08/12/2009 20:17
Sadece bitki hücrelerinin sitoplazmasında bulunan organellerden birisidir.Sekilleri küre,oval,ig ya da iplik biçimindedir.Plastidler hücreyle beraber geliserek görevine uygun sekil ve renk kazanırlar.Renklerine ve görevlerine göre plastid çesitleri üç grupta incelenmektedir.

Kloroplastlar: Yesil renkli plastidlerdir.Bitkilerin farklı organlarına ait hücrelerde degisik sayılardadırlar. Kloroplastlar yapraklarda, genç dallarda, olmamıs sebze ve meyve hücrelerinde çok sayıda bulunmaktadır. Çiçek ve kök hücreleri gibi, bazı bitki hücrelerinde kloroplast bulunmayabilir. Kloroplastın kimyasal yapısını protein,karbonhidrat, yag, klorofil, DNA ve RNA olusturmaktadır.Kloroplast fotosentez olayının gerçeklestigi organeldir. Kloroplast çift katlı hücre zarı ile çevrilidir.Stroma ve

Granum olmak üzere iki kısımdan yapılmıstır.

Stroma: Kloroplastın içini dolduran renksiz bir ara maddedir. DNA, RNA,

Ribozom ve fotosentez enzimleri stromada bulunmaktadır. Bu nedenle kloroplastlar kendi enzimlerini yapabilir ve çekirdekten bagımsız çogalabilirler.

Granum:Ara madde içine gömülmüs disk ve diskleri birbirine baglayan lamellerden olusmustur.Bu yapıların en küçük birimine tilakoid denir.

Tilakoidler biraya gelerek granumu,granumlarda biraya gelerek granayı olustururlar.Bu lamelli yapı ısık enerjisinin en ekonomik sekilde kullanımını saglar.

Klorofil pigmentleri bu tilakoidlerin arasına yerlesmistir.Klorofiller yesil bitkilerde kloroplastlarda bulunurken,bakteri ve mavi-yesil alglerde sitoplazmaya dagılmıs sekilde bulunur. Klorofil pigmentinden yoksun bitkilerde albinoluk görülür.Albinoluk kısmi olabilir;o zaman bitki alacalı bir görünüm alır.

Önceki
Önceki Konu:
Kuşlar
Sonraki
Sonraki Konu:
Sentrozom

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu