Psikoloji Akımları - Bilgiler
26/07/2014 0:27

1. YAPISALCILIK (Wundt) 

ü  İnsan davranışlarının kontrollü koşullarda (laboratuvar) gözlenmesi.

ü  Psikolojinin konusu bilinç (zihin) ve bilince ait öğelerdir.

ü  İçe bakış yöntemini (bireyin saf duyumları, kendisi hakkındaki düşünceleri) geliştirdiler.

 

2. İŞLEVSELCİLİK (Dewey) 

ü  İnsan davranışlarını evrim kuramına göre inceler.

ü  Zihin ve davranışların işlevleri üzerinde durmuşlardır.

ü  Kişiliği ve davranışı çevreye uyum süreci olarak görürler.

 

NÖRO – BİYOLOJİK YAKLAŞIM (James) 

ü  İşlevselciliğe bağlı ortaya çıkmıştır.

ü  Davranışların oluşumunu beyin, sinir sistemi, beyin hücreleri ve arasındaki bağlara göre açıklar.

ü  Çevresel değişiklikler organizmayı etkiler (Güneşli hava, yağmurlu hava vb).

 

3. DAVRANIŞÇILIK

(Watson, Pavlov, Thorndike, Skinner, Locke) 

ü  Duygu ve düşüncelerin gözlenemeyeceğini savunurlar.

ü  Psikoloji gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlara yoğunlaşmalıdır.

ü  Ancak uyarıcılar ve tepkiler bilimsel olarak araştırılabilir.

ü  Organizma davranışı öğrenir.

ü  Çevre ve insan birbirini karşılıklı olarak etkiler.

ü  Öğrenmenin kuralı uyarıcı – tepki bağıdır.

ü  Davranışı uyarıcı – tepki – pekiştirme ilişkisiyle açıklar.

ü  Pekiştireçler önemlidir (dışsal uyarıcı – dışsal pekiştireçler).

ü  Öğrenme ile ilgili tüm değişkenler çevrededir. Çevresel etmenler öğrenmeyi yönlendirir. Kalıtımsal etkiyi reddederler.


4. BİLİŞSEL YAKLAŞIM (Gestalt Ekolü, Piaget)

ü  İnsan zihni bütünü kavrama yeteneğine sahiptir.

ü  Birey kavrayarak (sezgileriyle) öğrenir.

ü  Birey pasif bir varlık (etki – tepki) değil, uyarıcıları seçen aktif bir varlıktır.

 

5. PSİKO - ANALİTİK (PSİKO - DİNAMİK) YAKLAŞIM (Freud)

ü  Davranışın sebebini bilinçdışı etkinliklere bağlar.

ü  İki içgüdü: Cinsellik ve saldırganlık etkisiyle davranış olur.

 PSİKO – SOSYAL YAKLAŞIM (Erikson)

Erikson, Freud’un kişiliği açıkladığı kuramı doğru ama eksik olarak niteler. Kişiliğin oluşumunu ve gelişiminde sadece biyolojik etmenlerin değil, ek olarak çevrenin de etkili olduğunu savunur.

 

6. İNSANCIL (HÜMANİST) YAKLAŞIM (Maslow)

ü  Birey kendisini gerçekleştirmeye çalışan bir varlıktır.

ü  Birey tek, benzersiz ve değerlidir.

ü  Davranışların temelinde ihtiyaçlar (güdü) vardır. 

ü  Eğitimin birey merkezli olduğunu savunur.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu