12/08/2014 23:04

ü  Mantığa Bürüme, sular kesikti ödev yapamadım.

ü  Bahane Bulma (Rasyonelleştirme), kedi ulaşamadığı ciğere pis der.

ü  Karşıt Tepki Geliştirme (Güdüleri Çarpıtma), kaygıları yenmek için kötü bir durumu iyiymiş gibi göstermek. Örneğin: “Borç yiğidin kamçısıdır”. Olduğundan farklı görünmek. Örneğin: Kişi çok fazla iyiyse insanlara duyduğu düşmanlığın karşıtını gösteriyor olabilir.

ü  Bastırma, bilinç eşiğine ulaşan uygunsuz durumları bilinçdışına atmak, görmezden gelmek.

ü  Yansıtma, suçu başkasında bulmak. Örneğin düşük not alan öğrencinin öğretmenini suçlaması (Narsist).

ü  Gerileme, yaşından küçük davranmak. Yetişkin birinin ağlaması.

ü  Özdeşleşme, çirkin bir kızın film yıldızlarına özenmesi ve onun gibi giyinmesi, erkek evladın babayı kendine örnek alması (idealizasyon).

ü  Yer (Yön) Değiştirme, tepkiyi olumsuz durumla ilgisiz olan bir başkasına göstermek. Örneğin patronuna kızan adamın evde karısına çatması. Ayrıca dedikodu yapmak, küfür etmek bu tarz bir savunmadır.

ü  Poliyannacılık, olaylara iyi tarafından bakmak.

ü  Saplanma, evlilik çağındaki kızın halen oyuncak bebekle uyuması.

ü  Soyut Kavramlara Bürüme, kendini soyutlama, duygusallığı bırakma.

ü  Hayal Dünyasına Kaçma, avunma.

ü  Telafi, zayıf olduğumuz bir konuyu, başka bir konuda iyi olarak telafi.

ü  İnkar Etmek (Yadsıma), davranışı kabul etmemek.

ü  Bedenselleştirme, psikolojik sorunların bedensel bir dille sergilenmesi, fiziksel bir bulgu olmamasına karşın ağrı, yanma hissi gibi.

ü  Yapma – Bozma, bireyin yaptığını sandığı olumsuz eylemlerin sonucunu ortadan kaldırmak için ve yapılmamış saymak için gerçekleştirdiği eylemler. Günah çıkarma, pişmanlık duyma, özür dileme.

ü  Yalıtma (İzolasyon), egonun saldırgan düşünceleri bireyin duygularından arıtmasıdır. Birey olayın dışındaymış, ilgili değilmiş gibi davranır.

ü  İçe Alma, sevilen ya da nefret edilen bir objenin kısmi ya da bütün olarak içe alınması (egoya). Sevdiğimiz bir kişiyi kalbimizde yaşatmak gibi.

ü  Bölme, bireyin iyileri ve kötüleri sınıflandırarak kötülerin yıkıcılığından kurtulduğunu düşünmesi.

ü  Çarpıtma, olayları işine geldiği gibi değerlendirme, kendi ihtiyaç ve isteklerine göre yorumlama.

ü  Çözülme, bireyin yaşadığı zihinsel düzensizlik ve şuurda bulanma hali.

ü  İlkel İdealleştirme (Değersizleştirme), Sevdiğimiz kişilerin hatalarını görmezden gelmek, sevmediklerimizin hatalı davranışlarını abartmak.

ü  Dışavurum, bilinçdışı duygu, düşünce ve isteklerin hiçbir denetimden geçmeden açığa vurulmasıdır.

ü  Tümgüçlülük, idealleştirilmiş nesnenin iyi ve güçlü yanlarını alarak benliğin gücü her şeye yeter olarak hissedilmesidir.

ü  Organ Nevrozu, kişinin sürekli sağlığıyla ilgilenmesi ve çeşitli hastalıklardan şikayet etmesi.

ü  Düşünselleştirme, Aynı anda iki erkekten hoşlanan birinin eski çağlarda çok eşli yaşayan kadınları örnek göstermesi (akla uygun hale getirme).

 

YÜKSEK DÜZEYDE SAVUNMA MEKANİZMALARI

 

ü  Yüceltme, cinsel dürtülerin ideal ve becerilere dönüşmesidir. Teşhirci kızın manken olması, kesici aletlerle oynamayı seven birinin cerrah olması gibi (Savunma mekanizmaları arasında en yararlı olan).

ü  Özgecilik (Diğergamlık), hiçbir karşılık beklemeden yapılan fedakarlık davranışı.

ü  Beklenti Oluşturma, kişi içinde bulunduğu durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirerek ihtiyaçlarını, sınırlarını, taleplerini düzenler.

ü  Çilecilik, İd’den kaynaklı cinsellikle ilgili baskılardan bunalan birey tüm bu arzulardan vazgeçer.

ü  Mizah, sosyal ilişkilerde espiriye başvurmak.

 

Bazı Davranış Tarzları

 

Duyarlık Kazanma à Duyarsızlaşma à Alışma

ü  Alışma, verilen pekiştirecin etki göstermemesi.

 

ü  Alışkanlık Kazanma, rutin hale gelen ve farkında olmadan yapılan davranış.

Yapılan Yorumlar

Henüz kimse yorum yapmamış.

Bu sayfada yer alan bilgilerle ilgili sorularınızı sorabilir, eleştiri ve önerilerde bulunabilirsiniz. Yeni bilgiler ekleyerek sayfanın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yorum Yapın

Güvenlik Kodu
Popüler Sayfalar:
Son Ziyaretler: