeniçeri oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1521'deki Belgrat, 1522'deki Rodos seferlerine katıldı. Yeniçeri ordusunda önce atlı sekbanı daha sonra yayabaşı oldu. 1529'daki Viyana Seferi'nden önce zemberekçibaşı (başteknisyen) oldu.

1534-1535 Irak seferi sırasında Osmanlı ordusunun Van Gölü'nü geçmesi için bu göl üzerinde 3 kadırga inşa etti. 1538 yılındaki Bağdat Seferi dönüşünde mimarbaşı oldu ve bu görevi 50 yıl boyunca sürdürdü. Mimar Sinan, katıldığı seferler sırasında çok sayıda yapıyı inceleme olanağı buldu. Bu gözlem ve incelemeler, onun meslek yaşamındaki teknik ve estetik bilgi birikiminin oluşmasına olumlu katkılarda bulunmuştur

Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemde yaşayan Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat olmak üzere üç padişah döneminde mimarbaşılık yapmış, devletin gücünü simgeleyen mimarlık başyapıtlarının tasarlanıp, uygulanmasında birinci derecede rol oynamıştır. Mimar Sinan; Süleymaniye Külliyesi ve Camii, Büyükçekmece Köprüsü ve Osmanlı-Türk mimarlığının klâsik sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Edirne'deki Selimiye Camii gibi önemli eserlerinin yanı sıra; mescit, medrese okul, türbe, imaret, dârüşşifa, köprü, su yolu, su kemeri, kervansaray, köşk, saray, mahzen, ambar ve hamam gibi sayıları 350'yi aşan eser inşa etmiştir.

Mimar Sinan, inşa ettiği yapılarda geleneksel biçim ve plân şemaları kullanmasına karşın, bunlara katı bir biçimde bağlı kalmamış, koşulların gerektirdiği yerlerde yeni biçimlere yönelmiştir. Mimar Sinan, dünyanın en büyük mimarlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: