08/12/2009 20:20
1959yılındaSinopiliBoyabatilçesindedoğan Ahmet Şimşirgil,ilk, orta

velisetahsiliniBoyabat'tatamamladı.1978-79öğretimyılındaAtatürk

ÜniversitesiEdebiyatFakültesiTarihBölümü'nekaydoldu. Ardından da1982 yılındamezun oldu.1983yılındaaynıüniversitedeTarihBölümüAraştırmaGörevlisi

sınavınıkazanarakgörevebaşladı. 1985'temastertezinitamamladı ve1989

yılındaMarmaraÜniversitesiFen-EdebiyatFakültesiTarihBölümü'nenaklen

geçişyaptı.1990'daDoktoratezinitamamladıveDr.ünvanınıaldı.1991'de

Yrd.Doç.,1997'deiseDoçentünvanlarınıkazandı.2003yılındaProfesör

olan Şimşirgil,halenaynıüniversitedeöğretimüyesiolarakgörevedevametmektedir.

Önceki
Önceki Konu:
Bendeniz
Sonraki
Sonraki Konu:
Erol Parlak

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar: