08/12/2009 20:19
Eğitimci Yazar Nizameddin İbrahimoğlu; Irak Türklerinden olup, 24 Nisan 1955 yılında Kerkük Korye (Sarı kâhya) Mahallesi’nde dünyaya geldi. Dindar bir ailede yetişti.

Nizameddin bey babasının adı Hacı Halil Efendi onun babası İbrahim dedesi Abdurrahman. Abdurrahman ın babası Cuma Bey Abdurrahman'ın dedesi İsmail Kalancıdır. Soyları Sultan Celalettin Havarzmşahlara (Harzamşahlara) kadar gider. Yüzyıllar önce Konya’dan gelip Musul’a, sonra Kerkük’e yerleşmişlerdir. Böylece Celali soyadını da almışlardır. Babası Hacı Halil Kuzey Irak’ta ilim sahibi, edepli ve dindar olarak tanınıyordu. Erbil, Kerkük ve ilçelerinde Mal Müdürü görevinde bulunmuştur. Son olarak 1961 yılında görev yeri Kerkük olmuş ve 1971 yılında vefat etmiştir.

Nizameddin’in Babası’nın evi veya konağı bölge âlimlerinin, imamların ve sofilerin ağırlandıkları konağı olmuş ve bundan dolayı Nizameddin önemli kişilerin meclislerinde oturmayı, onların sohbetlerini dinlemeyi ve onlarla görüşmeyi alışkanlık haline getirmiştir.

Nizameddin beyin annesinin adı Mediha onun babası Hacı İzzet Nakşibendî dedesi Veli, Velinin babası Recep. Recep bey Adana’dan Kerkük’e göç etmiş, Kerkük’ün büyük tüccarlarından olmuştur, onlarda Celali soyundan gelmişlerdir. Nizameddin’in Annesi Mediha Hanım dindarlığı ile ve Allah’a imanı ile tanınmakta ve o yedi çocuğuna Kuran-ı kerim’i ve İslam ahlakını onlara öğretmiştir.

Nizameddin ilkokulu, orta ve lise tahsilini Kerkük’te tamamladı. 1978 yılında yüksek öğrenimini Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve İslami İlimler Bölümü’nden mezun oldu. Gençliğinde devamlı gittiği Âlimlerin tekkelerden feyiz, bereket, ruhi terbiye ve bununla birlikte İslami ilimler almıştır. Bunlardan; Şeyh Hüsameddin Tekkesi, Oğlu Abdülkerim’in idaresinde bulunmaktaydı, Şeyh Ali Tekkesi Nakşî tekkelerinden, özellikle Süleymaniye’de bulunan Şeyh Osman Biyara Tekkesi. Birde tanınmış Âlimlerden de dersler görmüştür. Bunlardan: Bağdat’ ta bulunan meşhur âlimlerden Mısırlı Şeyh Mahmut Garip ve Şeyh Velid el-Azamî.

Bağdat’ta İslam bilimleri Fakültesi’ni kazandı Prof. Dr. Abdülkerim Zedan, Prof. Dr. Muhsin Abdülhamit ve diğer hocalardan dersler gördü. Fakülte Eğitimi esnasında birçok hocayla tanıştı ve onlardan Kuranı Kerim, Fıkıh, Tefsir ve Akait dersleri aldı ve onların fikirlerinden yararlanıp ve yolunu izledi. Ayrıca Tabiat ve Fen bilimlerini okumayı ihmal etmedi. Ülkenin her bir köşesini öğrenci olarak âlimlere buluşmak için gezerken, bilgisi ve kültürü arttırdı.

Atalarının haksızlığa karşı Osmanlı yanlısı olup İngiliz ve Avrupalılara karşı mücadele ettikleri gibi, (Örneğin: Babası Halil ve dedesi İbrahim birde Annesinin babası Hacı İzzet Nakşibendî, dedesi Abdurrahman, dayısı Avukat Muhammet Hacı İzzet...). Kendiside de bu yolda uzun yıllar Irak Türkmenlerinin haklı davasını diktatörlere karşı savundu. Ve 1982 yılında Ağabey sini şehit verdikten sonra, Türkiye'ye gitmesini uygun gördü ve orada mücadelesini devam etmektedir.

1976- 1982 yıllarında Irak Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalıştı. 1982 yılında Türkiye’ye geldikten sonra 1987 yılına kadar kardeşleri ile birlikte Ticaret ve Turizm şirketlerinde çalıştı.

1997 yılında yüksek lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’nı kazandı ve 1999 yılında bitirdi.

1987–1992 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Sonra 1994 yılında G.Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı’nda okutman olarak atandı. Halen aynı görevi yürütmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır. Türkçe, Arapça ve Eski Türkçeyi bilmesiyle birlikte İngilizce, Kürtçe ve Farsça'yı da bilmektedir.

Eserleri:

1- Arap Dili’nde cümleler ve kuruluş yolları (Türkçe yazılmıştır).

2- Arapça günlük konuşmalar ‘’Türklere Arapça öğretmek amacı ile yazılmıştır’’.

3- Arapça isim, terim ve ıstılahlar ‘’Türklere Arapça öğretmek amacı ile yazılmıştır’’.

4- Arapçada seçilmiş konular ‘’Türklere Arapça öğretmek amacı ile yazılmıştır’’.

5- Irak’taki Türkmen âlimleri ansiklopedisi (Arapça yazılmıştır).

6- Irak dışındaki Türkmen âlimleri ansiklopedisi (Arapça yazılmıştır).

7-Türk ve Türkmenlerde isimlerin telaffuz ve anlamları.

8- Kerkük’te İslam biliminin gelişmesinde; Tekke, medrese ve âlimlerin katkısı

Bununla birlikte birçok İslami Bilimler, siyasi ve kültürel konuları ve kadınla ilgili birçok makale ve araştırmalar işlemiştir. Ayrıca önemli kişilerin Hayatlarını Türkçeye veya Arapçaya çevirmiştir.

Daha fazla bilgi edinmek için, www.nizamettin.net sitesinden öğrene bilirsiniz.

Önceki
Önceki Konu:
Secih Başaran
Sonraki
Sonraki Konu:
Aydın Doğan

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: