08/12/2009 20:19
Prof. Dr.Ramazan ÖZEY

Doğum Yeri:Akseki Köyü, Bozdoğan-AYDIN

Doğum Tarihi: 1955

Yabancı Dili: İngilizce

Uzmanlık Alanları: Coğrafya Eğitimi, Beşeri Coğrafya, Siyasi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Türkiye Coğrafyası

İLETİŞİM

Elektronik Posta (Email) Adresi

rozey@marmara.edu.tr

rozey@ramazanozey.net

ramozey@hotmail.com

Web Sayfası

http://www.ramazanozey.net

AKADEMİK UNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi)

Lisans: Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nden 5.7.1979 tarihinde mezun oldu.

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nde, “Güzelyayla Köyü’nün Coğrafi Etüdü” adlı tez ile 19.11.1982 tarihinde tamamladı.

Doktora: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Dumlu ve Çevresi- Bölgesel Coğrafya Açısından Bir Araştırma” adlı tez ile 29.10.1985 tarihinde doktorasını verdi.

Doçentlik: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi’nde iken, 4 Ekim 1993’de doçent oldu.

Profesörlük: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi’de iken, 17 Haziran 1999’da Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında profesör oldu.

Halen: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’da Profesör olarak görev yapıyor.

MESLEKİ DENEYİM

1. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Araştırma Görevlisi ve Yrd.Doç. Dr. (1981/1991),

2. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanlığı-(1987-1991),

3. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı (1995-1999),

4. Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (1995-1999) ve Coğrafya ve Demografi Anabilim Dalı Programı Başkanı (1995-1999),

5. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda Profesör olarak görev yapıyor.

6. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı (201- devam ediyor),

7. Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı (2001- Devam ediyor)

ARAŞTIRMA İLGİ ALANLARI

1. Coğrafya Öğretiminin Standartları ve Kalite Geliştirme

2. Farklı Ülkelerde Coğrafya Dersi Müfredatı Karşılaştırılması

3. Konu Alanı ve Ders Kitabı İncemesi

4. Coğrafyada Kalkınma Modellerinin Analizi

5. Coğrafi bilgi Sistemleri

6. Coğrafya Eğitimi

7. Bölge Planlama ve Kalkınma

8. Şehir Coğrafyası ve Sorunları

9. Jeopolitik

10. Nüfus Coğrafyası

11. Siyasi Coğrafya

12. Türk Dünyası ve Sorunları

13. Ortadoğu ve Sorunları

14. Doğal Afetler

15. Sosyal Afetler

16. Teknolojik Afetler

17. Günümüz Dünya Sorunları

18. Dünyadaki Doğal Sorunların Coğrafi Analizi

19. Coğrafya Eğitiminin Tarihsel ve Çağdaş Kaynakları

20. Coğrafya Eğitimi Düşüncesinin Temelleri

21. Dünyadaki Beşeri Sorunların Coğrafi Analizi

22. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

OKUTTUĞU DERSLER

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Tezsiz Yüksek lisans)

Konu Alanı ve Ders Kitabı İncelemesi (Tezsiz Yüksek Lisans)

Dünyadaki Doğal Sorunların Coğrafi Analizi (Tezsiz Yüksek lisans)

Coğrafya Eğitiminin Tarihsel ve Çağdaş Kaynakları (Tezli Yüksek Lisans)

Coğrafya Eğitimi Düşüncesinin Temelleri (Tezli Yüksek Lisans)

Ortadoğu Ülkeleri Siyasi Coğrafyası (Tezli Yüksek Lisans)

Ortadoğu Ülkeleri Beşeri Coğrafyası (Tezli Yüksek Lisans)

Coğrafyada Kalkınma Modellerinin Analizi (Doktora)

Farklı Ülkelerde Coğrafya Dersi Müfredatı Karşılaştırılması (Doktora)

Coğrafya Öğretiminin Standartları ve Kalite Geliştirme (Doktora)

Coğrafya Eğitimi seminerleri (Doktora)

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) (Doktora)

ALDIĞI ÖDÜLLERİ

1. Çağdaş Bilgiler Merkezi’nin 1995 Yılı Onur Ödülü.

2. Gökkuşağı Fikir Ocağı’nın 1995 Yılı Yılın Altın Bilimadamı Ödülü.

3. Çağdaş Bilgiler Merkezi’nin 1997 Yılı Bilim Ödülü.

4. Biruni Bilgi Uzayı (İnternet) Merkezi’nin 1998 Yılı Gold Bilişim Ödülü.

5. Gökkuşağı Fikir Ocağı’nın 1998 Yılı Altın Bilimadamı Ödülü.

6. İbni Sina Web Tasarım Merkezi’nin International Gold Design-1998 Ödülü.

7. Gökkuşağı Fikir Ocağı’nın 1998 Yılı Altın Fikir Ödülü.

8. Tarih ve Medeniyet Dergisi’nin 1999 Yılı Bilim Ödülü.

9. Yesevi 8. Yıl Sevgi ve Hoşgörü Ödülü, Türk Dünyası Araştırmaları Ödülü, 2001.

ÜYESİ OLDUĞU, GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

1. Türk Coğrafya, Marmara Coğrafya, Doğu Coğrafya, Fırat Coğrafya, Gazi Kastamonu Eğitim Coğrafya, Kocatepe Uşak Eğitim Coğrafya Dergilerinde Bilimsel Hakemlik.

2. Yesevi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi

3. Tarih ve Düşünce Dergisi Yazı Kurulu Üyesi.

PROJELER-UYGULAMALAR

1. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 1985/21 karar no ve 1985/16 no proje ile “Dumlu ve Çevresinde Kalkınmayı Güçleştiren Başlıca Sosyo Ekonomik Sorunları.” Konulu proje iki yılda (1985-1986) tamamlanmıştır.

2. Devlet Planlama Teşkilatı, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Politikaları Komisyonunda Uzman olarak çalıştı ve 1993 yılında II. Alt Komisyonu için bilimsel rapor hazırladı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Yayınlanmış Kitapları

1. 1985, Bölgesel Coğrafya Açısından Bir Etüd-Dumlu ve Çevresi. Atatürk. Ü. Fen-Ed. Fak. Coğrafya Bölümü,Doktora Tezi, Erzurum.

2. 1993, Serçeme Havzasının Coğrafi Etüdü. Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak.Coğrafya Eğitimi Bölümü, Teksir baskı, İstanbul.

3. 1994, Ülkeler Coğrafyası. Liseler İçin Ders Kitabı. Öz Eğit-Der Yay- No.9., İstanbul

4. 1996, 21.Asrın Ufkunda Türkiye Marifet Yay., İstanbul.

5. 1996, İslam Dünyası. Erkam yayınları, İstanbul.

6. 2004, Dünya Denkleminde Ortadoğu (Ülkeler-İnsanlar-Sorunlar). Aktif Yayınları, (3.Baskı), İstanbul.

7. 1998, Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye Marifet yay., İstanbul

8. 1998, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. İlköğretim 6. (Deliorman, A., Efe, R., ile birlikte), Bayrak Yayınları. İstanbul.

9. 1998, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. İlköğretim 7. (Deliorman, A., Efe, R., ile birlikte), Bayrak Yayınları. İstanbul.

10. 1998, Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. Özeğitim Yayınları No.33, İstanbul.

11. 12. 1999, Dünya Platformunda Türk Dünyası. Aktif Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

12. 2004, Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya. Aktif Yay. (3.Baskı),İstanbul.

13. 1999, Siyasal ve Sosyal Açıdan Türkiye. Marifet yay., İstanbul

14. 2000, Depremle Uyanmak. Ekev yay., İstanbul.

15. 2000, Dünya Hâkimiyet Teorileri ve Merkezi Hâkimiyet Teorisi. Marifet Yay., İstanbul

16. 2000, Yaşadığımız Dünya. Ekev Yay., İstanbul

17. 2001, Çevre Sorunları. Aktif Yayınları, İstanbul

18. 2002, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Aktif yayınları, İstanbul..

19. 2003, Avmerikalılaşmak. Aktif yayınları, İstanbul.

20. 2003, Küresel İşgal. Aktif yayınları, İstanbul.

21. 2004, Günümüz Dünya Sorunları. Aktif Yayınları (2.Baskı) İstanbul.

22. 2004 Dünya ve Ülkeler Coğrafyası. Aktif Yayınları (5.Baskı), İstanbul

Ders veya Kurs Notları

1. 1986, Amerika Coğrafyası’na giriş. Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Coğrafya Bölümü, Basılmış Teksir Baskı Ders Notları, Erzurum.

2. 1986, Okyanusya Coğrafyası. Atatürk Üniv. Fen-Ed. Fak. Coğrafya Bölümü, Basılmış Teksir Baskı Ders Notları, Erzurum.

Uluslar arası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. 1996, “Tourism and Tourist Evaluation of Turkish People.” United Nations Conference on Human Settlements, Habitat II City Summit, The Global Busines Agenda of Müsiad, 30 May-2 June, 1996, İstanbul.

2. 1998, “A Scientific Assessment in terms of Historical Geography of the Qatar, Bahrain and Hawar Islands.” Katar Devleti, Uluslar Arası Adalet Divanı, Date of report;November 1998, İstanbul.

3. 2000, “Kafkasya ve Kafkasya Ülkeleri.” Başbakanlık TİKA, Avrasya Etüdleri Sayı 17, s.21-40. Ankara

4. 2000, Caucasia and The Caucasian Countries.” T.R. Primeministry TICA, Eurasian Studies. 17 Spring-Summer 2000, p. 21-40, Ankara/Turkey

5. 2000, “Türkiye’nin Sınırları ve Sınır Problemleri.” Başbakanlık TİKA, Avrasya Etüdleri Sayı 18, Ankara

6. 2000, “Turkey’s Borders And Border Disputes” T.R. Primeministry TICA, Eurasian Studies., 18, Ankara/Turkey

7. 2001, “Türk Dünyası’nın Jeopolitik Önemi ve Başlıca Problemleri.” Başbakanlık TİKA, Avrasya Etüdleri Sayı 20, Ankara

Uluslar arası Kitap ve Dergilerde Basılı Yayınlar

1. 1985,“Güzelyayla Köyü Yaylası.” Türk Dünyası Araş. Derg. Sayı.34, S.204-215, İstanbul.

2. 1987,“Dumlu Ve Çevresi’nde Kom Yerleşmeleri.” Türk Dünyası Araş. Derg. Sayı.49, S.119-126, İstanbul.

3. 1990,“Olukbaşı, Kızılca Ve Dutaağaç (Bozdoğan-Aydın) Köylerinde Kıl Çadır Dokumacılığı.” Türk Dünyası Araş. Derg. Sayı.68, S.163-190, İstanbul.

4. 1991,“Bozdoğan Ve Çevresinde Bahçe Evleri.” Türk Dünyası Araş.Derg.Sayı.71, S.121-143, İstanbul

5. 1995, “Türkler ve Türk Dünyası.” Yesevi Dergisi. Sayı 24, s.15, İstanbul.

6. 1996, “Gökoğuz (Gagauz) Yeri Türk Cumhuriyeti.” Yesevi Dergisi. Sayı 29, s.39, İstanbul.

7. 1996, “Sibirya Türkleri.” Yesevi dergisi. Sayı 36, s.6, İstanbul.

8. 1996, “Türk Dünyası (Sosyo-Ekonomik Yapısı).” Tarih ve Medeniyet Dergisi. Sayı 33, s.57-61, İstanbul.

9. 1996, “Türkler ve Türk Dünyası.” Yesevi Dergisi. Sayı 27, s.29-31, İstanbul.

10. 1996, “Uluğ Türkistan ve Güney Türkistan.” Yesevi Dergisi. Sayı 31, s.38-39, İstanbul.

11. 1997, “Çeçenistan’ın Yeni Düşmanları; İşsizlik, Açlık ve Soğuk.” Çeçenistan Dosyası, İhlas.Net, Web Factory, İstanbul.

12. 1997, “Özbekistan.” Tarih ve Medeniyet Dergisi. Sayı 42, s.8-15, İstanbul.

13. 1997, “Saha Eli (Yakutistan).” Yesevi Dergisi. Sayı 41, s44, İstanbul.

14. 1997, “Türkmenistan.” Tarih ve Medeniyet Dergisi. Sayı 35, s.8-13, İstanbul.

15. 1998, “Tarihte Türk Devletleri.” Yesevi Dergisi, Yıl 5, sayı 59, s.25-27, İstanbul.

16. 1998, “Türkiye Aksırsa, Kıbrıs nezle Olur (Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünü, Bugünü Ve Geleceği).” Tarih ve Medeniyet Dergisi. Sayı 55, Ekim, 1998, İstanbul.

17. 1999, “Dünyaya Nasıl Hükmedilir? (Dünya Hakimiyet Teorileri Ve Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi).” Tarih ve Medeniyet Dergisi. Yıl.5, Sayı.59, İstanbul.

18. 1999, “The Lands Under The Rule of The Ottomans.” The Great Ottaman-Türkish Civilisation 1 Politics, p. 221-226, Yeni Türkiye, Ankara

19. 2001, “Eksen Ülkeler Hakimiyet Teorisi ve Türkiye.” Yesevi Dergisi, Yıl 8, sayı 87, s.24-25, İstanbul.

Uluslar arası Konferanslarda Sunulan Tebliğler

1. 1996, “Tourism and tourist evaluation of Turkish People.” United Nations Conference on Human Settlements, Habitat II City Summit, The Global Busines Agenda of Müsiad, 30 May-2 June, 1996, İstanbul.

2. 1996, “Türk Halkının Turist ve Turizm Değerlendirmesi. United Nations Conference on Human Settlements, Habitat II, TGV, İstanbul.

3. 1998, “Kafkasya’nın Etnik ve Coğrafi Yapısı.” Fatih’ten Atatürk’e Türk Dünyası Sempozyumu, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı, 18-31 Mayıs 1998, İstanbul.

Ulusal Dergilerdeki Yayınlar

1. 1986,“Fin Destanı Kalevala’da Coğrafi Görüşler I.” Atatürk. Ü. Fen-Ed. Fak. Araş. Derg. Sayı.14, S.215-223, Erzurum.

2. 1987,“ Turizm Bakımından Değerlendirilememiş Bir Yöremiz;-Dumlu (Erzurum) Ve Çevresi.” Turizm Yıllığı-1987, Türkiye Kalkınma Bank. Yay. S.66-74, Ankara.

3. 1987,“Bölgesel Coğrafya Açısından Köy Coğrafya Etüdü Hakkında.” Atatürk Ü. Fen-Ed .Fak. Araş. Derg. Cilt.15, S.65-72, Erzurum.

4. 1988,“Bayburt Ve Çevresinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış.” Türk Tarihinde Ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, 22-25 Mayıs 1988, Sempozyum Kitabı, Bayburt.

5. 1988,“Fin Destanı Kalevala’da Coğrafi Görüşler Iı.” Atatürk Ü. Fen-Ed. Fak. Araş. Derg. Sayı.16, S.183-199, Erzurum.

6. 1988-89,“Turizm Coğrafyası Açısından Bir Araştırma; Bayburt İli.” Turizm Yıllığı-1988-89, Türkiye Kalkınma Bank. Yay. S.120-131, Ankara.

7. 1990,“Fırat-Karasu Kaynakları Çevresinde Köy Yerleşmeleri; Dumlu Ve Çevresi.” Fırat Ü. Coğrafya Sempozyumu, 14-15 Nisan 1986, S.213-234, Elazığ.

8. 1990,“Gümüşhane Ve Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerin Başlıca Coğrafi Sorunları Ve Çözüm Yolları.” Geçmişte Ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu. 13-17 Haziran 1990, S.307-383, Gümüşhane.

9. 1991,“Rekreasyon Amaçlı Bir Turizm Yöremiz; Serçeme Vadisi.” Turizm Yıllığı-1991, Kalkınma Bank. Yay. S.40-52, Ankara.

10. 1992,“Fırat-Karasu Kaynakları Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerin Başlıca Sosyoekonomik Sorunları Ve Çözüm Yolları-Erzurum Merkez İlçesi Ve Çevresi.” Fırat.Ü. Fırat Havzası Sosyal,Kültürel Ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu Kitabı, 7-9 Nisan 1988, S.517-549, Elazığ.

11. 1993,“D.P.T. Çalışmalarına Coğrafi Açıdan Bir Yaklaşım.” Türk Coğrafya Kurumu, Araş. Derg. S.28, İstanbul.

12. 1994,“Coğrafi Bölgeler Perspektifinde Kalkınma Modelleri.” Türk Coğrafya Kurumu, Araş. Derg. S.29, İstanbul.

13. 1994,“Serçeme Çayı Havzasının Yerleşme Özellikleri.” Atatürk Üniv. K. K. Eğitim Fak. Doğu Coğrafya Derg. Sayı.1, Erzurum.

14. 1996, “1913’de İstanbul Vilayeti.” Türk Coğrafya Kurumu, Araş. Derg. S.31, İstanbul.

15. 1996, “Fildişi Sahili.” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt 13, s.75-76, İstanbul.

16. 1996, “Osmanlı Döneminden Bugüne Orta Öğretimde Coğrafya Eğitimi Ve Öğretimi.” 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu Kitabı, 18-20 Eylül 1996. Marmara Üniv. Atatürk Eğt. Fak. 1996. İstanbul.

17. 1996,“Osmanlı Döneminden Bugüne Coğrafya.” Ankara Üniv. D.T.C.F. 3. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Kitabı Baskıda, Ankara.

18. 1997, Türkiye’nin Sınıraşan Suları ve Sorunları.” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 2, s.49-68, Erzurum.

19. 1998, “1897’de İstanbul.” Marmara Coğrafya Derg., Sayı 1, İstanbul.

20. 1998, “19.Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası.” Geçmişi, Bugünü ve Geleceği ile Trakya Sempozyumu, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi, 10-12 Haziran 1998, Kitabı Baskıda, Edirne.

21. 1998, “Kalpi” TDV İslâm Ansiklopedisi, baskıda, İstanbul.

22. 1998, “Kampala” TDV İslâm Ansiklopedisi, baskıda, İstanbul.

23. 1999, “Eğitim Fakülteleri, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dallarında Eğitim Ve Öğretim Gören Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Yapıları.” Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi, Cumhuriyetimizin 75.Yılında ilk ve Orta Öğretimde Coğrafya Eğitimi Sempozyumu kitabı , Baskıda, İstanbul.

24. 1999, “Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında Eğitim Ve Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Sosyo-Kültürel Bir Araştırma” Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi, Cumhuriyetimizin 75.Yılında ilk ve Orta Öğretimde Coğrafya Eğitimi Sempozyumu Kitabı, Baskıda, İstanbul.

25. 1999, “Osmanlı Devleti Hakimiyet Sahası” Osmanlı, Yeni Türkiye yayınları, Cilt.1, Ankara

26. 1999, “Osmanlı Devleti Döneminde Coğrafya ve Öğretimi.” Osmanlı, Yeni Türkiye yayınları, Cilt.8, s.326-333, Ankara

27. 2000, “1913’de Erzurum vilayeti.” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 3, s.149-154, Erzurum.

28. 2000, “1897’de Erzurum.” Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı 3, s.143-148 Erzurum.

Ulusal Konferanslarda Sunulan Tebliğler

1. 1986,“Fırat-Karasu Kaynakları Çevresinde Köy Yerleşmeleri; Dumlu Ve Çevresi.” Fırat Ü. Coğrafya Sempozyumu, 14-15 Nisan 1986, S.213-234, Elazığ.

2. 1988,“Bayburt Ve Çevresinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış.” Türk Tarihinde Ve Kültüründe Bayburt Sempozyumu, 22-25 Mayıs 1988, Bayburt.

3. 1988,“Fırat-Karasu Kaynakları Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerin Başlıca Sosyoekonomik Sorunları Ve Çözüm Yolları-Erzurum Merkez İlçesi Ve Çevresi.” Fırat.Ü. Fırat Havzası Sosyal,Kültürel Ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu, 7-9 Nisan 1988, S.517-549, Elazığ.

4. 1990,“Gümüşhane Ve Çevresindeki Kırsal Yerleşmelerin Başlıca Coğrafi Sorunları Ve Çözüm Yolları.” Geçmişte Ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu. 13-17 Haziran 1990, S.307-383, Gümüşhane.

5. 1991,“Nazilli Şehri’nde Sanayi Faaliyetleri.” Atatürk Kültür,Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu-Ege Ü. Ed. Fak. Coğrafya Meslek Haftası, 20-24 Kasım 1991, İzmir.

6. 1996, “Osmanlı Döneminden Bugüne Orta Öğretimde Coğrafya Eğitimi Ve Öğretimi.” 2. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 18-20 Eylül 1996. Marmara Üniv. Atatürk Eğt. Fak. 1996. İstanbul.

7. 1996,“Osmanlı Döneminden Bugüne Coğrafya.” Ankara Üniv. D.T.C.F. 3. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara.

8. 1998, “19.Asırda Edirne Vilayeti Coğrafyası.” Geçmişi, Bugünü ve Geleceği ile Trakya Sempozyumu, İ.Ü. Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi, 10-12 Haziran 1998, Edirne.

9. 1999, “Eğitim Fakülteleri, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dallarında Eğitim Ve Öğretim Gören Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Yapıları.” Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi, Cumhuriyetimizin 75.Yılında ilk ve Orta Öğretimde Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, 4 mart 1999, İstanbul.

10. 1999, “Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalında Eğitim Ve Öğrenim Gören Öğrencilere Yönelik Sosyo-Kültürel Bir Araştırma” Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fakültesi, Cumhuriyetimizin 75.Yılında ilk ve Orta Öğretimde Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, 4 mart 1999, İstanbul.

11.2002 “20.Yüzyılın Başlarında Afyon’un Tarihi Coğrafyası” VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, Afyon Belediyesi, 10-11 Ekim 2002, Grand Özer Otel, Afyonkarahisar.

12.2003“Yoksulluk Coğrafyası.” Yoksulluk Sempozyumu, 31 Mayıs -1 Haziran 2003,İstanbul Grand Cevahir Hotel, İstanbul.

Önceki
Önceki Konu:
Semia Bedevi
Sonraki
Sonraki Konu:
Musa Çakmak

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu